Carina Ödebrink, ordförande i distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Jönköpings län

Vinstdebatten är en ödesfråga för vår välfärd och Vi vill uttrycka vårt stöd till Stefan Löfven när han säger att vinstjakten måste stoppas. Vi utgår från att regeringen nu föreslår det, skriver Carina Ödebrink, ordförande i distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Jönköpings län.

Svenska folkets inställning i frågan är tydlig. En stor majoritet av invånarna är starkt kritiska till vinstuttag i vår gemensamt finansierade välfärd.

De senaste åren har välfärdskapitalismen tagit nya steg, och vi har sett hur flera skolföretag börsnoterats. Som medborgare och skattebetalare är det svårt att inte blir upprörd över rapporter, likt den som kom nyligen, som visade att Engelska skolan gjorde en vinst på över 53 miljoner kronor det sista kvartalet 2016.

Lika upprörande är den spekulation som sker kring exempelvis skolor som säljs med jättevinster i förväntan på nya vinster. Detta är ett slöseri med skattemedel. Under flera år har skola, vård och omsorg varit underfinansierad.

Det går inte att bortse från att det främsta målet för ett aktiebolag är att dra in pengar till sina ägare.

Det är av avgörande betydelse att skattemedel går till dem de är avsedda för. Kommande år behövs därför breda satsningar på den svenska välfärden. Om dagens marknadsanpassade välfärdssystem inte förändras innebär det att betydande delar av våra gemensamma skattepengar tas ut i övervinster.

Det går inte att bortse från att det främsta målet för ett aktiebolag är att dra in pengar till sina ägare. Resultatet av detta ser vi i jämförelse som gjorts mellan kommunala skolor och friskolor. I dessa är de sistnämnda överrepresenterade bland de 100 grundskolor i Sverige som har lägst lärartäthet. Även inom gymnasieskolan är förhållandena de samma. Samtidigt visar jämförelserna att andelen obehöriga lärare är högre på friskolor.

Konsekvensen av privatiseringens och marknadstänkandets framfart är att människor har förvandlats till kunder och välfärden till en slags butik där vi förväntas göra medvetna och smarta val. Tyvärr har Socialdemokratin de senaste årtiondena inte lyckats vända den här utvecklingen, utan högern har bestämt vad som ska vara utgångspunkten för den politiska diskussionen.

Med tanke på detta är den politiska strid som nu pågår kring vinsterna i välfärden så viktig. Nu avgörs om demokratin ska återta den mark som förlorats eller om välfärdskapitalismen ytterligare ska få flytta fram sina positioner. Vi är övertygade om att en fortsatt privatisering kommer att leda till en utveckling där den som har lite mer pengar i plånboken kan köpa sig fördelar i välfärden. Detta vore en nådastöt för människors tilltro till den skattefinansierade välfärden där var och en bidrar efter förmåga och får efter behov.

Vi vill därför uttrycka vårt stöd till partiordförande Stefan Löfven när han säger att vinstjakten måste stoppas i hela välfärden. Vi utgår från att regeringen lämnar en sådan proposition till riksdagen att besluta om.

Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Jönköpings län, genom ordförande Carina Ödebrink