Mats Westin

Strategin för en ansvarstagande vänster bör vara att göra allt för att politiskt  »förlösa« det block som står emot det bruna, dvs ca två tredjedelar av väljarna, skriver socialdemokraten Mats Westin.

»Vi har ett resultat«. Denna gång är det inte mello-omröstningen utan nu är det på allvar. Valresultatet, kompletterat med väljarundersökningarna, visar att en stor del av (M) och (KD):s väljare vill vända sig till (SD) medan huvuddelen av (C) och (L):s väljare är av motsatt uppfattning och ser (S) och (MP) som sina närmsta allierade.

Om (S hanterar det nya politiska landskapet klokt, utifrån en långsiktig strategi, finns goda möjligheter att på sikt stärka en politik för anständighet, jämlikhet, jämställdhet och en ekonomisk utveckling som går hand i hand med en kraftfull miljöpolitik.

Det vi ser idag är att cirka en tredjedel av väljarna attraheras av en politik där (SD) utgör ett nav. Utöver de 17,5  procent som röstar på (SD) uppger cirka hälften av (M) och (KD):s väljare att partiet är att föredra framför samverkan med de rödgröna.

I detta läge bör strategin för en ansvarstagande vänster vara att göra allt för att politiskt »förlösa« det block som står emot det bruna, dvs ca två tredjedelar av väljarna. Miljöfrågor och jämställdhet har sedan tidigare utmanat nuvarande strategi, och i och med den allt mer oblyga främlingsfientligheten är den överspelad av verkligheten.

Liberalerna och (C) har tillsammans med de rödgröna stått upp mot de bruna strömningarna. Flertalet av mittenpartiernas väljare vill vända sig till det rödgröna alternativet.

Möjligen har partiledningarna för mittenpartierna underskattat kraften hos de egna väljarna i denna fråga. Båda är nu i trångmål. Att spräcka alliansen eller att göra sig beroende av (sd) riskerar båda att allvarligt skada partierna.

I detta läge bör (S) ta chansen och sätta en ny strategi i sjön som syftar till att ge ett stabilt politiskt uttryck för den majoritet som avvisar det blåbruna laget. Ett absolut nej från (S) att släppa fram en moderatledd regering är givet.

Däremot bör (S) erbjuda ett långsiktigt samarbete med en mittenregering. Att erbjuda de båda mittenpartierna en väg ut från det hörn de befinner sig i ligger helt i linje med ett rödgrönt långsiktigt intresse att dessa båda partier, med sina nuvarande väljares åsikter, ges ett politiskt utrymme där de kan överleva och utvecklas.

Att i dagsläget ställa krav att samarbete kräver att de ska ingå i eller ge stöd åt en (S)-ledd regering är inget annat än att erbjuda stupstocken.

Att i dagsläget ställa krav att samarbete kräver att de ska ingå i eller stödja en (S)-ledd regering är inget annat än att erbjuda stupstocken.

  • Det första steget i den nya strategin är att erbjuda en väg för mittenpartierna att i ordnade former lämna alliansen.
  • Det andra steget i strategin kan förhoppningsvis tas år 2022.

Efter fyra år av mittenregering med ett konstruktivt samarbete med (S) i bagaget är det naturligt att efter valet 2022 bilda en gemensam regering med ett starkt stöd i riksdagen, där (V) och (MP) utgör en seriös och respekterad opposition.

En sådan regering kan utgöra ett alternativ för alla de kvarvarande  M- och KD-väljaresom inte har olika nyanser av blåbrunt. Det bruna laget hänvisas till ökenvandring som sannolikt passiviserar många av deras sympatisörer.

  • På kort sikt en framgång men ett tredje steg i strategin är att söka vägar som ger dessa väljare möjlighet att återvandra till samhällsgemenskapen.

Kärnan i det bruna laget kommer att finnas kvar och deras ökenvandring kommer att vara skränig men rätt bemött utgör de en ständig påminnelse vad vi har att vänta oss om vi inte outtröttligt står upp mot fördomar och trångsynthet.

Mats Westin har gjort några pas(S) i valstugan under valrörelsen.Passiv medlem (S)  sedan början 90-talet, innan dess aktiv i dåvarande vpk och dess studentförbund och  ungdomsförbund. Borgarrådssekreterare (S) i Stockholm under några år i början av 2000-talet.