Oscar Erneroth, Alica Selmanovic, Madelene Syrén, Ulrika Vedin. Bild: LOOscar Erneroth, Alica Selmanovic, Madelene Syrén, Ulrika Vedin. Bild: LO

LO: ”Fas 3 och nystartsjobb medverkar till att dumpa villkor på arbetsmarknaden”

Dela

Relaterade länkar

Det råder en bred politisk enighet om att ”full sysselsättning” är ett viktigt mål. Vad som räknas som full sysselsättning och hur vägen dit ser ut råder det dock delade meningar om. För LO nås full sysselsättning vid låg arbetslöshet, i kombination med en hög och jämn sysselsättningsgrad och små inkomstskillnader.

För att nå dit krävs ett helhetsgrepp kring arbetslöshetsbekämpningen. Det tar vi genom en aktiv ekonomisk politik som syftar till att stimulera en hög och jämn efterfrågan på arbetskraft, en långt bättre utbildningspolitik och en arbetsmarknadspolitik där en bra arbetslöshetsförsäkring och kvalitativa, rustande program är självklarheter. Då kan arbetslösheten pressas tillbaka utan en framväxt av arbetande fattiga (”working poor”).

Ett centralt perspektiv på ungdomsarbetslösheten är att skolan inte klarar sitt uppdrag. Det gör att många unga lämnar gymnasiet utan en fullständig utbildning. Det är oacceptabelt, och ger stora arbetsmarknadsproblem för en relativt stor grupp unga. Utbildningspolitiken måste ta ett det största ansvaret för att komma tillrätta med de stora brister som skolan dras med.

För att ha ett högt och jämnt arbetskraftsutbud kan vi i princip gå i två riktningar. Den ena innebär fortsatta steg mot den liberala samhällsmodellen: urholkad anställningstrygghet genom avreglerade arbetsmarknader, låga ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen och begränsat samhälleligt stöd för omskolning och omställning för arbetslösa.

Den andra riktningen innebär att vi utvecklar den svenska modellen: där hög ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och en aktiv arbetsmarknadspolitik bestående av en kombination av olika program ger minst lika goda sysselsättningsresultat.

Regeringspartierna har valt att göra arbetsmarknadspolitiken baktung genom jobb- och utvecklingsgarantin. Tillgång till kompetenshöjande program kommer in för sent och platserna är alldeles för få. Coachning har blivit svaret på det mesta och långtidsarbetslösa puttas in i återvändsgränden fas 3. Ansvaret för arbetslösheten har på detta sätt förskjutits till de arbetslösa själva. Det ligger inte i linje med att utveckla den svenska modellen.

För LO är riktningen givetvis enkel: vi vill utveckla den svenska modellen. Problem som måste lösas är dock komplexa. Arbetsmarknadspolitiken måste klara att möta upp olika typer av arbetslöshet. Fyra typer av insatser fungerar, givet att de är väl utformade och kommer arbetssökande till del tidigt, utifrån individuella behov.

1. Förmedlingsverksamhet. Studie- och yrkesvägledning, kartläggning av tidigare utbildning och erfarenheter och krav på kvalitativt jobbsökande är exempel på viktiga inslag i förmedlingsverksamheten. Det är också goda arbetsgivarkontakter.

2. Praktik. Praktikplatser av hög kvalitet fungerar i första hand för nytillträdande grupper med liten eller ingen arbetslivserfarenhet. För att få hög kvalitet på praktikplatser behövs dock tydliga krav på handledning och vad man ska lära sig.

3. Arbetsmarknadsutbildning. För en effektiv omskolning och omställning är arbetsmarknadsutbildningen ett centralt verktyg i arbetsmarknadspolitiken. Antalet platser, inklusive förberedande utbildning, är i dag alltför få.

4. Subventionerade anställningar. Med den kraftiga höjningen av antalet platser inom fas 3 har det blivit uppenbart att många arbetsgivare/anordnare föredrar en fas 3-placering framför andra subventionerade anställningar. Fas 3-placering är ekonomiskt gynnsamma för arbetsgivare/anordnare och ger ersättning om nära 5 000 kr per deltagare och månad.

Den som är fas 3:are får dock varken kollektivavtalad lön eller försäkringsskydd utan har som bäst aktivitetsstöd på 65 procents ersättningsnivå. De uppgifter som utförs i fas 3 ska inte heller likna ett ”riktigt” arbete. Det gör att fas 3 är sämre än både praktikplatser och anställningsstöd.

I ”vanliga” anställningsstöd ställs krav på att både lön, andra villkor och försäkringsskydd ska vara i enlighet med kollektivavtal, samt att Arbetsförmedlingen ska samråda med facket innan placering. Ett stort problem är dock att endast löner upp till cirka 19 000 kr i månaden subventioneras fullt ut (vilket är en mycket låg nivå sett till lönerna på svensk arbetsmarknad).

I nystartsjobben ställer regeringen endast krav på att lönen ska följa kollektivavtal. Annars är nystartsjobben ”kravlösa” och det finns ingen kontroll. Nystartsjobben omfattas heller inte av samråd med facket.

Den inriktning på subventionerad sysselsättning som fas 3 och nystartsjobben innebär, medverkar till att dumpa villkor på arbetsmarknaden. LO vill därför se en avveckling av fas 3 och en utbyggnad och samordning av de subventionerade anställningsstöden.

Den som får ett anställningsstöd ska vara garanterad att jobbet innebär relevanta arbetsuppgifter och kollektivavtalsliknande villkor, försäkringar och löner. Arbetsförmedlingen ska samråda med facket om arbetsplatsen i fråga. Väsentligt högre lönenivåer än idag måste också täckas av en rimlig subventionsgrad för att fler jobb ska bli tillgängliga. Detta skulle främst gynna långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Arbetslöshetsförsäkringens koppling till fackliga a-kassor, såväl som den nationella Arbetsförmedlingen, är en nyckel till den svenska kollektivavtalsmodellen och en effektiv matchning av arbetslösa till lediga jobb. Detta gäller dock under förutsättning att de allra flesta löntagare kan kvalificera sig för a-kasseersättning. För att nå dit måste arbetsvillkoret göras mer generöst, nuvarande deltidsbegränsning avskaffas samt ett nytt studerandevillkor införas. Högsta dagpenning måste höjas rejält och medlemsavgiften till a-kassorna ska vara låg och likvärdig för alla löntagare.

Oscar Ernerot, ombudsman, LO
Alica Selmanovic, utredare, LO
Madelene Syrén, utredare, LO
Ulrika Vedin, utredare, LO

Fotnot: Det här är åttonde delen i Dagens Arenas debattserie om arbetsmarknadspolitiken. Läs de tidigare inläggen från Folkpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Läs även Josefin Brinks (V) replik på Penilla Gunther (KD) samt Penilla Gunthers svar.

Inga kommentarer

 1. Karl - 10 november, 2011

  Inte en stavelse om instegsjobben för invandrare, som i allra högsta grad bidrar att dumpa lönerna och dessutom ge en viss grupp förtur in på arbetsmarknaden.

 2. Sara - 10 november, 2011

  1. Förmedlingsverksamhet. Hot och hot och kränkningar med matchning för att få statistik över sökta jobb. Företagen hatar detta .Arbetslösa skiter i detta. Detta är bara till för att få statistik och kontroller

  2. Praktik. Socialdemokraternas svar på FAS 3. Arbetslösa blir skickade runt på praktikplatser hit och dit. Är ännu värre än fas 3.

 3. Inge Johansson - 12 november, 2011

  Jobb skapas av att företag kan sälja produkter till utlandet som är en konsekvens av att aktörer på utlandsmarknaden efterfrågar våra produkter. Landet har inte den omfattning på företagsstrukturen som genererar relativt enkla produkter och som efterfrågas av våra utländska partner.
  Kan en sådan struktur skapas genereras också en större inhemsk efterfrågan på arbeten som inte kräver vare sig godkända gymnasiebetyg eller en byråkratisk konstruerad arbetsmarknadsutbildning som de allra flesta som hamnar i den situationen inte finner meningsfull.
  Fas 3 och alla andra namn oavsett politisk färg som förekommit de senaste decennierna är så klart välmenande konstruktioner men kan inte bli annat än förvaringsplatser som är till för att människor skall komma upp på morgonen och ha någonstans att fördriva tiden på.
  Att kunna gå till en arbetsplats och utföra ett jobb där jag vet att min insats efterfrågas av andra är och förblir det utltimata målet. Jag ställler mig mycket tveksam till om det är politiker som kan skapa den miljön i landet.

 4. kjell - 13 november, 2011

  Egentligen så borde det vara ganska enkelt att lösa detta. Sedan kan man ju välja att diskutera eller agera. Fokus har under de senaste decennierna legat på diskussion och och nu har vi fått facit på vart dessa oändliga diskussioner leder.
  Ungdomar kommer inte in på marknaden sägs det, men om vi ska vara ärliga hur många vill in. Är det inte bättre att leva på sina föräldrar, ta några tillfälliga påhugg när det passar för att dryga ut veckopengen. Övrig tid kan man ju fördriva på Facebook eller på att resa med sina kompisar. Ungdomar borde egentligen vara attraktiva på marknaden eftersom arbetsgivaravgiften är subventionerad. Felet tror jag ligger i att ungdomar inte utbildar sig i ett yrke som ger jobb. Som exempel kan nämnas att arbetskraften inom byggsektorn är tämligen åldersstigen vilket medför att de ungdomar som utbildar sig i ett hantverksyrke har tämligen lätt att etablera sig på marknaden.

  För den äldre arbetskraften är det mera komplicerat eftersom de som är över 50 ofta har något funktionshinder som medför att de inte kan jobba fullt ut i alla yrken. LO och S hade ju den den agendan att dessa skulle förtidspensioneras men den vägen har nu kommit till sin ände.
  En väg att gå (vilket jag tror är den enda möjliga) är att helt sonika kvotera in dess på våra arbetsplatser. Helt klart kommer det att bli ett mindre löneutrymme för de som redan har en anställning men om man betänker att alla som tjänar över 20 000 avstår en tusenlapp samtidigt som som staten skjuter till ett lönebidrag så borde det gå att ordna ca 300 000 arbetsplatser med drägliga villkor.
  För övrigt så finns det ju redan idag en lag som kallas främjandelagen som är till för att komma till rätta med dessa problem och man kan undra varför den inte används oftare.

 5. Joacim Strömberg - 28 november, 2011

  Kul att LO har vaknat och upptäckt detta först nu!!!!!! Frågan är bara hur länge ni på LO kommer att blunda för detta.

 6. Joacim Strömberg - 28 november, 2011

  Kul att LO har vaknat!!!! Frågan är bara hur länge ni tänker blunda för det här.

 7. kjell - 5 december, 2011

  Mycket beror säkert på att de har haft hela handen i syltburken. Facket har tyst understött utsorteringspolitiken som sedan 90-talskrisen har varit en del av den fackliga agendan för att minska utbudet av arbetskraft och därigenom skapa möjligheter för de som har tämligen säkra jobb att höja sin lön.
  Vi är nu vid vägs ände och det finns knappast några säkra jobb längre. Visstid och bemanningslöningar har ersatt de gamla tillsvidareanställningarna. För facket passar det säkert bra att skrika nu eftersom orsakerna till detta haveri ligger lämpligt långt tillbaka i tiden och de flesta torde ha glömt att facket har en stor del i att utvecklingen tagit den väg vi nu är inne på.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Pisa: Elever med utländsk bakgrund presterade bättre

Att antalet elever med utländsk bakgrund blivit fler har inte påverkat årets Pisa-resultat negativt jämfört med 2012... 0Inga delningar

Veckans graf: Nästan var femte pensionär under EU:s fattigdomsgräns

Stor brist på sjuksköterskor och lärare


Johanna Senneby

Fackkritiker blir Trumps arbetsmarknadsminister

Donald Trump kommer att utse den fackkritiska snabbmatskedje-vd:n Andy Puzder till arbetsmarknadsminister. 0Inga delningar

Bring överklagar Arbetsmiljöverkets miljonböter

Fler får indragen sjukpenning


Kent Källqvist

Palestina firar jul i terrorns skugga

I dag hade de tre vise männen inte kommit fram till Jesusbarnet i Betlehem. 0Inga delningar


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • annons_julkap_2016
  pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev