Birgitta Almroth, vice ordförande LO-distriktet i Skåne och Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne

Det är huvudlöst att lägga Ilmar Reepalus Välfärdsutredning åt sidan och nu börja om, skriver Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne och Birgitta Almroth, vice ordförande.

I början av november presenterade Ilmar Reepalu Välfärdsutredningens förslag vad gäller begränsning av vinstuttag i välfärden. LO-distriktet i Skåne och våra medlemsorganisationer bekräftade därefter vår linje i frågan med ett uttalande på vårt höstmöte: vi vill se en välfärd fri från vinstintressen. Under resan gång måste många steg tas.

Vi var därför positiva till att Välfärdsutredningen tillsattes, och till att den kommit med förslag som sätter tak på vinstuttaget ur privata vårdföretag. Det är en efterlängtad början på att skapa ordning och reda i välfärden. Det är goda steg till att våra gemensamma medel ska gå till det som de är till för.

Det är LO-distriktets styrelses övertygelse om att det är bra både för välfärden och för Socialdemokraterna som parti att man tydligt prioriterar att välfärdens aktörer ska ha kunskap, kvalitet och omvårdnad som sina främsta drivkrafter och inte vinst. Vi måste få stopp på vinstjakten och låta medborgare och personal stå i fokus för verksamheten.

Socialdemokraterna måste stå upp för sin politik nu när angreppen från vinstförespråkarna ökar i styrka.

Att sådana här förslag väcker debatt är inget oväntat. Välfärdskapitalister och det organiserade näringslivet känner oro inför att någon, äntligen, kanske sätter ner foten och börja sätta stopp för vinstjakten inom skola, omsorg och vård.

När LO-distriktet styrelse samlades förra veckan konstaterade vi att varken vi eller våra medlemsorganisationer delar oron från vinstivrarna. Vi uppmanar regeringen att sitta säkert i båten och hålla fast vid utgångspunkten för hela utredningen, att »säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för, och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått«.

Det är utifrån detta som eventuella kompromisser måste göras. Allt annat vore ju orimligt. Ardalan Shekarabi som ansvarig minister måste nu vänta in remissvaren på utredningen, och sedan blir det en fråga om förhandlingar och bedömningar. Men Socialdemokraterna måste stå upp för sin politik nu när angreppen från vinstförespråkarna ökar i styrka.

Att andra helt vill undvika konflikt och att behöva ta någon avgörande ställning i frågan är heller inget riktmärke för arbetet. Det vore huvudlöst att lägga utredningen åt sidan och nu börja om.

Till syvende och sist är det som Stefan Löfven sade under statsministerns frågestund förra veckan: »Vi tycker det är viktigt att skattebetalarnas pengar faktiskt går till omsorgen, till sjukvården och till skolan«.

LO-distriktet i Skåne delar helt den inställningen. Vi har sagt det innan och vi säger det igen. En regering prövas inte mot vallöften utan mot vad den faktiskt genomfört, men det går även att vinna stöd för vad man försökt genomföra. Att enbart driva vad som omedelbart går att få igenom i riksdagen riskerar att göra politiska skillnader otydliga, särskilt i detta parlamentariska läge.

Den här frågan har dragits i långbänk under allt för många år och nu är det dags att gå från ord till handling. Vi förväntar oss att regeringen kommer att presentera en proposition med sikte på att få stopp på vinstjakten i välfärden.

Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne och Birgitta Almroth, vice ordförande