Kristina Henschen

replik Radiohjälpen bedriver inte välgörenhet och arbetar alltid ur ett rättighetsperspektiv, skriver Kristina Henschen, generalsekreterare Radiohjälpen. 

Fint att Dagens Arena belyser Musikhjälpen och årets tema: alla har rätt att funka olika. Några delar bör dock förtydligas:

Radiohjälpen arbetar alltid ur ett rättighetsperspektiv oavsett om det rör vårt internationella samarbete eller det nationella svenska samarbete med funktionsnedsättningsrörelsen.

Vårt nationella arbete utgår bland annat från barnkonventionens artikel 23: »Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor«.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättnings artikel 30, punkt 5, handlar om att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på samma villkor som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott.

Radiohjälpen är övertygade att både barn och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rätt till en aktiv fritid som alla andra.

Radiohjälpen bedriver inte välgörenhet. Ordet antyder en passiv mottagare som förväntas vara tacksam, det ger ingen förändring på längre sikt.

Vår utgångspunkt vilar på en solidarisk grund. Inom Sverige beviljas bidrag till fritidsaktiviteter som arrangeras av föreningar inom funktionsnedsättningsrörelsen, föreningar som driver kampanjer, uppvaktar politiker eller t ex delar ut informationsmaterial.

Bidragen är till de kostnader som uppstår för extra personal eller utrustning som behövs vid fritidsaktiviteter och som inte bekostas av offentliga medel. Det är med andra ord viktiga samarbeten som gör en viktig skillnad i människors liv.

Flera av föreningarna som beviljas bidrag från oss betonar att fritidsaktiviteter och idrott är ett medel för att skapa attitydförändring och inkludering i samhället.

Det är nödvändigt att personer med funktionsnedsättning kan leva ett inkluderande liv för ett socialt och hållbart ekonomiskt samhälle. En ekonom på Skandias stiftelse ”Idéer för livet” har räknat ut att utanförskapet kostar samhället 10–15 mkr per individ.

Vi är stolta över att via Victoriafonden  kunna stödja stora delar av den svenska funkisrörelsen i deras viktiga arbete med barn och unga.

Vi vill också förtydliga att det är en missuppfattning att Radiohjälpen ger pengar till Victoriafonden. Kronprinsessan Victorias fond är en av våra insamlingar där vi erhåller pengar från svensk allmänhet.

Vi är stolta över att via denna kanal kunna stödja stora delar av den svenska funkisrörelsen i deras viktiga arbete med barn och unga.

Men vårt stöd slutar inte här. Via Melodifestivalen och insamlingen till radiohjälpsfonden kan vi också stödja vuxna med funktionsnedsättningar.

Vi är så otroligt glada över att våra möjligheter nu blir ännu bredare och på en global nivå, i och med Musikhjälpens fokus »alla har rätt att funka olika«.

En person kan ha en funktionsnedsättning som syns eller är osynlig, men det är omgivningen som utgör hindret.

Kristina Henschen är generalsekreterare för Radiohjälpen.