Vladan Lausevic

Medan president Macron talar om europeisk integration och mer demokratiska institutioner så talar svenska politisker helst om »samarbete«. Liberalerna behöver formulera en tydligare och mer inspirerande EU-politik, skriver Vladan Lausevic, liberal debattör.

Förnyelseprocessen i Liberalerna behöver mer visionär och framtidsoptimistisk politik även när det gäller EU-politik.

Liberala, progressiva och federalistiska väljare i Sverige behöver inspiration och argument om hur EU:s problem och utmaningar kan hanteras bättre. Partiet har mycket att vinna på att tydligare kommunicera om hur vår union kan reformeras inför 2020-talet.

Den pessimistiska och chockerande politiska situationen som sen 2016 ofta presenteras som »Brexit och Trump« har gjort många politiska aktörer ovilliga att kommunicera om visioner för Europa.

Ett positivt exempel på att det inte behöver vara så är Frankrikes socialliberale, progressive och visionäre president Macron. Medan Macron talar om behovet av europeisk suveränitet och integration samt mer demokratiska institutioner så talar svenska politiska aktörer helst om »samarbete«.

i sitt stöd till den Europeiska sociala pelaren skulle L kunna argumentera för konkret välfärdspolitik.

Därför måste L vara tydligare och mer inspirerande i sin EU-politiska kommunikation. Att tala om »mer samarbete« låter positivt men saknar ofta  konkreta förklaringar.

Exempelvis, i sitt stöd till den Europeiska sociala pelaren skulle L kunna argumentera för konkret välfärdspolitik, i form av basinkomstpolicy på EU-nivå, och att hela Unionen behöver ny syn på välfärdsstaternas storlek och finansiering. Med fokus på grön skatteväxling och kraftigt sänkta inkomstskatter.

Vidare så borde L ta fram fler visionära och reformistiska förslag för EU:s institutionella utveckling. Nuvarande förnyelseförslag är för statscentriska och handlar mer om hur Sverige borde agera i mellanstatliga förhandlingar.

Bland de nya förslagen saknas exempelvis tankar om europeisk konstitution och demokratiskt vald EU-kommission, gränsbevaknings- och räddningsmyndighet, militär och civil försvarsorganisation.

Liberalerna har en stolt historia och behöver vara mer optimistiska unionsbyggare.

För många politiska partier i dagens EU upplevs det som svårt och problematiskt att argumentera för mer integrerad, demokratisk eller federal union. Bland annat eftersom merparten av EU-medborgare i första hand har starka nationella identifikationer.

Därför har liberaler en stor möjlighet att inspirera och motivera fler européer att vara för liberala förslag på förändringar som unionen behöver.

Liberaler behöver vara mer optimistiska unionsbyggare.

Liberalerna har en stolt histroria när det kommer till Europatanken. I dagens läge räcker det dock inte med att presentera sig som EU-vänligast.

Tankar om mer liberal, federal och öppnare union behöver fler liberala aktörer även i norra Europa. Därför måste L satsa på nya idéer och bidra till mer demokratisk och medborgarbaserad europeisk samhällsutveckling.

Vladan Lausevic är medlem i Liberalerna och induviduell medlem i EU-parlamentets ALDE-grupp.