Jenny Tedjeza, Proeltären

Kent Källqvist borde använt sin sista ledare till att kritisera regeringens och Svenskt Näringslivs angrepp på strejk- och organisationsrätt istället för att angripa Hamnarbetarförbundet, skriver Jenny Tedjeza, chefredaktör på Proletären.

Kent Källqvists ledare i Dagens Arena (1/5) är bland det värsta jag läst. Svenskt Näringsliv utnyttjar konflikten i Göteborgs hamn – som provocerats fram av APM Terminals union busting – som förevändning för att driva på för sitt länge efterlängtade angrepp på strejkrätten. Då riktar Källqvist ett anklagande finger mot Hamnarbetarförbundet.

Att ta kamp för sina medlemmars trygghet är ”ett svek mot den fackliga solidaritetens tanke”, lyder Källqvists förvridna argument. Att Hamnarbetarförbundet kämpat för att behålla ett inflytande över tillfälligt anställda – och undvikit den splittring som bemanningsföretagen innebär – är enligt Källqvist ett sätt att ”pressa ut mer förmåner och mer lön”.

Men det är väl det fackligt arbete handlar om?

Men det är väl det fackligt arbete handlar om?

Och det faktum att hamnarbetarna har lyckats tillkämpa sig högre löner än många andra arbetargrupper ser Källqvist som en anledning att misstänkliggöra dem.

Hur mycket drar Källqvist själv in i månaden?

Hamnarbetarförbundet håller fast vid att vara en demokratisk och kämpande fackförening och det är anledningen till att 85 procent av Göteborgs hamnarbetare har valt att organisera sig i denna fackförening. Källqvist är upprörd över att dessa 85 procent av arbetarna beter sig som ”ohotade kungar” som står upp för sin rätt att välja var de ska organisera sig, att utse sina egna företrädare och att kräva ett eget kollektivavtal.

Helt riktigt konstaterar Kent Källqvist att regeringen förbereder ett förslag för att inskränka strejkrätten och att detta är ett beställningsjobb från Svenskt Näringsliv ”för att stärka arbetsgivarnas ställning”.

Om Kent Källqvist hade någon heder i kroppen skulle han använda sin sista ledare publicerad på 1 maj till att angripa regeringens och Svenskt Näringslivs angrepp på strejk- och organisationsrätt.

Jenny Tedjeza

Chefredaktör på Proletären

Fotnot 1: Proletärens insamling till hamnarbetarna har hittills samlat in 100000 kronor ute på svenska arbetsplatser.

Fotnot 2: Proletärens chefredaktör får enligt stadgarna inte tjäna mer än en genomsnittlig arbetare.