Pernilla Stålhammar MP

M tar från världens fattigaste för ännu ett jobbskatteavdrag, skriver Pernilla Stålhammar,
 riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Att ta från världens fattigaste och ge till dem som redan har det bra. En sådan omvänd Robin-Hood-princip verkar ha varit vägledande när Moderaterna tog fram sitt senaste budgetförslag.

I sin vårbudget skär de nämligen ner biståndet med 1,5 miljarder kronor, som en av flera nedskärningar för att finansiera ännu ett jobbskatteavdrag. När rekordmånga människor i världen är på flykt och miljontals barn i östra Afrika hotas av svält på grund av torka är Moderaternas nedskärningar ovärdiga och djupt osolidariska.

Regeringen är fast besluten om att målet att ge 1 procent av BNI i bistånd ska uppnås under mandatperioden.

Tack vare denna höga ambitionsnivå kunde regeringen i budgeten för 2017 höja biståndsbudgeten med 2,8 miljarder.

I regeringens vårbudget gavs besked om att biståndet stärks med ytterligare 1,3 miljarder.

I en tid av stora globala utmaningar behövs dessa resurser mer än någonsin.

Pengarna har bland annat har gått till att ge fler flyktingar och människor som svälter hjälp, till att stärka ideella organisationer i länder där demokratin hotas, till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och till klimatsatsningar som hjälper fattiga länder att minska sina utsläpp och anpassa sig till ett förändrat klimat.

Pengarna har bland annat har gått till att ge fler flyktingar och människor som svälter hjälp, till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och klimatsatsningar

I grunden handlar detta om att ge alla människor i världen grundläggande rättigheter och ett drägligt liv. För Moderaterna är det uppenbarligen inte en prioriterad fråga.

De åtta åren med alliansstyre visade att skattesänkarpolitiken inte fungerade.

Det blev ett, två, tre, fyra och fem jobbskatteavdrag, samtidigt som arbetslösheten var fortsatt hög, resultaten i skolan försämrades och tillståndet för miljön på många sätt blev sämre.

Vi gröna vet att investeringar – inte fler skattesänkningar – är vägen framåt för att människor ska få det bättre.

Regeringens satsningar på fler jobb, fler bostäder, fler lärare med högre löner och en rekordstor miljöbudget ger nu resultat. De flesta siffror för arbetslöshet, bostadsbyggande, skolresultat och miljö pekar åt rätt håll eller är på väg att vända.

Moderaternas gammeldags blåa skattesänkarpolitik leder inte till minskade klyftor i samhället. Tvärtom leder de till ökade klyftor, såväl nationellt som internationellt, i en tid då vi mer än något annat behöver minska dem.

Det uppnår vi genom ett starkt utvecklingssamarbete med fattiga länder, en bättre fungerande välfärd och en fördelningspolitik värd namnet. Inte genom Moderaternas ständigt entoniga svar på alla utmaningar: jobbskatteavdrag.

Frågan är om även de andra partierna i den forna alliansen vill offra delar av stödet till världens fattigaste för ännu ett jobbskatteavdrag som inte fungerar? Vill ni det?

Pernilla Stålhammar
 är riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet