När Moderaterna igår presenterade sin ekonomiska skuggbudget innehöll den samma gamla högerfloskler som alltid. Men språket är inte helt överensstämmande med verkligheten, så lär dig tolka moderat-språket.

Så har Moderaterna lagt fram sin ekonomiska vårmotion, det moderata svaret på den röd-gröna regeringens förslag till budget. Det är copy-paste på klassisk moderatpolitik.

De har inte ens brytt sig om att uppdatera politiken efter läget. Motionen heter Jobb och välfärd före bidrag, trots att Sverige idag har den högsta sysselsättningsgraden som Eurostat någonsin uppmätt i ett EU-land. Trots att 300 000 fler går till jobbet idag, än när Alliansregeringen satt vid makten. Och trots att det som Moderaterna vill kalla »bidragsberoende« aldrig har varit så lågt som nu.

Moderaterna föreslår samma politik som alltid. Sänkt skatt för de som tjänar bra genom ytterligare ett jobbskatteavdrag. Skattesänkningarna ska bekostas genom att sjuka och arbetslösa får det sämre. En till karensdag, och stupstockar i både sjukförsäkringen och aktivitetsersättningen.

Det är samma gamla högerpolitik, så det kan verka ovanligt lätt att översätta de moderata flosklerna. Att det ska vara »Mer lönsamt att arbeta och anstränga sig« (sidan 40 i vårmotionen) betyder som bekant bland annat att pensionärers inkomster ska beskattas hårdare än andra inkomsttagare.

Jag skulle ändå vilja föreslå en svensk-moderat parlör inför valet 2018. Så här ska du tolka Moderaterna:

»Prioriteringar« = nedskärningar som måste göras för att finansiera skattesänkningar för de rika utan att behöva röra »välfärdens kärna« eller »statens kärnuppdrag«.

»Välfärdens kärna« = det som blir kvar när Moderaterna prioriterat skattesänkningar för de rika framför satsningar på välfärden. I princip handlar välfärdens kärna bara om välfärdstjänster, sådant som kan mätas i lektionstimmar, läkarbesök, antal poliser. En fungerande sjukförsäkring eller trygghet vid arbetslöshet ingår inte, och definitivt inte anställningstrygghet.

På moderatiska är försörjningsstöd ännu ett »bidrag«, och det ska förtjänas genom »heltidsinsats«

»Statens kärnuppdrag« = polisen och försvaret, i princip. Moderaterna vill att försvaret på sikt (och senast 2021) ska kosta två procent av BNP. Det är minst 10 miljarder mer än regeringen.

Dynamiska effekter = idén om att intäkterna till statskassan ska öka trots sänkta skatter. Förra gången den önsketänke-politiken testades resulterade det i ett budgetunderskott på 60 miljarder, som bekant.

»Bidrag« = allt som kan rymmas under ett »bidragstak«. Även – som mina kollegor på Dagens Arena har uppmärksammat –utbetalning från försäkringar som människor har betalat in till. (Dock inte t ex RUT-avdrag).

»Försörjningsstöd« = det som återstår för den som fallit för Moderaternas rakbladsvassa tidsgränser i socialförsäkringarna. Många kanske ser försörjningsstöd som samhällets yttersta skyddsnät mot vräkning och svält. På moderatiska är försörjningsstöd ännu ett »bidrag«, och det ska förtjänas genom »heltidsinsats«.

Sänk skatten = svaret på alla frågor. Sedan urminnes tider. Oavsett ekonomisk konjunktur. Stefan Löfven radade upp några exempel från svunna valrörelser i sitt tal på Första maj. 1921: »Lätta skattebördans tryck«. 1935: »Lägre skatter«. 1946: »Som man röstar får man skatta«. 1952: »Visst går det att sänka din skatt«. 1985: »Sänk skatten« 1994: ”»Ja, vi sänker skatter«. 2002: »Med vår regering får alla sänkt skatt«.

Tröttsamt? Det är aldrig för sent att lära sig moderatiska.