Foto: Linus HallgrenFoto: Linus Hallgren

Roya Hakimnia: Läkemedelsbolagen korrumperar sjukvården

Dela

Läkemedelsbolagen lägger 700 miljoner kronor på reklam i Sverige. För läkarna är bjudresor och luncher vardag. Men ingen tycks ifrågasätta bolagens agerande.

Vi har ett informationsmöte om läkemedel på jobbet. Jag försöker komma undan. Vill inte veta vad det handlar om. ”Det är om Alvedon 665 milligram”, säger kollegan. Jag ignorerar, försöker stänga ute vardagskommersialiseringen.

När Alvedonträffen är över, kommer ändå en överordnad in till mig med två stora buntar glansiga broschyrer. Det här kan du ge till patienterna, säger hon. Jag öppnar broschyrerna från GlaxoSmithKline. De heter ”patientinformation”. En kvinna sover djupt på en bild, underförstått tack vare Alvedon 665 mg. En rad positiva saker räknas upp. Bara under en punkt skriver företaget att högre dos än förskrivet kan ge leverskador. Frågan är också hur denna broschyr hänger ihop med förbudet mot reklam för receptbelagda läkemedel (vilket Alvedon 665 mg är) till allmänheten.

Det är en utmaning att undvika läkemedelsreklam inom sjukvården. Den finns överallt i mitt yrke som läkare. Veckan innan hade jag lyckats smita från en annan läkemedelslunch, denna gång om Metadon. I restaurangen stoppar kollegorna mig: Du behöver inte betala, det är läkemedelslunch i dag, det är bara att skriva upp dig där. ”Nej jag tänkte inte gå”, säger jag och betalar 70 kronor för exakt samma lunch. Det hade varit så lätt att bara ge efter.

Jag frågar vänner som i vanliga fall är samhällskritiska, hur de gör. De flesta säger att de ändå inte lyssnar. Eller att de tycker att man hellre borde vara med på luncherna och ställa kritiska frågor. Men ingen av metoderna kritiserar systemet som innebär att i princip den enda fortbildning vi har står läkemedelsföretagen för. När landstingen kommer på besök är det i stället för att mäta det vi gjort, det vi sagt till patienterna och se om vi följer de av politikerna satta målen. De kommer för att räkna ”pinnarna”.

En äldre kollega ska på läkemedelsresa. Han förklarar att det är mycket bättre kontrollerat nu jämfört med tidigare. Till exempel får man max en eller två öl till måltiderna. Och man får inte heller boka flygbiljetterna så att man kan förlänga konferensen till att bli en semester. Hur de nu kollar det. Han är i alla fall nöjd och veckan efter bekostar skattebetalarna till femtio procent reklamkonferensen han ska gå på.

När jag studerade fick vi litteraturen i ögonkursen från läkemedelsföretag. Jag minns kursmiddagar som var finansierade av läkemedelsbolag. Jag minns otaliga läkemedelsluncher som vi studenter utnyttjade eftersom det var gratis.

Alltid övertygade om att vi var opåverkbara.

Läkemedelsbolagen lägger 700 miljoner kronor på reklam i Sverige. I samband med avregleringen av Apoteken ökade reklamutgifterna, särskilt för receptfria läkemedel. Och efter avregleringarna av Apoteket har antalet samtal till giftcentralen angående paracetamolöverdoser ökat med en tredjedel på två år. I Norge har man visat att samtal om förgiftningar med Paracetamol blivit tre gånger så vanliga efter avregleringarna där. Forskare har slagit larm om att framställningen av paracetamol, alltså substansen i Alvedon, som harmlös, har bidragit till att öka överdoserna.

Samma medicin, Alvedon som innehåller paracetamol, var det alltså tänkt att jag skulle göra reklam för till patienterna.

Etiska regler och lagar finns förstås som förhindrar de mest spektakulära mutskandalerna (även om de dyker upp då och då). Men läkemedelsbolagen har för länge sedan hittat nya mer sofistikerade vägar för att göra reklam. Den använder sig till exempel av KOL:s key opinion leaders, forskare med särskilt inflytande som rekryteras för att berätta om företagens läkemedel. Eller så låter man patienter berätta om mediciner och hur de räddat deras liv, som bland annat Ingrid Carlberg beskriver i Pillret. Och läkemedelsluncher och glassiga Alvedonbroschyrer är det få som protesterar mot. De anses vara fullt etiska.

Det känns som om vi helt gett upp inför läkemedelsföretagen. Det finns ingen debatt på området. Det är som om vi inte kan se en sjukvård där landstingen kommer och ger gratisinformation om olika läkemedel. En värld där läkemedelsbolagen inte får gå med vinster eller inte får göra reklam. En värld där annat än profit kan styra hälsan. Men det är dags att börja fantisera.

25 kommentarer

 1. Peter Svensson - 9 januari, 2014

  Tycker du låter sur och innebränd !

  Din kommentar:
  ”De heter ”patientinformation”. En kvinna sover djupt på en bild, underförstått tack vare Alvedon 665 mg.”

  Vad hade du räknad med? Det är väl klart att en reklambroschyr har en bild med något som relaterar till produkten. Alvedon 665 har hjälpt mig mycket i min sjukdom, och jag förväntar att min läkare har den nödvändiga kunskap om vilka läkemedel som finns och vad som är bäst för just mig. Om han eller hon får information vid ett lunchmöte kan inte spela så stor roll. Hur många andra branscher har inte lunchmöte med olika kunder.

  Använd din tid på vettigare grejor än att kritisera något som kan vara till nytta för dina patienter !

 2. Mikael Hoffmann - 9 januari, 2014

  Bästa Roya!

  Det är bra att du lyfter en fråga och driver ett viktigt ställningstagande. Läkarens beslut kring patientens utredning och behandling får inte ens misstänkas för att ha påverkats av ekonomiska eller andra relationer med läkemedelsföretag och tillverkare av medicintekniska produkter.

  Du är inte ensam om den åsikten och det finns många kolleger som i många decennier drivit denna debatt i Sverige men även i andra länder. Det är alltså inte så att frågan inte debatteras eller diskuteras! Tag gärna kontakt med din lokala läkemedelskommitté om du har frågor om förhållningssätt gentemot industrin och tycker att det fungerar dåligt eller fel.

  Regelverket för kontakter mellan företag och anställda i hälsa- och sjukvården har successivt skärpts. För långsamt tycker jag och många andra. Från årsskiftet gäller nya och ännu skarpare regler, se http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/lakemedel/samverkansregler/enighet-om-samverkan-inom-halso-och-sjukvarden. Vad gäller just resor och logi så skärps kraven så att företagen fr o m 2015 inte får betala ens del av dessa kostnader.

  Men oavsett om man tycker att dessa förändringar i reglerna är tillräckliga eller inte så är det viktigaste att läkargruppen (men också andra yrkesgrupper som är berörda) ställer krav på sig själva men också inför möten med representanter för läkemedelsföretag. Ställ krav i förväg på vad ni vill ha ut av ett sådant möte i form av fördjupad kunskap! Gå inte slentrianmässigt på möten som är dåliga – använd tiden till något annat. Anmäl brott mot regelverket.

  Och läs alltid Läkemedelsverkets monografi (sammanfattande bedömning) av ett nytt läkemedel. Har läkemedlet godkänts via EMA så finns istället en så kallad EPAR, European Public Assessment Report på det europeiska läkemedelsverkets hemsida http://www.ema.europa.eu/ En varning bara. De kan vara långa och sammanfattningen kommer sist …

  Fortsätt att ifrågasätta och inte minst viktigt – ställ också krav på arbetsgivaren vad gäller fortbildning inklusive bevakning av internationell utveckling inom ditt område. Gör det alltid till en särskild punkt vid anställningstillfället att ställa krav på att få försäkringar om att du kan få den fortbildning du behöver och se till att det blir nedskrivet som bilaga till ditt anställningsavtal! Ta råd av din fackliga representant.

  Lycka till!

  PS. Frågan diskuteras mycket internationellt.

  • OlofVretarne - 10 januari, 2014

   Jag undrar hur du Mikael ställer dig till den lite tuffare kritik som Cochraneinstitutets Peter Götzsche framfört i sin nya bok ”Deadly Medicine and Organised Crime – How big pharma has corrupted healthcare”? Där beskrivs en annan verklighet än den dock milda och i mitt tycke ganska tandlösa kritik som du framför. Anders Blank VD i LIF svarar precis på det sätt som Götzsche beskriver i sin bok; mycket taget från mallen för hur läkemedelsindustrin ska svara på kritik – ”gamla myter”. Till de gamla myterna hör inte att läkemedelsindustrin i USA nu gått om vapen- och försvarsindustrin i utdömda federala och delstatliga böter. Och det säger inte lite! Har vi hört om några större bedrägerimål i Sverige, eller om några utdömda miljardböter? Är samma bolags verksamhet i Sverige skild från den i USA? Nej, det är som Hakimnia säger: ”ingen tycks ifrågasätta bolagens agerande”. Uppenbarligen har hon i alla fall inte märkt den kritik som du talar om Mikael. Hur du på saken?

 3. Anders Blanck - 10 januari, 2014

  Roya Hakimnia skriver att hon som läkare inte vill gå på informationsmöten om läkemedel, och hon tycker att den ”glansiga broschyr” med patientinformation som hon får av en kollega förmodligen bryter mot förbudet mot reklam för receptbelagda läkemedel. ”Läkemedelsföretagen korrumperar sjukvården”, och de gamla luncherna och kongressresorna tas återigen fram som exempel.

  Roya, till att börja med missar du att skilja på två saker. Broschyren du får är inte reklam för att patienten ska köpa något. Det är en skrift du har frihet att ge till patienten efter att du skrivit ut recept på just det läkemedlet. Ett sätt att försöka förbättra användningen av läkemedlet när de myndighetsreglerade finstilta bipacksedlarna inte läses och inte förstås. I det här fallet, med Alvedon 665 mg, så är det en ny beredningsform med modifierad frisättning (måste sväljas hel) som ger längre effekt och en för de flesta patienter mindre total dos paracetamol.

  Har du problem med att patientinformationsbroschyren har färgbilder och är tryckt på finare papper än den lilla krångligt hopvikta lappen i läkemedelsförpackningen, så kanske du har andra förslag på hur man ska få fram skriftlig information om hur patienten på bästa sätt ska använda läkemedlet du skriver ut? För patienter behöver påminnelseinformation – du vet lika bra som alla andra läkare att patienterna inte kommer ihåg all information som du ger muntligt. För informerar gör du väl? Och som du mycket riktigt påpekar: läkemedel kan vara farliga om de inte tas på rätt sätt och i rätt dos. Därför patientinformation, som läkemedelsföretaget gör sitt bästa för att sprida.
  Korruption, någon?

  Det är tråkigt att du förefaller tycka att det är en god och bra sak att slå dövörat till mot all form av information om läkemedel som kommer från de som har forskat fram det, tillverkat det och har ansvar för produktinformationen om det. Det är ju ett företag, bevars – och allt de gör är per definition reklam.

  Jag undrar hur du ser på medicinteknik – röntgen och de otaliga andra tekniska hjälpmedel som används i sjukvården. Många av de mer avancerade medicintekniska hjälpmedlen får inte användas av andra än de som genomgått regelrätt utbildning från företaget som tillverkat dem. Är den utbildningen reklam? Är det inte i själva verket patientsäkerhetsarbete i mycket tydlig form? Det finns inte sådana certifieringskrav för att få förskriva ett visst läkemedel (med vissa enstaka undantag), men utbildningsbehovet finns ju där ändå. Läkemedelsföretagen har i diskussion med landstingen och SKL kommit fram till att det bästa sättet för sådan information är gruppmöten, gärna på lunchtid och det är i enlighet med nuvarande överenskommelse mellan branschen och SKL att företaget får stå för lunchen. Det står dig fritt att inte äta, men om du per definition inte vill höra på informationen från företaget måste du ju ta till dig informationen – till exempel om den nya beredningsformen – på något annat sätt och du har då inte tillfälle att ställa kompletterande frågor.

  Kongressresorna – som du kallar ”läkemedelsresor” eller ”reklamkonferenser”: Detta är en gammal myt som inte blir fräschare för att den ständigt upprepas. Det är inte reklamkonferenser. De enda resor till kongresser som företagen i ytterligare några månader kan bidra med 50% av resekostnader till, är vetenskapliga konferenser som verkligen måste hålla hög vetenskaplig nivå. De får inte hållas på flashiga skrythotell och det får inte förekomma ”sociala aktiviteter” – allt detta finns i branschens etiska regelverk och det har varit så i många år. SKL och LIF har dessutom kommit överens om att även företagens 50-procentiga delfinansiering av resor och logi ska bort vid nästa årsskifte. SKL har önskat en ettårig övergångstid för att landstingen ska kunna budgetera för de nödvändiga resursökningarna så att läkare ska kunna åka på de kongresser där ett visst terapiområde diskuteras med de allra bästa internationella experterna. Läkare behöver fortbildning, där är vi överens.

  Anders Blanck
  VD i LIF – de forskande läkemedelsföretagen

  • Sophia André Klingspor - 12 februari, 2014

   Tack Anders Blanck för ditt klargörande gällande LIF:s regelverk. Ett regelverk som är långt strängare än de som gäller för övrig marknadsföring av andra livsnödvändiga produkter som tex mat.
   Dessutom är det reklam och marknadsföring som Roya Hakimnia irriterar sig på.
   Men då ska man tänka på att reklam inte är någon gråzon, man har en tydlig avsändare ett tydligt syfte och mål med aktiviteten vilket borde vara uppenbart för var och en som kommer i kontakt med reklam och marknadsföring i alla dess former. Det är, som jag ser det, den stora fördelen med reklam det kan aldrig bli ett missförstånd gällande avsikten.
   Vi som arbetar med läkemedelsreklam måste dessutom följa läkemedelsföretagens mycket strikta regelverk om vad som får sägas och till vem. Gör vi inte det bötfälls företagen med höga belopp, övertrampet deklareras dessutom i ett antal publikationer.
   Sophia André Klingspor
   Relevans

  • Peter - 24 februari, 2015

   Tack Anders, VD i de forskande läkemedelsföretagen, för fin illustration av vad artikeln ovanför försöker beskriva!

 4. Dagmar Hailer - 7 februari, 2014

  hej kära Roya, du är modig, jag känner till Pharmas sätt att köpa Läkarna i Tyskland, låt dig inte köper, hålla fast med din mening, lycka till!!! Dagmar Hailer

 5. Camilla Essencia - 7 februari, 2014

  Det behövs människor som du som, som ser och förstår vad som pågår.
  Du är inte alls sur och innebränd som Peter Svensson kommenterar, du är fantastisk, intelligent, klok och mycket viktig!
  Det du gör, förstår och säger berör mitt hjärta och ger mig hopp om en bättre nutid och framtid. Du behövs, dina insikter och åsikter behövs. Väldigt mycket!
  Tack för det du gör, är och står upp för!!!

  Med mycket värme
  Camilla

 6. Beatrice - 7 februari, 2014

  Tyvärr kommer du nog att få möta en hel del otrevliga kommentarer från både köpta kollegor och läkemedelsindustrin. Flertalet av dessa kommer med stor sannolikhet att gömma sin riktiga identitet bakom pseudonymer, istället för att rakryggat stå upp för sina åsikter som du gör. Tack för att du utför läkaryrket med värdighet och inte säljer dig för någon resa, gratislunch eller lite fri alkohol.

 7. Maria Åberg - 7 februari, 2014

  Underbart när människor tänker självständigt, reagerar och agerar. Det är ett viktigt bidrag till utveckling. Jag kan inte säga det bättre än Camilla Essencia ovan. Instämmer till fullo.

 8. Karin - 8 februari, 2014

  Exakt en sådant uttalande jag igår satt och letade efter, mycket intressant! Tack!

 9. Madeleine Marcus - 8 februari, 2014

  Tack för att du lyfter fram detta, som är så viktigt att alla får kännedom om!
  Det är särskilt värdefullt att det kommer från en läkare, då du hör till dem som har insyn i hur det verkligen kan gå till.

 10. Annelie Johansen - 8 februari, 2014

  Härliga Roya – TACK!

  Camilla Essencia här ovan säger allt även jag vill förmedla till dig. Vi är många på din sida, fortsätt som du gör.

  Kärlek och respekt till dig!

 11. Lotta - 8 februari, 2014

  Det värsta är att varken Läkemedelsverket eller regeringen reagerar mot all denna korruption, för det är vad det är. Läkemedelsbolagen har massor med pengar och kan köpa vem som helst som går att köpa för pengar. Tyvärr är det här en mycket större skandal än några gratisluncher. Du har bara skrapat lite på ytan ännu. Läkemedelsverket, som förväntas ta till vara våra intressen så vi inte utsätts för skadliga läkemedel, är nästan helt finansierat av läkemedelsindustrin. Det är en tragedi och en stor skandal att människor utsätts för skadliga läkemedel, som inte ens har testats, eller där testerna gömts undan om de inte gett tillräckligt goda resultat. Vi är utsatta för ett bedrägeri som är mycket större än vad som ännu avslöjats.

 12. Barbro - 9 februari, 2014

  Roya! Du är modig. Tack för att du vågar. Har jobbat inom läkemedel/medicinsk teknik i många år – just med det du beskriver. Jag är inte stolt! Din beskrivning skummar endast ytan på verkligheten. Tyvärr! Patienter borde vara oroliga och alla dessa mutade läkare och annan personal borde fundera. Det är riktigt obehagligt och mycket smutsigt byk som borde granskas av någon oberoende. Tack igen för att du har modet att stå upp för moral o etik.

 13. Carina - 9 februari, 2014

  Bra att du vågar berätta om vad som pågår. Du får nog en del sura kommentarer av ”köpta” kollegor som försöker rättfärdiga sitt egna beteende och dåliga samvete.
  Bra skrivet och fortsätt vara modig!

 14. Ragnhild Hagman - 9 februari, 2014

  Du är modig! Fortsätt att kämpa för något som är avgörande för människors liv.
  Jag tänker att om efterfrågan på läkemedel inte vore så stor så skulle läkemedelsbolagens vinster ej heller bli så stora.
  Jag har jobbat inom öppenvårdspsykiatrin i drygt 25 år och slutenvården drygt 15 år och sett utvecklingen eller kanske avvecklingen. Tillåt andra behandlingsmetoder än läkemedel få bli synliga.
  Eftersom psykisk ohälsa är den största anledningen till sjukskrivningar idag så gäller det både psykiatri och primärvård. Börja en behandling med att se över kost, sömn och motion, alltså livsstilen. Beroende på besvär se till så att det finns tillgång till samtalsterapi, kognitiv eller psykodynamisk, bild-och symbolterapi, basal kroppskännedom och/eller medicinsk qigong mm. Anställ psykologer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter med goda spetskunskaper inom det psykoterapeutiska området då kan läkare och sjukskötersketjänster minskas. Det måste inte alltid vara en läkare som träffar patienten första gången om kontakten är god och kontinuerlig med övriga behandlare. Så jobbade vi på 1980-talet i team och det fungerade utmärkt. På det sättet skulle också behovet av medicin minska. Ett gott möte med en professionell, kontinuerlig behandlare betyder mest.

 15. Sussie Olofsson - 11 februari, 2014

  Du är tuff och modig som lyfter fram problemet, Roya! Läkare skall inte utbildas av läkemedelsföretagen, ej heller varken bjudas på lunch eller kurser av läkemedelsföretagen – läkare skall utbildas av staten eller likvärdig, neutral utbildare!
  Tack för att du vågar vara en visselblåsare!

 16. Lars - 18 februari, 2014

  Förutom boken ”Deadly Medicines and Organised Crime”, som nämnts i en kommentar ovan kan jag varmt rekommendera Docent Ralf Sundbergs ”Forskningsfusket”. Den boken lär vara en ögonöppnare om man inte redan har en sunt kritisk hållning till läkemedelsbranschens agendor.

  Borde nog vara obligatorisk läsning på både läkar- och dietistutbildningarna kan jag tycka…

 17. Josef Boberg - 18 februari, 2014

  ”Roya Hakimnia: Läkemedelsbolagen korrumperar sjukvården”

  Sant.

 18. Göran Sjöberg - 18 februari, 2014

  Det är speciellt roligt för mig att läsa en krönika av en läkare som tar fight mot korruptionen inom sjukvårdssystemet eftersom jag själv nyss skrev en krönika om denna korruption hos Annika Dahlqvist.

  http://annikadahlqvist.com/2014/02/15/vetenskap-eller-evidensbaserad-medicin-organiserad-kriminalitet/

 19. Åsa Fredriksson - 14 mars, 2014

  Som patient så kan jag inte låta bli att reagera på att läkaren sitter med block/pennor med STORA loggor på för visa läkemedel. Sen när läkaren går igenom receptet så blir man föga förvånad att just det märket är vad man får utskrivet. Frågade lite försiktigt om ett ”konkurrerande” märke som jag haft tidigare som för mig haft god effekt men fick till svar att detta är det enda läkaren just nu skriver ut. VAD betyder det..? Jag kan inte annat än tolka att läkaren är ”köpt” av det nya märket..??
  jag tycker det är starkt av dig Roya att vägra dessa mutluncher. Kan inte låta bli att fundera på hur många som skulle gå på en lunchträff med ett läkemedelsföretag om inte maten vore gratis? Antagligen skulle det inte komma en käft. Eller möjligen 1-2 som personligen känner läkmedelssäljaren och inte vill att denna ska sitta ensam på lunchen…

 20. Ina - 20 februari, 2015

  Vi är många som håller helt med dig Roya! Låt dig inte slås ner av de som försöker göra narr av dig – de är endast styrda av pengar, rädsla och okunskap!
  Det finns hopp!

 21. Filip - 27 februari, 2015

  För alla tvivlare, det är otvetydigt så att läkemedelsluncher och sponsorprodukter, även blädderblock och pennor, har en effekt på läkares förskrivningsmönster.

  Det finns otroligt mycket forskning att läsa om just läkare och läkemedelsreklam, men desto mera hederlig vanlig psykologiforskning som sedan länge visat hur reklam fungerar generellt.

  Det är fantastiskt naivt, med inslag av narcissism, att tro att man själv inte påverkas. Kanske därför som manliga läkare är mera mottagliga för reklam än kvinnliga.

  Lättläst referat i Financial Times:
  ”Among a sample of 334,000 physicians, researchers found a typical doctor had a 13 per cent chance of prescribing the drugs of a dozen leading pharmaceutical companies. Among the 193,000 who received meals or speaking, consulting or other fees from the companies, the probability jumped to nearly 30 per cent.”
  http://www.ft.com/cms/s/0/283a4104-0820-11e3-badc-00144feabdc0.html#ixzz3Svs5B5iw

  Ett uppriktigt lycka till Roya Hakimnia!

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Rekordmånga tvingas föda i annat län

Nyhet › Efter att BB Sophia stängde har andelen föderskor som tvingas föda i ett annat län ökat dramatiskt. Fortsätter hänvisningarna i samma takt kommer rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Assistanskritik på svajigt underlag

Under hösten har Försäkringskassan och regeringen hamnat i blåsväder i frågan om LSS. Men det är inte alldeles enkelt att finna fog för kritiken. 0Inga delningar

Kommunal varslar om strejk för undersköterskor

Kommunernas nota för hyrpersonal: 1,2 miljarder


Johanna Senneby

Alldeles för tidigt att räkna ut KD

Trots KD:s historiskt låga väljarstöd kan Busch Thor vara lugn. Det räcker nämligen med så lite som 2,5 till 3 procents stöd i opinionsmätningar för att partiet ska ta sig över spärren med hjälp av taktikröster, visar forskningen. 0Inga delningar

Grönt ljus för Idolstrejk

Förlossningskaos på Danderyd: »Barnmorskorna gråter«


Vesna Prekopic

Överskatta inte Pisa

Den dagen vi blir lika besatta av att utjämna klassklyftorna i skolan som att prestera i Pisa-mätningarna, då skolutvecklar vi på riktigt... 0Inga delningar

Ett år med andrum

Prioritera polisens kärnverksamhet


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • annons_julkap_2016
  pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev