Sänkta löner har alltid stått högt upp på högerns agenda. Men receptet har aldrig fungerat.

Året var 1967. Invandringen debatterades. Även då.

I andra kammaren förklarade Högerns partiledare Yngve Holmberg att invandringen skulle kunna pressa ned lönerna.

Nu är det 2016 och mycket går igen. Sänkta löner har alltid stått högt upp på högerns (ideologiska skäl) och arbetsgivarnas (vill sänka sina »kostnader«) agenda.

Men argumenten har skiftat. Det är bara vissa löner som behöver sänkas. Närmare bestämt de lägsta lönerna.

Numera heter det att vi måste »sänka trösklarna« och skapa fler »enkla jobb«. Särskilt fokus har legat på att sänka lägsta lönerna i kollektivavtalen. Nu lanserar Centern och Liberalerna särskilda låglönejobb för ungdomar och nyanlända.

Ändå fram till 1930-talet var sänkta löner lösningen på arbetslöshet och ekonomiska kriser. Ekonomerna backade upp med »vetenskapliga argument«. Om lönerna sänktes skulle fler få jobb och ekonomin vända uppåt. Men receptet fungerade inte.

Keynes slog sedan hål på dessa teorier. Sysselsättningen bestäms i slutändan av den aggregerade efterfrågan och aktiviteten i ekonomin. Sänkta löner sänkte efterfrågan. Därför var det också bättre om inte några fick det sämre.

Under de senaste decennierna har gamla konservativa dogmer på det här området upplevt en renässans. Vi har också sett en generell maktförskjutning som missgynnat löntagarna. Globaliseringen innebär ett starkt tryck särskilt för de som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Tankegodset dök upp i Anders Borgs nya så kallade »arbetslinje«.

Genom att differentiera avgifterna för a-kassan skulle fackliga medlemmar med många arbetslösa få betala mer i a-kasseavgift och pressas att teckna lägre löneavtal. Teorin fungerade inte den här gången heller. Men dåliga teorier har en tendens att överleva. Om de backas upp av mäktiga intressen.

Migrationen till Sverige kräver extraordinära insatser för jobb och utbildning. Men tas nu som intäkt för att byta arbetsmarknadsmodell. Vi riskerar i så fall att få en permanent låglöneekonomi. Arena Idé har i rapporten »Ett anständigt liv« visat vad en 25-procentig sänkning av lägsta lönerna (Annie Lööfs gamla förslag) skulle innebära.

Det skulle inte gå att leva på sin lön.

Den nyliberala berättelsen är att detta ändå bara är tillfälliga jobb för individer på vägen till bättre betalda arbeten. Men den internationella och historiska erfarenheten talar ett entydigt språk.

Många går inte vidare utan döms till fattigdom trots att de jobbar heltid eller har flera jobb. Argumentet att särskilda löner för invandrare och ungdomar bara är tillfälliga håller inte heller av ett annat skäl. Låga löner för vissa grupper pressar även ner de ordinarie lägsta lönerna. Om golvet sänks drar det ned alla löner. Vilket är syftet.

Därför var det inte någon tillfällighet att Liberalerna kritiserade Kommunals krav på höjda löner för undersköterskorna. En pinsamhet för ett parti med en jämställdhetsagenda. Kanske tyckte partiets kommunikationsstrateger att Kommunal var lovligt villebråd efter de senaste veckornas skriverier. Det är väl inte så många Kommunalare som röstar på Liberalerna.

Väljarandelen är nog högre i lärarkåren. Deras löner vill Jan Björklund höja.