Anna Sundström och Anders Österberg

Burmaflyktingar En humanitär katastrof pågår på gränsen mellan Burma och Bangladesh. Värst drabbas barnen. Nu behöver de omedelbar hjälp med skolor och trygga platser, skriver unga Örnars ordförande Anders Österberg och Anna Sundström generalsekreterare på Olof Palmes internationella center.

Den senaste krisen i Burma har drivit hundratusentals människor från den muslimska minoritetsgruppen rohingya på flykt till grannlandet Bangladesh. Det urskillningslösa våld som har använts av militären gentemot rohingyafolket har av FN kallats ett skolboksexempel på etnisk rensning.

Militärens förevändning är en antiterroroperation. Det som sker just nu i Burma ett fundamentalt övergrepp mot mänskliga rättigheter.

Hela byar utplånas och människor flyr för sina liv. En del lyckas fly, andra inte.  Majoriteten av flyktingarna är kvinnor och barn. Det kommer rapporter om våldtäkter och stympningar.

På andra sidan gränsen upphör militärens våld men säkerheten är skör. Den totala bristen på förnödenheter skapar en ny utsatthet.

Majoriteten av människorna som har flytt får inte plats i de officiella flyktingläger som upprättats i Bangladesh – utan lever på tillfälliga, osäkra boplatser. Myndigheterna förbjuder att hjälp distribueras till dem som inte befinner sig i flyktinglägren. Deras situation är akut.

Där ska de kunna leka, få undervisning och äta näringsrik mat varje dag, samtidigt som de får möjlighet att bearbeta det som de har varit med om.

Många av flyktingarna är barn, och det är barnen som drabbas värst.

Därför har Palmecentret startat en insamling för att bygga skolor och trygga platser för barnen som flytt till Bangladesh och som lever utanför flyktingläger.

Där ska de kunna leka, få undervisning och äta näringsrik mat varje dag, samtidigt som de får möjlighet att bearbeta det som de har varit med om.

Den svenska arbetarrörelsen har under lång tid givit stöd till den burmesiska demokratirörelsen och vi var många som hoppades på att Burma skulle gå mot en bättre framtid efter valet 2015, då NLD blev största parti i parlamentet och den legendariska Aung San Suu Kyi blev en av landets högsta ledare. Men förtrycket mot etniska minoriteter har fortsatt.

Arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i Burma är långsiktigt, men den etniska rensningen i Burma som tvingat rohingyer på flykt skapar en kris som kräver omedelbar hjälp.

Pengarna som samlas in ska bland annat gå till stöd till den brittiska organisationen Children on the edge, som ska anlägga cirka 50 trygga platser för barnen som har flytt till Bangladesh. Samtidigt är det oerhört viktigt att rohingyer kan göra sina egna röster hörda.

En del av de pengar som samlas in ska därför kanaliseras till Kaladan Press Network, som är en oberoende nyhetsbyrå för rohingyer. Kaladan Press ingår i ett nätverk av organisationer som Palmecentret har stöttat under många år.

Utöver att lindra nöden för stunden krävs det också att FN, där Sverige just nu sitter i säkerhetsrådet, tar upp militärens övergrepp mot rohingyas.

Det är viktigt att rohingyas och andra minoriteter får skydd samtidigt som militären måste fasas ut som makthavare i landet.

 Anna Sundström är generalsekreterare i Olof Palmes internationella center.

Anders Österberg är riksdagsledamot (S) och ordförande i Unga Örnar.