Landstingsalliansen gör snart ytterligare nedskärningar på SL. Vi behöver sätta kollektivtrafiken främst, skriver Nanna Wikholm, oppositionslandstingsråd i Stockholms landsting.

Kollektivtrafiken innebär alla Stockholmares möjlighet att leva och arbeta i vår region.

En nedmontering av kollektivtrafiken skapar hinder i människors vardag, innebär ett hot mot arbetsmarknadens funktion och därmed tillväxten, samt försämrar möjligheter att nå klimatmål.

Nedskärningar har sedan tidigare genomförts i pendeltågstrafiken från Jakobsberg och Södertälje samt till Nynäshamn. De senaste veckorna har tunnelbaneuppgångar stängts vilket inte minst påverkar resenärer i behov av hög tillgänglighet.

Allt som ett resultat av besparingskrav från Moderaterna i Stockholms läns landsting. Nu väntar ytterligare nedskärningar i busstrafiken. Socialdemokraterna har en annan lösning, vi vill öka framkomligheten för bussarna så att kostnaden för driften minskar, samtidigt som det lockar fler att resa kollektivt.

Flera faktorer ligger bakom SL:s dystra ekonomi, så som dyra investeringar i kollektivtrafik som inte lockar tillräckligt många nya resenärer, ökade konsultkostnader på 1,2 miljarder per år, kostnaderna för driften stiger och viten till entreprenörer som inte sköter sitt uppdrag har uteblivit. Nu senast skedde det när General Electric slapp betala 10 miljoner i böter, trots 5 års försening av signalsystemet på tvärbanan.

I stället för att ta tag i dessa ekonomiska läckor så väntas nu en ytterligare försämring av busstrafiken. Moderaterna har uppdragit till SL att genomföra besparingar för 250 miljoner kronor 2015 och ytterligare 300 miljoner kronor 2016 och busstrafiken står nu på tur.

Nattrafik och de populära direktbussarna pekas ut som möjliga besparingar men hela linjenätet kan drabbas av utglesning eller helt indragna busslinjer. Saker bör kallas vid sitt rätta namn, Moderaternas förslag är inte effektivisering, det är en nedskärning.

Fler bör resa kollektivt, inte färre. Men det förutsätter att kollektivtrafiken har ett högt förtroende hos resenärerana, är effektiv och har ett bra utbud av avgångar. Därför vill vi förbättra framkomligheten i busstrafiken i stället för att plocka bort bussar. Med fler bussfiler, nya trafiklösningar och trafiksignaler som sätter bussen främst kan SL både spara pengar och restid för resenärerna.

Det förutsätter att landstinget aktivt samarbetar med kommunerna som äger vägarna så att de börjar anpassa trafiken efter kollektivtrafik. Ett positivt exempel på detta är hur den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad har haft framgångar med att förbättra restiden för stomlinjebuss 4 genom att bland annat införa nya körfält.

En smidigare och snabbare buss lockar fler resenärer och ökar biljettintäkterna. Så sätter vi SL i en positiv spiral som kan utveckla kollektivtrafiken.

Nanna Wikholm, oppositionstrafiklandstingsråd (S)