Sambandet är tydligt mellan vårdpersonalens arbetsvillkor och hur tillgänglig och säker vården är. Nu är det dags för en bred mobilisering för en trygg sjukvård där personalen får chans att göra det jobb de brinner för, skriver sjuksköterskan Erika Hellberg. inför morgondagens manifestationer på flera platser i landet.

Ännu en sommar med braskande rubriker om vårdkaoset har passerat.

Sociala medier har fyllts av inlägg från gravida kvinnor som oroar sig för att behöva föda utan en barnmorska vid sin sida. Nyheterna har handlat om vårdplatser som inte räcker till när personalen flyr arbetsplatserna i vården eller blir sjuka av stressen.

Sambandet är tydligt mellan vårdpersonalens arbetsvillkor, som arbetsbelastning, möjlighet till pauser och återhämtning mellan arbetspassen, och hur tillgänglig och säker vården är.

Extrem arbetsbelastning och personalbrist på sjukhusen har redan bidragit till flera dödsfall och allvarliga skador.

Det är inte unikt för sjukvården att personalens arbetsmiljö påverkar hur bra arbete de har möjlighet att utföra.

Det som däremot utmärker den, är hur intimt förknippad vårdpersonalens arbetsmiljö är med statens uppfyllande av sina medborgares mänskliga rättigheter.

Genom sin stora betydelse för vårdens kvalitet och tillgänglighet har vårdens arbetsmiljö en direkt påverkan på hur väl individens rättigheter tillgodoses, som rätten till bästa möjliga hälsa och rätten till liv och personlig säkerhet.

Hur tillgången till en god och säker vård ser ut, påverkar också medborgarnas förtroende för samhället vi lever i.

Hur tillgången till en god och säker vård ser ut, påverkar också medborgarnas förtroende för samhället vi lever i.

Det innebär att vårdpersonalens kamp för bra villkor på arbetet, också är en kamp för dessa rättigheter och för ett samhälle och en stat som går att lita på för alla medborgare.

Det är en kamp för att vården finns där när vi behöver den, att det är tryggt att föda barn och att bli gammal och att vården man får är lika bra oavsett var i landet man bor eller hur mycket man tjänar..

Problemet med vårdens arbetsplatskamp, är att den inte räcker till. Många års erfarenhet visar att den ensam inte förmår påverka arbetsgivarna till en omställning för en säker, jämlik vård där anställda med den rätta kompetensen orkar stanna kvar ett helt yrkesliv.

Motståndet mot att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra katastrofer som onödiga dödsfall och hejda kompetensflykten, är helt enkelt för stort.

Nu krävs en bred mobilisering i civilsamhället för att komma tillrätta med problemen i den permanentade vårdkrisen. Det är dags att visa politiker på alla nivåer vilket stöd det finns för en trygg sjukvård där personalen får förutsättningar att ge den vård de brinner för.

Söndagen den 3 september hålls manifestationer på flera orter i Sverige som organiseras av nätverket En annan vård är möjlig som består av vårdpersonal, patienter och anhöriga. Nätverket är partipolitiskt obundet och samlas kring några tydliga budskap:

  • En hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vårds.
  • Adekvat löneutveckling över arbetsliv.
  • Mer tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete.
  • Öppna stängda vårdplatser: inga fler ska behöva dö på grund av platsbrist på sjukhus.
  • En utbyggd primärvård.
  • En värdig äldrevård med plats i omsorgen för de som själva vet att de behöver det – valfrihet i dess rätta bemärkelse.
  • Att vård bedrivs med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund – inte olika ekonomiska styrmodeller.
  • Att vård styrs utifrån patientens behov och av vårdens professioner.
  • Lika vård för alla..

Situationen i vården och omsorgen visar att vi står inför ett konkret vägval mellan antingen en satsning på vår gemensamma välfärd i ett solidariskt och hållbart samhälle, eller fortsatt ökande klyftor  med växande känslor av otrygghet.

Kom förbi på söndag och visa att vi är många som står upp för att en annan vård är möjlig! Här  hittar du närmaste demonstration..

Kampen för arbetsmiljön i vården handlar om vilket samhälle vi vill ha.

Erika Hellberg är sjuksköterska vid ett av Stockholms akutsjukhus.