Ina DJurestål, Moderata Studentförbundet

Att säga att det fria skolvalet försämrar likvärdigheten är en tankevurpa. Vi menar tvärtom att det behöver utökas, skriver Ina Djurestål, riksordförande för Moderata Studenter i en replik. 

Mimmi Rönnqvist, ordförande för Lärarnas Riksförbund studentförening skriver i Dagens Arena att det fria skolvalet bör avskaffas.

Rönnqvist menar att det fria skolvalet leder till att skolväsendets likvärdighet försämras. En tankevurpa av Rönnqvist då det fria skolvalet leder till ökad konkurrens och pressar skolor att prestera bättre.

Likvärdighetens förändring ligger i de skolor som inte klarar av att höja kvalitetsnivån.

Sedan införandet av det fria skolvalet kan inga elevgrupper påvisas fått det sämre i termer av skolresultat, visar forskning från både IFAU och Svenskt Näringsliv.

Forskningen pekar snarare på att bostadssegregationen påverkar likvärdigheten mer än det fria skolvalet. Detta med hänsyn till föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå.

I forskningen beskrivs det som att »familjebakgrundens betydelse för betygsresultaten« inte har ökat i betydelse.

Detta bekräftas även av Skolverket. Problemet ligger därmed inte i det fria skolvalet, utan i bostadssegregation och bland de skolor som inte förmår höja kvalitetsnivån.

Bostadssegregationen påverkar likvärdigheten mer än det fria skolvalet

Med införandet av fritt skolval har konkurrensen om eleverna ökat. En positiv konkurrens som lett till höjda kvalitetsnivåer.

Istället för att bekämpa högpresterande skolor bör snarare åtgärder riktas mot svagpresterande skolor och på så sätt vidhålla likvärdigheten i skolan. Kontroller och åtgärder bör tillsättas mot svagpresterande skolor som tillåts vara öppna, år efter år, utan att förändring sker.

Det fria skolvalet borde utökas, inte begränsas.

Idag när en elev inte gör ett skolval till grundskolan placeras man i den närmaste kommunala skolan enligt närhetsprincipen.

Det spär på segregation och ökar trycket på skolor i områden med många nyanlända. Därför bör inte det fria skolvalet avskaffas, likt i debattörens mening, istället borde ett aktivt skolval införas.

Dessutom bör Skolinspektionens granskning av skolor bli tydligare. Granskningen ska innehålla betygssättning av verksamhetens kvalitet enligt en tydlig skala för att få en rättfärdig bedömning.

Betygsättningen ska styra vilka åtgärder som behöver sättas in för att stärka skolan. På så sätt kan svagpresterande skolor stödjas.

Slutligen, hela Skolkommissionen står bakom det fria skolvalet och vill dessutom införa ett obligatoriskt skolval.

Fritt skolval leder till höjda kvalitetsnivåer och minskad segregation, något som inte bara bör bevaras, utan utvidgas.

Att nyvalda Rönnqvist driver en linje som enbart Vänsterpartiet har i frågan tyder onekligen på att förbundet tagit en vänstersväng.

Ina Djurestål

Riksordförande Moderata Studenter