Bild: Flickr/IHH
Bild: Flickr/IHH

Regeringens lagförslag kan inte beskrivas som något annat än ett fiasko. Ändringar i utlänningslagen bör göras utifrån ett fullgott underlag, skriver juristerna Per Holfve och Dona Hariri.

Borde inte våra politiker ha lärt sig vid det här laget? Vi anser det men regeringen envisas med att slå dövörat till. Gång på gång har den kört över invändningar mot den förda migrationspolitiken.

Förslaget om att införa tillfälliga uppehållstillstånd för skyddsbehövande har mött massiv kritik men Stefan Löfven verkar fortfarande övertygad om att hans politiska känsla slår sakkunskap och juridisk kompetens. Det är högst oroväckande och ett demokratiskt problem.

Nog för att regeringen har investerat mycket prestige i att underminera asylrätten men det är skillnad på att vara principfast och dumdristig.

Så sent som i december föreslog regeringen att Örebrosundsbron skulle stängas och identitetskontroller införas. Lagrådet avstyrkte regeringens förslag och konstaterade att förslaget hade tagits fram i största hast och att remisstiden hade varit extremt kort. För den som inte är bekant med juridiskt språkbruk är det som att säga att regeringen betedde sig åt h-e.

Lagrådet varnade för konsekvenserna vad gällde bland annat asylrätten och uttryckte följande: »En så ingripande lagstiftning bör införas först efter en ordentlig utredning med beaktande av grundläggande rättsstatsprinciper.«

Regeringen backade från att stänga Öresundsbron men införde identitetskontroller, mot bättre vetande. De boende i Öresundsområdet är väl bekanta med hur förhastat detta var. För ensamkommande barn och andra asylsökande har åtgärden fått stora konsekvenser. Andra stater har infört liknande restriktioner och budskapet till flyktingar från Syrien och andra krigshärdar är glasklart: kom inte hit, stanna där ni är. Signalen har fått önskad effekt och flyktingarna trängs i enorma läger i Turkiet eller försöker ta sig till andra platser där de inte är välkomna.

Nu är det dags igen.

I en närmast panikartad insats har regeringen skickat ut ett lagförslag som på avgörande punkter kommer att förändra hela asylrätten under i vart fall de närmaste tre åren.

Remissen skickades ut den 11 februari och remisstiden gick ut den 10 mars. Kritiken har inte låtit vänta på sig men migrationsminister Morgan Johansson och statsminister Stefan Löfven verkar inställda på att lagstiftningsprocessen ska fortsätta. Det innebär att lagstiftningen på asylområdet, som tagit åratal av mödosamt arbete och politiska kompromisser att konstruera, i ett slag riskerar att rivas upp. Det är för att utrycka det lika kraftfullt som Lagrådet: föga genomtänkt och inte särskilt demokratiskt.

Nog för regeringen var pressad av flyktingsituationen i höstas men när nu antalet asylsökande har minskat borde det finnas tid för både besinning och eftertanke. Regeringen har all anledning att noggrant ta del av alla de invändningar som remissinstanserna lämnat. Lagförslaget kan inte beskrivas som något annat än ett fiasko och det måste rimligtvis gå att erkänna att stressen i processen innebär stora risker. Ska det genomföras ändringar i utlänningslagen så bör det göras utifrån ett fullgott underlag. Det borde inte minst finnas utrymme för flyktingarnas egna behov och perspektiv.

Det har talats mycket om andrum men för människor på flykt ges ingen respit. Därför uppmanar vi regeringen Löfven att nu göra som Lagrådet uppmanade den att göra i julas: spill ingen mer tid utan tillsätt en ordentlig utredning.

Per Holfve, jurist
Dona Hariri, jurist