Johanna Jaara Astrand, ordförande i Lärarförbundet
Johanna Jaara Astrand, ordförande i Lärarförbundet

Jämlikhet och likvärdighet blir din viktigaste fråga. Ta redan från start med oss lärare och skolledare i ditt nya uppdrag, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till Skolverkets nyutnämnde generaldirektör.

Igår, torsdag presenterade Gustav Fridolin (MP)  Skolverkets nya generaldirektör. Från oss i Lärarförbundet till dig Peter Fredriksson säger vi: Stort grattis till Sveriges viktigaste myndighetsuppdrag

Nu axlar du manteln och tar dig an uppdraget som generaldirektör för Skolverket, en av dina viktigaste frågor blir att fortsätta utveckla svensk skola så att vi lärare kan ge alla unga som bor i vårt land, oavsett var de är födda, de allra bästa förutsättningarna för att tillgodogöra sig kunskap.

Här finns det en hel del att göra!

Ett gott samhälle utvecklas när människor får möjlighet att påverka och utveckla sina egna liv. Utbildning är grunden för detta.

Men idag saknar var tredje ungdom en gymnasieexamen tre år efter att de påbörjat sin gymnasieutbildning. Var sjätte elev som går ut årskurs nio saknar behörighet att söka in till ett nationellt gymnasieprogram. Det duger inte.

Men idag saknar var tredje ungdom en gymnasieexamen tre år efter att de påbörjat sin gymnasieutbildning.  

I din nya roll kommer du att möta många prövningar, det är ett komplext uppdrag där du tillsammans med oss lärare och politiken ska bidra i utvecklingen av våra skolor och förskolor i Sverige.

Jag uppmanar dig därför att du axlar rollen som generaldirektör tillsammans med verksamma lärare och skolledare.

Använd oss lärare för att skapa den delaktighet som krävs för att Skolverkets arbete ska landa rätt.  

Det gläder oss att du redan nu meddelar att du gärna ser att Skolverket närmar sig huvudmännen med fokus på att stöd och utveckling ska gå hand i hand.

För att den svenska skolan ska bli likvärdig krävs mer av olika insatser för att kunna matcha och ta hand om de utvecklingsbehov som finns.

Vi är säkra på att du med dina erfarenheter som lärare kommer att stärka Skolverket för att lyckas med sitt myndighetsuppdrag att bryta ojämlikheten i skolan.

Vi ser fram emot att samarbeta för att främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning.

Vi är nog eniga om att de förutsättningar elever och lärare får idag avgör hur långt Sverige kan nå imorgon.

Det är här våra vägar kommer att mötas, på landets förskolor och skolor där vi tillsammans kvalitetssäkrar Sverige som kunskapsnation och en plats för innovation.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet