Oscar Erneroth, Alica Selmanovic, Madelene Syrén, Ulrika Vedin. Bild: LOOscar Erneroth, Alica Selmanovic, Madelene Syrén, Ulrika Vedin. Bild: LO

LO: ”Fas 3 och nystartsjobb medverkar till att dumpa villkor på arbetsmarknaden”

Dela

Relaterade länkar

Det råder en bred politisk enighet om att ”full sysselsättning” är ett viktigt mål. Vad som räknas som full sysselsättning och hur vägen dit ser ut råder det dock delade meningar om. För LO nås full sysselsättning vid låg arbetslöshet, i kombination med en hög och jämn sysselsättningsgrad och små inkomstskillnader.

För att nå dit krävs ett helhetsgrepp kring arbetslöshetsbekämpningen. Det tar vi genom en aktiv ekonomisk politik som syftar till att stimulera en hög och jämn efterfrågan på arbetskraft, en långt bättre utbildningspolitik och en arbetsmarknadspolitik där en bra arbetslöshetsförsäkring och kvalitativa, rustande program är självklarheter. Då kan arbetslösheten pressas tillbaka utan en framväxt av arbetande fattiga (”working poor”).

Ett centralt perspektiv på ungdomsarbetslösheten är att skolan inte klarar sitt uppdrag. Det gör att många unga lämnar gymnasiet utan en fullständig utbildning. Det är oacceptabelt, och ger stora arbetsmarknadsproblem för en relativt stor grupp unga. Utbildningspolitiken måste ta ett det största ansvaret för att komma tillrätta med de stora brister som skolan dras med.

För att ha ett högt och jämnt arbetskraftsutbud kan vi i princip gå i två riktningar. Den ena innebär fortsatta steg mot den liberala samhällsmodellen: urholkad anställningstrygghet genom avreglerade arbetsmarknader, låga ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen och begränsat samhälleligt stöd för omskolning och omställning för arbetslösa.

Den andra riktningen innebär att vi utvecklar den svenska modellen: där hög ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och en aktiv arbetsmarknadspolitik bestående av en kombination av olika program ger minst lika goda sysselsättningsresultat.

Regeringspartierna har valt att göra arbetsmarknadspolitiken baktung genom jobb- och utvecklingsgarantin. Tillgång till kompetenshöjande program kommer in för sent och platserna är alldeles för få. Coachning har blivit svaret på det mesta och långtidsarbetslösa puttas in i återvändsgränden fas 3. Ansvaret för arbetslösheten har på detta sätt förskjutits till de arbetslösa själva. Det ligger inte i linje med att utveckla den svenska modellen.

För LO är riktningen givetvis enkel: vi vill utveckla den svenska modellen. Problem som måste lösas är dock komplexa. Arbetsmarknadspolitiken måste klara att möta upp olika typer av arbetslöshet. Fyra typer av insatser fungerar, givet att de är väl utformade och kommer arbetssökande till del tidigt, utifrån individuella behov.

1. Förmedlingsverksamhet. Studie- och yrkesvägledning, kartläggning av tidigare utbildning och erfarenheter och krav på kvalitativt jobbsökande är exempel på viktiga inslag i förmedlingsverksamheten. Det är också goda arbetsgivarkontakter.

2. Praktik. Praktikplatser av hög kvalitet fungerar i första hand för nytillträdande grupper med liten eller ingen arbetslivserfarenhet. För att få hög kvalitet på praktikplatser behövs dock tydliga krav på handledning och vad man ska lära sig.

3. Arbetsmarknadsutbildning. För en effektiv omskolning och omställning är arbetsmarknadsutbildningen ett centralt verktyg i arbetsmarknadspolitiken. Antalet platser, inklusive förberedande utbildning, är i dag alltför få.

4. Subventionerade anställningar. Med den kraftiga höjningen av antalet platser inom fas 3 har det blivit uppenbart att många arbetsgivare/anordnare föredrar en fas 3-placering framför andra subventionerade anställningar. Fas 3-placering är ekonomiskt gynnsamma för arbetsgivare/anordnare och ger ersättning om nära 5 000 kr per deltagare och månad.

Den som är fas 3:are får dock varken kollektivavtalad lön eller försäkringsskydd utan har som bäst aktivitetsstöd på 65 procents ersättningsnivå. De uppgifter som utförs i fas 3 ska inte heller likna ett ”riktigt” arbete. Det gör att fas 3 är sämre än både praktikplatser och anställningsstöd.

I ”vanliga” anställningsstöd ställs krav på att både lön, andra villkor och försäkringsskydd ska vara i enlighet med kollektivavtal, samt att Arbetsförmedlingen ska samråda med facket innan placering. Ett stort problem är dock att endast löner upp till cirka 19 000 kr i månaden subventioneras fullt ut (vilket är en mycket låg nivå sett till lönerna på svensk arbetsmarknad).

I nystartsjobben ställer regeringen endast krav på att lönen ska följa kollektivavtal. Annars är nystartsjobben ”kravlösa” och det finns ingen kontroll. Nystartsjobben omfattas heller inte av samråd med facket.

Den inriktning på subventionerad sysselsättning som fas 3 och nystartsjobben innebär, medverkar till att dumpa villkor på arbetsmarknaden. LO vill därför se en avveckling av fas 3 och en utbyggnad och samordning av de subventionerade anställningsstöden.

Den som får ett anställningsstöd ska vara garanterad att jobbet innebär relevanta arbetsuppgifter och kollektivavtalsliknande villkor, försäkringar och löner. Arbetsförmedlingen ska samråda med facket om arbetsplatsen i fråga. Väsentligt högre lönenivåer än idag måste också täckas av en rimlig subventionsgrad för att fler jobb ska bli tillgängliga. Detta skulle främst gynna långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Arbetslöshetsförsäkringens koppling till fackliga a-kassor, såväl som den nationella Arbetsförmedlingen, är en nyckel till den svenska kollektivavtalsmodellen och en effektiv matchning av arbetslösa till lediga jobb. Detta gäller dock under förutsättning att de allra flesta löntagare kan kvalificera sig för a-kasseersättning. För att nå dit måste arbetsvillkoret göras mer generöst, nuvarande deltidsbegränsning avskaffas samt ett nytt studerandevillkor införas. Högsta dagpenning måste höjas rejält och medlemsavgiften till a-kassorna ska vara låg och likvärdig för alla löntagare.

Oscar Ernerot, ombudsman, LO
Alica Selmanovic, utredare, LO
Madelene Syrén, utredare, LO
Ulrika Vedin, utredare, LO

Fotnot: Det här är åttonde delen i Dagens Arenas debattserie om arbetsmarknadspolitiken. Läs de tidigare inläggen från Folkpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Läs även Josefin Brinks (V) replik på Penilla Gunther (KD) samt Penilla Gunthers svar.

Inga kommentarer

 1. Karl - 10 november, 2011

  Inte en stavelse om instegsjobben för invandrare, som i allra högsta grad bidrar att dumpa lönerna och dessutom ge en viss grupp förtur in på arbetsmarknaden.

 2. Sara - 10 november, 2011

  1. Förmedlingsverksamhet. Hot och hot och kränkningar med matchning för att få statistik över sökta jobb. Företagen hatar detta .Arbetslösa skiter i detta. Detta är bara till för att få statistik och kontroller

  2. Praktik. Socialdemokraternas svar på FAS 3. Arbetslösa blir skickade runt på praktikplatser hit och dit. Är ännu värre än fas 3.

 3. Inge Johansson - 12 november, 2011

  Jobb skapas av att företag kan sälja produkter till utlandet som är en konsekvens av att aktörer på utlandsmarknaden efterfrågar våra produkter. Landet har inte den omfattning på företagsstrukturen som genererar relativt enkla produkter och som efterfrågas av våra utländska partner.
  Kan en sådan struktur skapas genereras också en större inhemsk efterfrågan på arbeten som inte kräver vare sig godkända gymnasiebetyg eller en byråkratisk konstruerad arbetsmarknadsutbildning som de allra flesta som hamnar i den situationen inte finner meningsfull.
  Fas 3 och alla andra namn oavsett politisk färg som förekommit de senaste decennierna är så klart välmenande konstruktioner men kan inte bli annat än förvaringsplatser som är till för att människor skall komma upp på morgonen och ha någonstans att fördriva tiden på.
  Att kunna gå till en arbetsplats och utföra ett jobb där jag vet att min insats efterfrågas av andra är och förblir det utltimata målet. Jag ställler mig mycket tveksam till om det är politiker som kan skapa den miljön i landet.

 4. kjell - 13 november, 2011

  Egentligen så borde det vara ganska enkelt att lösa detta. Sedan kan man ju välja att diskutera eller agera. Fokus har under de senaste decennierna legat på diskussion och och nu har vi fått facit på vart dessa oändliga diskussioner leder.
  Ungdomar kommer inte in på marknaden sägs det, men om vi ska vara ärliga hur många vill in. Är det inte bättre att leva på sina föräldrar, ta några tillfälliga påhugg när det passar för att dryga ut veckopengen. Övrig tid kan man ju fördriva på Facebook eller på att resa med sina kompisar. Ungdomar borde egentligen vara attraktiva på marknaden eftersom arbetsgivaravgiften är subventionerad. Felet tror jag ligger i att ungdomar inte utbildar sig i ett yrke som ger jobb. Som exempel kan nämnas att arbetskraften inom byggsektorn är tämligen åldersstigen vilket medför att de ungdomar som utbildar sig i ett hantverksyrke har tämligen lätt att etablera sig på marknaden.

  För den äldre arbetskraften är det mera komplicerat eftersom de som är över 50 ofta har något funktionshinder som medför att de inte kan jobba fullt ut i alla yrken. LO och S hade ju den den agendan att dessa skulle förtidspensioneras men den vägen har nu kommit till sin ände.
  En väg att gå (vilket jag tror är den enda möjliga) är att helt sonika kvotera in dess på våra arbetsplatser. Helt klart kommer det att bli ett mindre löneutrymme för de som redan har en anställning men om man betänker att alla som tjänar över 20 000 avstår en tusenlapp samtidigt som som staten skjuter till ett lönebidrag så borde det gå att ordna ca 300 000 arbetsplatser med drägliga villkor.
  För övrigt så finns det ju redan idag en lag som kallas främjandelagen som är till för att komma till rätta med dessa problem och man kan undra varför den inte används oftare.

 5. Joacim Strömberg - 28 november, 2011

  Kul att LO har vaknat och upptäckt detta först nu!!!!!! Frågan är bara hur länge ni på LO kommer att blunda för detta.

 6. Joacim Strömberg - 28 november, 2011

  Kul att LO har vaknat!!!! Frågan är bara hur länge ni tänker blunda för det här.

 7. kjell - 5 december, 2011

  Mycket beror säkert på att de har haft hela handen i syltburken. Facket har tyst understött utsorteringspolitiken som sedan 90-talskrisen har varit en del av den fackliga agendan för att minska utbudet av arbetskraft och därigenom skapa möjligheter för de som har tämligen säkra jobb att höja sin lön.
  Vi är nu vid vägs ände och det finns knappast några säkra jobb längre. Visstid och bemanningslöningar har ersatt de gamla tillsvidareanställningarna. För facket passar det säkert bra att skrika nu eftersom orsakerna till detta haveri ligger lämpligt långt tillbaka i tiden och de flesta torde ha glömt att facket har en stor del i att utvecklingen tagit den väg vi nu är inne på.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Erik Hansson (forskare): Lösningen på tiggeriet har inga gränser

Debatt › Att argumentera för att lösningen på tiggerifrågan finns i EU-migranternas hemland är att skjuta problemet ifrån sig. Retoriken för oss närmare ett tiggeriförbud, skriver Erik Hansson, Uppsala universitet. 0Inga delningar

Historien går igen

Blogg › Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare vill göra livet för romer i Sverige så svårt att de väljer att flytta till andra länder. Det är en välkänd historia. 23facebook: 23

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

EU har misslyckats i grunden

Ledare › Frågan om invandringen var det som avgjorde brexit-omröstningen. EU-projektet behöver nu omdefinieras.  459facebook: 459

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 156facebook: 156

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1516facebook: 1516

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 605facebook: 605

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Nina Brevinge

Annelie Nordström: Tuppfajt och kartellbildning hotar LO-samordning

»Tuppfajt« och «kartellbildning« inom LO hotar samordningen, säger före detta kommunalbasen Annelie Nordström till Arbetet... 0Inga delningar

Nya pensionsregler för ex-ministrar ingen lex Reinfeldt

Veckans graf: Flest arvsmiljardärer i Europa


Johanna Senneby

»Förhoppningsvis ett steg bort från nolltolerans mot droger«

Regeringen vill minska de drogrelaterade dödsfallen. »Tillslut kan vi förhoppningsvis ta bort kriminaliseringen av eget bruk av droger... 0Inga delningar

Eleverna fortsätter fly från yrkesprogram

»En stram budget«


Lisa Gemmel

Hur kunde det hända igen?

Med stora hål av sorg i hjärtat måste vi fortsätta kampen mot hatet och våldet.  40facebook: 40

Nu tar Dagens Arena semester!

Är du feminist eller nationalist?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev