En hel generation av barn i Syrien har i sju år enbart levt i krig. Barn som berövas sin barndom för att vuxna väljer att kriga, skriver Anders Österberg, riksdagsledamot i utrikesutskottet på den sjunde årsdagen av Syrienkriget.

Den här veckan går kriget i Syrien in på sitt åttonde år. Årsdagen av kriget är i dag.

Det sprids många bilder över vad som händer i Syrien. På en av *bilderna syns ett barn som sträcker upp båda sina armar.

Fotografen, Osman Sagirli, har berättat att den fyraåriga flickan trodde att kameran var ett vapen. Barnen är de största förlorarna i de vuxnas krig.

För sju år sedan var barnen i Syrien som alla andra barn. De gick i skolan och lekte på sin fritid. Men de syriska barnens värld ser väldigt annorlunda ut idag. Bara de senaste två månaderna har över 1000 barn dödats eller sårats i Syrien.

Många barn minns inget annat än kriget, en hel generation av barn i Syrien som enbart levt i krig. Barn som berövas sin barndom för att vuxna väljer att kriga. Människorättsorganisationer rapporterar att kvinnor och barn är de som är mest utsatta i krigets Syrien.

Barn används som måltavlor när fortsatta attacker riktas mot skolor och sjukhus. Humanitära organisationer når inte fram till de krigsdrabbade områdena och barn dör för att de inte får mediciner i tid. För detta har Syriens regim, Ryssland och Iran ett särskilt stort ansvar. Turkiet likaså.

I norra Syrien ligger provinsen Afrin. Där har turkiska flygangrepp slagit ut el- och vattenförsörjningen i staden och läget är kritiskt. Utanför staden står turkiska armén och den så kallade fria syriska armén och är beredda att rycka fram.

Om turkiska armén och FSA rycker framåt finns det en stor risk att vi får se en etnisk rensning eller massaker.

Hållbar fred kan endast uppnås när kvinnor och män ges lika möjligheter till inflytande.

Det får inte hända. I Ghouta, som är en av förstäderna till Damaskus, faller bomberna obönhörligen och många barn har lemlästats. Belägringen har pågått sedan början av kriget. I augusti 2013 attackerade Assadregimen Ghouta med kemvapen i ett dåd då över tusen människor dödades.

Den FN-resolution som nyligen antogs om 30 dagars eldupphör har ignorerats. Våldet har istället blivit värre, striderna fortsätter och bomberna faller. Det finns de som tror att lösningen på kriget är militär i Syrien.

Så är det inte. Världen måste ta sitt ansvar och sätta stopp för detta. För att få slut på lidandet måste det ske en fredlig politisk lösning på konflikten.

De länder som röstar för en resolution i säkerhetsrådet måste följa denna. Annars går världen en farlig väg till mötes.

Sverige har särskilt fokuserat på att möjliggöra kvinnor och civilsamhällets deltagande i den politiska processen. Hållbar fred kan endast uppnås när kvinnor och män ges lika möjligheter till inflytande.

Sverige har också fortsatt bidra till de humanitära insatserna i Syrien och dess grannländer. Sedan 2011 har Sverige hittills bidragit med sammanlagt 3 miljarder kronor.

Svenska regeringens femåriga regionala strategi för Syrienkrisen framskrider. Denna strategi bidrar med långsiktigt stöd till människor i Syrien men även stöd till de samhällen i Syriens grannländer som mottagit stora grupper syriska flyktingar. Detta för att bland annat barn ska kunna fortsätta att gå i skolan.

I all hopplöshet får vi inte glömma att varje insats gör enorm skillnad för den som nås av den.

Sverige kommer fortsätta att arbeta för att minska lidandet och rädda liv i Syrien. Sverige ska vara fortsatt aktiv i FN:s säkerhetsråd och EU, verka för en fredlig politisk lösning och stödja de humanitära insatserna i Syrien.

Kriget i Syrien är inne på sitt åttonde år, och den mänskliga katastrofen tycks nästan normaliserad. Att varje dag kriget förkortas är en dag utan lidande.

När bomberna en dag tystnar i Syrien, i Afrin eller Ghouta, är det första dagen av fred för alla barn yngre än sju år. Och ingenting är viktigare än att den dagen kommer.

Andersosterberg_D

Anders Österberg, ordförande Unga Örnars Riksförbund och riksdagsledamot i utrikesutskottet (S).

*Fotnot: Bilden som kommenteras i artikeln är inte den som visas som illustration.