Susanne Nordling och Tomas Eriksson

Debatt Mellan T-centralen och Järvaområdet är bara en och en halv mil, men sett till hälsa och livsvillkor är det olika världar, skriver Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd och Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting.

Nu pågår Järvaveckan, en politisk festival på Spånga idrottsplats i norra Stockholm.

I förväntad livslängd skiljer det flera år mellan Östermalm och Spånga-Tensta. Också i ohälsotal är skillnaden stor.

Kungsholmen anser 84 procent av alla män att de är helt friska, men bara 62 procent i Rinkeby. Barn i innerstan har nästan inga hål i tänderna, men tolv procent av barnen i Järva. Grupper med lägre inkomster drabbas av sämre hälsa.

För oss är skillnaderna omoraliska och helt oacceptabla. Om Miljöpartiet kommer till makten efter höstens landstingsval så ska vi göra allt vi kan för att minska skillnaderna i ohälsa. På Järvaveckan vill vi presentera hur Miljöpartiet vill göra vården mer jämlik och rättvis.

  • Högre ersättning till vård i utsatta områden
  • Vården ska prioritera den som är i störst behov av vård.

Därför borde vården finnas mest där fler är sjuka. Men under de tolv år som moderaterna har styrt landstinget så har allt mer av vården flyttat till områden där fler är friska och lever längre.

  • Därför vill Miljöpartiet ge högre ersättning till mottagningar i utsatta områden.
  • Fast vårdpersonal ska lockas med högre lön. Och landstingets egna mottagningar ska först och främst ligga där vårdbehoven är större.
  • Nära till en kvälls- och helgöppen vårdcentral

Miljöpartiet vill ha en kvälls- och helgöppen vårdcentral i varje stadsdelsområde i Stockholm och på alla större orter i regionen. Idag har varje mottagning öppet olika tider.

Landstinget ska garantera en jämlik tillgänglighet till god vård. Därför behövs bättre och mer enhetliga öppettider och att vården finns mer rättvist fördelad.

Förorterna har sin del av samhällets utmaningar. Men kring Järvafältet är också optimismen och initiativförmågan större än på många håll.

Miljöpartiet vill att alla vårdcentraler ska erbjuda vårdmöten på nätet och du ska få en medicinsk bedömning inom ett dygn. Då kommer även köerna på akuten minska.

  • Snabbare hjälp för psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar. Vi har byggt ett ohållbart samhälle där fler mår dåligt och särskilt barn och unga. Kvinnor drabbas hårdare än män. Psykisk hälsa måste värderas som lika viktig som fysisk.

Miljöpartiet vill satsa mer för att förebygga psykisk ohälsa och ge snabbare hjälp när den behövs, hos elevhälsan, på ungdomsmottagningen, vårdcentralen och i den psykiatriska vården.

Vi vill göra barn- och ungdomspsykiatrin fri från köer. Vi vet att tidig hjälp minskar individens lidande och på sikt även samhällets kostnader.

  • Hälsomottagningar och sociala investeringar

Miljöpartiet vill nystarta hälsomottagningar som ska ge råd och stöd till dem som vill ändra sina ohälsosamma vanor och livsstil, bland annat kan fysisk aktivitet på recept erbjudas med subventionerad träning.

Vi vill också att landstinget ökar sina sociala investeringar i projekt som förebygger ohälsa, som kan minska senare behov av vård och ge samhällsekonomiska vinster. Det kan handla om alkohol, tobak och droger, om kost, motion och att må psykiskt bra. Ofta är arbetet mest framgångsrikt i samarbete med kommunen, företag och föreningar.

Förorterna har sin del av samhällets utmaningar. Men kring Järvafältet är också optimismen och initiativförmågan större än på många håll. Det visar själva Järvaveckan.

Vi kommer till Spånga idrottsplats för att prata om Miljöpartiets politiska förslag, men också för att lyssna, inspireras och lära.

Susanne Nordling (MP) är oppositionslandstingsråd och Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting