Daniel Smirat, vice förbundsordförande i S-studenter samt kommunfullmäktiges vice ordförande i Luleå.

Fasa ut ränteavdraget, återinför fastighetsskatten och för att bli återvalda 2018 måste socialdemokratin göra ojämlikheten till valets stora fråga, skriver Daniel Smirat, vice förbundsordförande socialdemokratiska studentförbundet och kommunfullmäktiges vice ordförande i Luleå.

På flera områden går utvecklingen i Sverige åt rätt håll. Ekonomin går som tåget, arbetslösheten faller och skolresultaten förbättras. Samtidigt är det många som inte känner igen sig i den bilden. När människor ser att samhället dras isär spelar inte den uppåtgående BNP-pilen särskilt stor roll för att höja framtidstron.

Att klyftorna ökat under längre tid känner alla till, däremot är det oförsvarligt att de fortsätter öka trots att Socialdemokraterna styr landet. Ojämlikheten är socialdemokratins största fiende, därför måste det börja märkas ute i landet att en socialdemokratisk regering förmår att pressa tillbaka skillnader mellan människor.

Vi ser en allt växande klyfta mellan den rikaste procenten och alla andra. Vi ser en regional klyfta där stad och land glider isär. Barn som avstår friluftsaktiviteter för att föräldrarna inte har råd.

Vi ser skillnader i livslängd beroende på socioekonomiska faktorer som bostadsort och utbildningsbakgrund. Socioekonomi är också den starkaste faktorn bakom snedrekryteringen till högre utbildning. Utifrån detta är minskade klyftor helt nödvändigt för att öka sammanhållningen samt ge människor goda livsvillkor.

Valet kommer att vinnas av den som är bäst förmår göra konkret skillnad i människors vardag.

Det är välkommet att regeringen under den senaste tiden uttryckt oro för den ökade ojämlikheten, men detta räcker inte för att vända utvecklingen. Det är hög tid att regeringen presenterar politik som tar tag i de ökade klyftorna. Det går att vända utvecklingen om den politiska viljan finns.

Tre förslag för finansiering av ökad jämlikhet

  • Fasa ut ränteavdraget.

Kostnaden för ränteavdraget är 30 miljarder kronor och är dessutom en orättvis subvention till de rikaste. 85 procent av avdraget går till den rikaste halvan av befolkningen. Det är hög tid att fasa ut ränteavdraget, i synnerhet nu när räntorna är låga.

  • Återinför fastighetsskatten.

Ekonomerna är eniga om att fastighetssektorn i Sverige är underbeskattad. Skatten är stabil, har små negativa effekter och är fördelningspolitisk träffsäker. Att denna skatt inte har återinförts beror på att det saknas politisk vilja bland partierna i riksdagen.

  • Beskatta bankerna.

Banksektorn är befriad från moms, samtidigt som de fyra storbankerna gick med en rekordvinst på 92 miljarder kronor förra året. Bankerna har råd att bidra till välfärden och därför bör en tillräckligt hög bankskatt införas.

Tre förslag för minskade klyftor.

  • Satsa på kommunerna.

Trots att regeringen tillfört kommunsektorn tio välfärdsmiljarder, kämpar många kommuner med kärnuppdraget att leverera grundläggande service. Samhällsbygget börjar i kommuner och därför måste de generella statsbidragen kraftigt öka.

  • Trygga pensioner.

Andelen pensionärer i riskzonen för att hamna i fattigdom har ökat drastiskt under de senaste åren. En stor andel är ensamstående kvinnor. Regeringens utredning för att se över ojämlikheten i pensionssystemet är en bra början och bör följas upp med en ordentlig höjning av garantipensionen.

  • Slut den regionala klyftan.

Landsbygdskommitténs förslag för att stärka landsbygden är välkomna. Kommunerna har stora utmaningar med att klara välfärdsuppdraget. Regeringen bör därför påbörja implementeringen av landsbygdskommitténs förslag, samt kombinera detta med en aktiv bostadspolitik och infrastruktursatsningar i hela landet.

För att bli återvalda 2018 måste socialdemokratin göra ojämlikheten till sin stora fråga. Valet kommer inte att vinnas av den som är bäst på att tala om hur fantastiskt ekonomin är utan av den som förmår göra konkret skillnad i människors vardag.

Daniel Smirat, vice förbundsordförande socialdemokratiska studentförbundet och kommunfullmäktiges vice ordförande i Luleå