Roger Mogert (S), Ann Mari Engel (V), Micke Seid (MP), Sofia Lundin (Fi),

Kvinnohistoria De kvinnor som under århundraden tagit strid för demokratin saknas på våra museer. Nu ger vi dem plats och avsätter pengar till ett nytt Kvinnohistoriskt museum och kulturcentrum, skriver Roger Mogert (S), Ann Mari Engel (V), Micke Seid (MP) och Sofia Lundin (Fi), företrädare för den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad.

Det saknas inte betydelsefulla kvinnor i historien men tyvärr tenderar majoriteten av kvinnors kunskaper, arbete, skapande och minnen att försvinna när historien skrivs.

Kvinnors kamp för rätten att bestämma över sina liv är inget nytt, varken från 2000-, 1900- eller 1600-talet.

Men Kvinnors kamp är underrepresenterad på världens museer. Därför avsätter vi avsätter vi i majoriteten särskilda medel för ett nytt kvinnohistoriskt museum och kulturcentrum. Stockholms stads budget för 2018.

Idén kring ett museum av denna karaktär har utvecklats i nära samarbete med Stiftelsen Almgrens Sidenväveri. Almgrens Sidenväveri är ett fantastiskt museum som uppvisar en helt unik miljö. Det är det enda kvarvarande sidenväveriet i norra Europa och var Skandinaviens största kvinnoarbetsplats under delar av 1800-talet.

Målet med vår satsning är att etablera en plats med fokus på frågor kring genus, jämställdhet och jämlikhet, och möjliggöra fler genusrelaterade, publika utställningar och arrangemang i Stockholm, som speglar bredden av stockholmarnas tankar, berättelser och erfarenheter.

Parallellt kommer det under 2018 även att genomföras aktiviteter med fokus på kvinnohistoria på stadens övriga kulturinstitutioner, däribland Stockholmskällan, med särskild utgångspunkt i hundraårsjubileet av rösträttsreformen 1918 och den kvinnliga rösträtten.

En av de saker som gör oss stolta över Stockholm är att vi ligger långt fram när det gäller just jämställdhet. Det är inte något som har skett av sig självt utan är frukten av mer än hundra år av kvinnokamp. Kvinnors rätt till arbete, barnomsorg, rösträtt och sina egna kroppar har vunnits tack vare kvinnors förmåga att organisera sig och ställa krav.

Därför är det på tiden att detta uppmärksammas ordentligt och att vi som ansvariga politiker ser till att skapa en plats för att synliggöra kvinnors organisering ur ett historiskt perspektiv.

Kvinnors rätt till arbete, barnomsorg, rösträtt och sina egna kroppar har vunnits tack vare kvinnors förmåga att organisera sig och ställa krav.

Det pågår ett aktivt arbete på stadens museer för att lyfta fram kvinnor i historien. Vi hoppas att Stockholms nya Kvinnohistoriska museum ska vara en källa till inspiration, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan museer, forskare, organisationer och andra intresserade både i Sverige och internationellt.

Vi vill i nära samverkan med kvinnogrupper från olika delar av staden skapa ett centrum med en dynamisk mötesplats där kunskap blandas med kultur och debatter.

Målgruppen är i första hand stockholmare, men verksamheten ska naturligtvis också locka turister och bidra till att profilera Stockholm som ett centrum när det gäller aktivt arbete med genusfrågor.

Under de år vi har styrt staden har vi i majoriteten satt jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter högt upp på dagordningen.

Stockholm ska fortsätta att vara ett föredöme i världen när det gäller att skapa lika makt och inflytande mellan kvinnor och män. Att lyfta kvinnors roll i historien spelar en viktig roll för demokratin genom att bryta den tystnad som vävts kring kvinnor i historien.

Roger Mogert (S), Kultur- och stadsbyggnadsborgarråd

Ann Mari Engel (V), Kulturnämndens vice ordförande

Micke Seid (MP), Gruppledare i kulturnämnden

Sofia Lundin (Fi), Ersättare kulturnämnden