Bild: Rikard Westman/Lärarnas Riksförbund
Bild: Rikard Westman/Lärarnas Riksförbund

Mindre än 2 procent av det humanitära biståndet går till utbildning. Vi uppmanar lärare och andra att hjälpa barn och ungdomar i krig och konfliktområden rätten att få gå i en säker skola, skriver ordförande Åsa Fahlén.

Årets tema för Musikhjälpen som startar i dag berör alla men vi lärare kanske har ett extra stort engagemang i dessa frågor. Det handlar om att ge barn och ungdomar i krig och konfliktområden rätten att få gå i en säker skola. Utbildning är en mänsklig rättighet och kan inte underskattas för de barn och ungdomar som fått sin tillvaro sönderslagen.

Som lärare ser vi hur viktig skolgången är för elevernas förutsättningar att klara sig vidare i livet. Skolan kan för dessa barn och ungdomar både ge kunskaper och en trygg kontinuitet som annars saknas.

Vi vet också att en tillvaro som flykting tyvärr ofta inte blir ett tillfälligt förhållande. Ibland handlar det om många års eller till och med en livslång väntan för att få återse sitt hem. I många fall innebär livet som flykting ökade risker för tvångsarbete, sexuell exploatering och rekrytering till grupper som använder väpnat våld. Mot allt detta är utbildning en nödvändig om än inte tillräcklig vaccination.

I Syrien uppskattar man antalet förstörda skolor till över 6 000. För att på allvar förstå omfattningen så är det ungefär lika många skolor som finns i Sverige. Runt om i världen pågår andra krig och konflikter men just nu är kanske Syrien den blodigaste av dem alla.

Sorgligt nog går endast en rännil av biståndsmedlen till att möjliggöra barns skolgång. Under 2 procent av all humanitärt bistånd går till utbildning. Det duger inte!

Vi kan alla bidra till att stärka satsningen på utbildning som långsiktigt åstadkommer trygghet och en ljusare framtid. Det här kan enligt Musikhjälpen din gåva bidra till:

  • 50 kronor kan räcka till 250 blyertspennor så att barn kan lära sig skriva.
  • 300 kronor kan räcka till skolbänkar och skolmaterial till en skola som återtagits för undervisning.
  • 1 000 kr och uppåt kan räcka till ett skolpaket med allt material som behövs för att en lärare ska kunna undervisa upp till 40 barn.

Lärarnas Riksförbund har via Musikhjälpen startat en insamling under namnet »lärarehjälper«. Vi uppmanar alltså alla lärare och andra intresserade att bidra till Musikhjälpens kampanj. Visa din solidaritet med världens barn!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund