Foto: Linus HallgrenFoto: Linus Hallgren

Låga löner högerns favoritrecept

Dela

Sänkta löner har alltid stått högt upp på högerns agenda. Men receptet har aldrig fungerat.

Året var 1967. Invandringen debatterades. Även då.

I andra kammaren förklarade Högerns partiledare Yngve Holmberg att invandringen skulle kunna pressa ned lönerna.

Nu är det 2016 och mycket går igen. Sänkta löner har alltid stått högt upp på högerns (ideologiska skäl) och arbetsgivarnas (vill sänka sina »kostnader«) agenda.

Men argumenten har skiftat. Det är bara vissa löner som behöver sänkas. Närmare bestämt de lägsta lönerna.

Numera heter det att vi måste »sänka trösklarna« och skapa fler »enkla jobb«. Särskilt fokus har legat på att sänka lägsta lönerna i kollektivavtalen. Nu lanserar Centern och Liberalerna särskilda låglönejobb för ungdomar och nyanlända.

Ändå fram till 1930-talet var sänkta löner lösningen på arbetslöshet och ekonomiska kriser. Ekonomerna backade upp med »vetenskapliga argument«. Om lönerna sänktes skulle fler få jobb och ekonomin vända uppåt. Men receptet fungerade inte.

Keynes slog sedan hål på dessa teorier. Sysselsättningen bestäms i slutändan av den aggregerade efterfrågan och aktiviteten i ekonomin. Sänkta löner sänkte efterfrågan. Därför var det också bättre om inte några fick det sämre.

Under de senaste decennierna har gamla konservativa dogmer på det här området upplevt en renässans. Vi har också sett en generell maktförskjutning som missgynnat löntagarna. Globaliseringen innebär ett starkt tryck särskilt för de som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Tankegodset dök upp i Anders Borgs nya så kallade »arbetslinje«.

Genom att differentiera avgifterna för a-kassan skulle fackliga medlemmar med många arbetslösa få betala mer i a-kasseavgift och pressas att teckna lägre löneavtal. Teorin fungerade inte den här gången heller. Men dåliga teorier har en tendens att överleva. Om de backas upp av mäktiga intressen.

Migrationen till Sverige kräver extraordinära insatser för jobb och utbildning. Men tas nu som intäkt för att byta arbetsmarknadsmodell. Vi riskerar i så fall att få en permanent låglöneekonomi. Arena Idé har i rapporten »Ett anständigt liv« visat vad en 25-procentig sänkning av lägsta lönerna (Annie Lööfs gamla förslag) skulle innebära.

Det skulle inte gå att leva på sin lön.

Den nyliberala berättelsen är att detta ändå bara är tillfälliga jobb för individer på vägen till bättre betalda arbeten. Men den internationella och historiska erfarenheten talar ett entydigt språk.

Många går inte vidare utan döms till fattigdom trots att de jobbar heltid eller har flera jobb. Argumentet att särskilda löner för invandrare och ungdomar bara är tillfälliga håller inte heller av ett annat skäl. Låga löner för vissa grupper pressar även ner de ordinarie lägsta lönerna. Om golvet sänks drar det ned alla löner. Vilket är syftet.

Därför var det inte någon tillfällighet att Liberalerna kritiserade Kommunals krav på höjda löner för undersköterskorna. En pinsamhet för ett parti med en jämställdhetsagenda. Kanske tyckte partiets kommunikationsstrateger att Kommunal var lovligt villebråd efter de senaste veckornas skriverier. Det är väl inte så många Kommunalare som röstar på Liberalerna.

Väljarandelen är nog högre i lärarkåren. Deras löner vill Jan Björklund höja.

60 kommentarer

 1. m - 15 februari, 2016

  Keynes slog hål på teorin om att om ALLA fick sänkta löner så skulle ekonomin gå igång. Det fungerar inte eftersom efterfrågan i ekonomin sänks med lika mycket. Däremot fungerar det om vissa segment får lägre löner, det hjälper genom sänkta priser till att skapa efterfrågan på arbete.

  Sänkta löner fungerar under vissa förhållanden för att öka sysselsättningen. USA har haft en bättre sysselsättningsutveckling från 90-tal fram till fram till finanskraschen än Europa och återhämtat sig bättre, men medelklassens och arbetarklassens löneutveckling har varit dålig, medan kapitalavkastningen varit hög och samtidigt har billig import från Sydostasien kompenserat. En del hävdar att de sociala klyftorna blivit större även på områden som utbildning/skola och social rörlighet.

  Frågan om anställningsbarhet kan rimligen ses utifrån ett resonemang om reservations lön för den arbetslöse som beror på alternativa inkomstkällor och den extra ersättning arbetsgivaren känner sig villig betala för att motivera den anställde begränsat av arbetsgivarens vinst när kostnaderna är betalda dvs den anställdes produktivitet och möjligheten skjuta lönekostnaderna vidare till priset på varor och tjänster som saluförs på en marknad efter den efterfrågan som finns.

  Arbetslinjen som Borg och Rheinfeldt införde tycks inte ha givit stora resultat på arbetslösheten. Arbetslöshetstalen är relativt låga för svenskfödda, närmre hälften av de som registrerats som arbetslösa eller är i åtgärd är födda utomlands. Frågan är då om det beror på kollektivavtalens upprätthållande av lönenivåer eller om det beror på anställningsbarheten hos de arbetslösa. Räcker det med att sänka lönerna för att de ska få arbete? Hur är produktiviteten, som kan översättas med kunskap och förmåga i aktuella yrken? Vid sidan av utbildningsnivån på nyanlända som i genomsnitt är låg så fordras ofta andra kunskaper om samhälle, kultur, språk, social förmåga och annat som arbetsgivaren bedömer och anser väsentligt för att ta in nya medarbetare.
  .
  Traditionell ekonomisk teori ser endast på variabler som lön och efterfrågan, behandlar ofta arbetskraft som en homogen vara, i det här fallet står Tino Sanandaji, kritikern av invandringspolitiken för en annan linje avseende integration:
  .
  http://www.realtid.se/ArticlePages/201408/26/20140826110614_Realtid647/20140826110614_Realtid647.dbp.asp

  Frågan jag ställer mig är om det är dags att börja diskutera hur man kan använda de nyanlända produktivt? Låter lite hårt, men jag undrar, är det inte dags börja en realistisk diskussion kring hur man snabbutbildar och får in nyanlända i arbetslivet? Vilka yrken är möjliga? Att utbilda människor mellan 20 och 40 i tio år är orimligt. 30-åringen är 40 innan denne har en gymnasieutbildning om grunden är 6.4 års studier, som ekonomifakta anger för syrier och ska då konkurrera med 19 åriga svenska gymnasiestuderande som skaffat sig tjugo år av praktisk erfarenhet under tiden.

 2. Malte - 15 februari, 2016

  Man ska akta sig för att blanda ihop ersättningsnivåer till nyanlända migranter med den svenska lönerörelsen. Hur mar man tekniskt håller isär det får experterna sköta, det går säkert om man bara vill. Men det faktum att svensk arbetsmarknad blivit översköljda av en stor grupp migranter ska inte får sänka löneutvecklingen för våra svenska arbetare. Pinsamt av den borgerliga alliansen att föreslå det. Skäms M-C-L-KD!

  • Lars Olov - 15 februari, 2016

   ”Men det faktum att svensk arbetsmarknad blivit översköljda av en stor grupp migranter ska inte får sänka löneutvecklingen för våra svenska arbetare.”
   Det är nog inget som politikerna kan kontrollera. För visst påverkar en stor grupp migranter löneutvecklingen i de branscher som de verkar i. Titta bara på taxi-branschen i våra storstäder och då inte minst i Malmö.
   ”Taxiföraren Zahed i Göteborg har kört taxi 19 år och är tvungen att köra varje dag i veckan för att få det att gå runt.”
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6157383

   • Malte - 15 februari, 2016

    @ Lars Olov,
    Jag är helt enig med dig i det du skriver ”Det är nog inget som politikerna kan kontrollera …” Jag tycker därför inte politikerna ska lägga sig i detta. Det ska parterna på arbetsmarknaden sköta. När partiledarna i Alliansen börjar surra om vad som är lämpliga lönenivåer har de gjort tunga övertramp. enligt mitt sätt att se det. Pinsamma är vad de är!

  • /lasse - 15 februari, 2016

   Men det faktum att svensk arbetsmarknad blivit översköljda av en stor grupp migranter ska inte får sänka löneutvecklingen för våra svenska arbetare.
   Och vem skulle förhindra det?
   Som Lars Olov noterar så finns det inga lagstadgade minimilöner. Men visst skulle det vara absurt om man lagstadgar bort de avtal som facken lyckats sluta om löner. Men det kommer ändå sänkta stagnerande löner när arbetsmarknaden blir ”översköljd” av migranter som inte är organiserade fackligt. De företag med avtal kommer att möta alltmer konkurrens från de som inte har kollektivavtal. En oundviklig utveckling.
   Den som tror något annat lever i fantasins värld.

 3. andra förbjudna åsikter - 15 februari, 2016

  Jag riktigt längtar till den dag vi ser att alla okunniga skribenter – det betyder precis varenda en som skriver – på Dagens arena ersätts av högkompetenta invandrare från Afghanistan. Detta torde radikalt höja kunskapsnivån hos skrivarkadern och därmed kvaliteten på texterna.
  Bengtsson kan ju under tiden fundera på vilka arbetsgivare som kommer att vara intresserade av att betala dagens minilöner för en mycket stor skara människor som har en mycket låg utbildning och dessutom inte kan språket.

  • Lars Olov - 15 februari, 2016

   ””Bengtsson kan ju under tiden fundera på vilka arbetsgivare som kommer att vara intresserade av att betala dagens minilöner för en mycket stor skara människor som….””
   Sverige har till skillnad mot de flesta länder ingen lagstadgad minimilön. Socialdemokraterna och facket har i alla år motsatt sig det. I USA tex är den federala minimilönen 7,25 USD per timme (=61 kr/timmen till dagens kurs). Delstaterna får besluta om en högre men dock inte om en längre minimilön än denna. Några delstater har en högre lagstadgad minimilön än den federala.
   Vilket innebär att många av de låga löner som utbetalas för vissa jobb i ”det nya Sverige” skulle ha varit olagliga i USA. DN skrev tex om de som städar ICA Maxi butiker i Storstockholm för 7000-8000 per månad. Vilket ger en timlön om 40-46 kr. En så låg lön hade varit olaglig i USA men är laglig i det socialdemokratiska Sverige.
   http://fokus.dn.se/stadar-varje-dag-far-ut-7000-i-manaden
   Vad vi kan lära av det är att låga löner är uppenbarligen inte bara ”högerns” favoritrecept och att allt är inte guld och gröna skogar i ”det nya Sverige”

   • andra förbjudna åsikter - 15 februari, 2016

    Som sagt, det reportaget visar klart att arbetsgivarna inte kommer att betala avtalsenlig minimilön för lågutbildade invandrare. Trots detta så skriker Dagens arena sig hesa för att massinvandringen ska fortsätta.
    Reportaget visar klart resultatet.
    Jag hoppas därför att en stor andel av de patetiska ursäkterna till ”journalister” vi har i det här landet tvingas leva på samma vis.

   • /lasse - 15 februari, 2016

    Man skulle kunna spekulera i varför LO och deras politiska gren varit motståndare till minimilön, visst det finns en ganska tunn “officiell” förklaring men är det hela sanningen?

    • andra förbjudna åsikter - 15 februari, 2016

     Enligt min ringa mening så är det svenska systemet bättre. Det är arbetsmarknadens parter som sätter minimilönerna och inte inkompetenta politruker som oftast helt saknar arbetslivserfarenhet.
     Det svenska systemet är flexiblare.
     Det som snarare behövs är ett rejält straffansvar för personer som utnyttjar illegala invandrare på sättet som beskrivs i reportaget.
     Men även här visar våra usla politiker precis hur genuint värdelösa de är.

     • /lasse - 15 februari, 2016

      Det finns inga minimilöner i Sverige, arbetsmarknadens parter sätter inga minimilöner för hela arbetsmarknaden.

     • andra förbjudna åsikter - 15 februari, 2016

      Till /lasse
      https://handels.se/medlem/lon-och-villkor/lagstaloner/
      Har du något mer att anföra förutom ordmärkning? Om du kallar det minimilöner eller lägstalöner kan vara skit samma. Seriösa aktörer följer kollektivavtalen alt. har bättre villkor än vad som stipuleras av dessa.
      Det är oseriösa aktörer som utnyttjar illegala invandrare som ger dåliga löner. Trots fackens gnällande så gör de ingenting för det anses ”rasistiskt”.

     • /lasse - 15 februari, 2016

      Det handlar inte om att märka ord, det handlar om rättsläget på arbetsmarknaden, det finns ingen nedre gräns för hur lite man kan betala någon.
      Inom Taxi där de vanligen arbetar på rakt beting, inga körningar inget betalt, ett arbetspass med ett fåtal körningar ger inte många kronor.

     • m - 16 februari, 2016

      Så du hävdar /Lasse, att kollektivavtalen inte innehåller lönenivåer och minimilön enligt avtal? Låter mycket märkligt. Är det därför facken förklara företag utan kollektivavtal i blockad? Visst är det så att minimilön enligt statsmaktsbeslut inte förekommer, men det är ju just för att marknadens parter i så hög grad sluter kollektiv avtal.

      Tillåter mig att undra lite över diskussionen.

     • Lars Olov - 17 februari, 2016

      @m
      Visst innehåller kollektivavtal lönenivåer och minimilöner. Men de har en begränsad räckvidd.
      Som det står i dokumentet som Förbjudna åsikter länkar till: ”Här ser du en överblick av de lägstalöner som gäller för de som har kollektivavtal med Handels”.
      E contrario så gäller då för alla som är på en arbetsplats som inte har kollektivavtal med Handels att de inte omfattas av dessa lägstalöner.
      I det Mona Sahlin marknadsförde som ”Det Nya Sverige” så har vi ju en allt större arbetsmarknad som inte fungerar som den som de som gick ut i arbetslivet på 60-, 70-och 80-talen kom i kontakt med. Det handlar tex om de som städar på ICA Maxi i Solna och Nacka som DN skrev om och de som på nätterna åker runt och städar på McDonalds och MAX Hamburgerrestauranger som SVTs Uppdrag Granskning gjorde ett reportage om och taxichaufförer i Malmö mfl mfl.
      För deras arbetsgivare finns ingen lägre gräns för vilken lön som de ska betala. Och det kommer inte att finnas en så länge som det inte lagstadgas om lägstalöner.
      Svårare än så är det inte.

  • Rättvisetörstande Realist - 16 februari, 2016

   Jag funderar över varför du överhuvudtaget lägger tid på att läsa det som skrivs i Dagens Arena då du uppenbarligen inte håller med om en enda stavelse. Inbillar du dig att du ska omvända de vänsterideologer som skriver/läser tidningen, eller är du bara ett ”troll” som tycker om att tjafsa oavsett ämne och debatt…?!

 4. /lasse - 15 februari, 2016

  Migrationen till Sverige kräver extraordinära insatser för jobb och utbildning. Men tas nu som intäkt för att byta arbetsmarknadsmodell. Vi riskerar i så fall att få en permanent låglöneekonomi.

  Visst är det märkligt att ena dagen hör man Löfven m.fl. orera om hur nödvändig asylinvandringen är för välfärden sen läggs pannorna i djupa veck och man bekymrar sig för hur dessa asylinvandrare inte ska fastna i permanent bidragsberoende utanförskap. För vilket det krävs ”extraordinära insatser” där en mer eller mindre artificiell arbetsmarknad ska skapas. Det känns som om man försöker få 2 + 2 att bli = 5.
  .
  Många fromma förhoppningar och drömmar om att utopin ska infinna sig verkar det finnas hos tyckareliten. Men hur ska det bli möjligt i verkligheten, när inte ens lyckats lösa en liknande ekvation som införlivningen av det östra Tyskland med Europas ekonomiska motor västra Tyskland. Och då har deras förutsättningar varit närmast väsensskilda från de som Sverige tagit på sig. Bara för att komma till det läget och förutsättningarna som Tyskland hade vid återföreningen skulle kräva decennier och permanenta extraordinära insatser.
  Troligen är det överhuvudtaget inte möjligt att åstadkomma i rådande ekonomiska system.

 5. GCC - 15 februari, 2016

  …och så sammanfattar vi hela debatten…
  Sådan är kapitalismen
  otack är den armes lön
  det är de rikas paradis men
  ingen hör en fattigs bön!

  • André - 15 februari, 2016

   sic !

 6. bengt gunnar - 15 februari, 2016

  Flyktingkrisen har fyllt sitt syfte. När Billström ville diskutera ”volymer”(han insåg väl) så fick han på moppe. Nu har vi bostadskris, ekonomisk kris och eskalerande i kommunerna (SKL aviserarr kraftiga kommunalskattehöjningar inom kort), arbetsmarknadskris (man har inget recept för hur syrier med ca 7 års skolutbildning och somalier med ca 2, båda grupperna utan svenskkunskaper) där makten löser problemen retoriskt. Det är dåliga förhållanden på flyktingboenden, där man placerat folk med varierande tro och etnicitet huller om buller. Bostadssegregationen och det sk utanförskapet växer.Kris inom polisen. Svensk välfärd krackelerar. Jag har svårt att tro att det inte varit bekant vartåt det lutade under lång tid. Varför har man då inte ingripit? Jag börjar tro att detta var vad Reinfelt , Bildt och Borg jobbade för med övriga alliansen och MP som nyttiga idioter.

  Nu måste landet räddas. Satsa på utbildning och bostadsbyggande för flyktingarna.. Statsskulden måste höjas till 50 % för att ge finansiellt utrymme. När vi nått skuldkvoten så kan budgeten underbalanseras med 50 % av BNP-tillväxten. Det kan alltså tillskapas resurser!!

  Slopa vidarehöghastighetsprojektet. Det finns inte ekonomiskt utrymme för det. Projektet kommer dessutom att vara omodernt innan det är färdigt. Rusta istället upp det nuvarande nätet. De som främst får nytta av höghastighetsbanorna är befolkningsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vissa större kommuner på vägen får sig tillslängda några ben. Resten av Sverige utarmas men får bidra likaväl.

  Allianstiden blev en mardröm för det sovande folket. Nu har det vaknat och inser att ”the dream came true” eller snarare ”haunted by the nightmare awake”.

  • m - 15 februari, 2016

   Det lustiga är…ser vi icke förvärvsarbetande invandrare som ett badkar, ett lager, och tillflödet av nya som varmvattenkranen och avloppet som utflödet till arbetsmarknaden, så kommer vattennivån i badkaret inte att sjunka om inte flödet in stryps och flödet ut ökar. Moratorium, tvärstopp på invandringen under lång tid krävs för att tömma utanförskapet.
   .
   Men Bengt hur ska vi utbilda och till vad? Man måste börja med att inventera VAD. Hur får man dem på snabbast möjliga tid att bli förvärvsarbetande dvs hur tömmer vi badkaret (‘vi’ är naturligtvis politikerna, själv bryr jag mig ju inte….)
   .
   Ska vi utbilda dem till politiker i riksdag och kommun? Det verkar vara lägst utbildningsmässiga inträdesbarriärer dit. Ska de bli journalister?

   • bengt gunnar - 15 februari, 2016

    Javisst, m, är vi på väg att ta oss vatten över huvudet. Jag antar att du funderar som jag : Vad är problemet? (Ev även : Hur uppkom det?)
    Vilka lösningar är tänkbara? Vilken av dessa är bäst/minst dålig? Planering för genomförande av lösning. Genomförande.

    Problemet är att vi har tagit emot väldigt många nödställda människor som inte är gångbara på vår arbetsmarknad. Kultur, utbildning, språk är inkompatibla med vårt samhälle. Lösningar : Permanent utanförskap. Kvasijobb. Uppgradering. Sänkta ingångslöner är bara löst pladder. Jag förordar uppgradering.

    Man har ju i många sammanhang talat om problemen med en åldrande befolkning. Brist på arbetskraft. Flyktingar är lösningen. Längre än så tänker man inte. Man inser inte att en syrier med 6 års utbildning inte direkt kan bli undersköterska – eller lärare i matematik – eller civilingenjör. Rent intellektuellt är det ingen skillnad gentemot infödingarna, men uppgradering krävs alltså.

    Alliansen och en del andra har hävdat att vi kommer att få stor brist inom vissa yrkesgrupper i framtiden. Man hävdar att denna brist skall upphävas genom invandring. Och så vill man tillskapa skitjobb för dem som kommer. Det blir kvasijobb som inte ger något tillskott till samhället. Inte är utvecklande. Inte ger språkkunskaper att skryta med. Möjligen får man finare gräsmattor i Djursholm. Då skall förstås klipprobotarna ersättas med mänsklig arbetskraft och nagelsax.

    Det som nu behövs är planering och genomförande av uppgradering av flyktingarna. Det måste finansieras. Med 37 % statsskuld finns utrymme. Nuvärdet av den laissez-fairepolitik som föreslås kommer att bli oerhört stort – med negativt tecken.

 7. Sibyl Vane - 15 februari, 2016

  När Keynes skrev sin teori var svensk skattekvot ca 10%. Vid slutet av 30-talet var den 15%. Keynes recept fungerade på 30-talet, men inte idag. Nu har vi fått – i chockterapi – lika många fattiga som fanns på 30-talet, och det tog 30-40 år att utrota den fattigdomen. Varför skulle det gå snabbare idag? Med en så stor andel fattiga, blir den gemensamma hjälpen i motsvarande grad lägre. Det rimliga är förstås att ta bort föräldraförsäkringen, flerbarnstillägg, bostadsbidrag och avgiftsbelägga universitet och högskolor.

  • /lasse - 15 februari, 2016

   Keynes insikter om makroekonomi håller fortfarande, den aggregerade efterfrågan bestämmer den aggregerade sysselsättningen. Det är med dessa insikter man styr så att den påbjudna jämviktsarbetslösheten inte understigs. Den massarbetslöshet som vi haft från början av 90-talet har hela tiden varit politiskt skapad med hjälp av de keynesianska insikterna i makroekonomi.

   • andra förbjudna åsikter - 16 februari, 2016

    Så du menar att massarbetslösheten är skapad för att politikerna inte lånar ännu mer pengar till diverse arbeten i den offentliga sektorn?
    Kan du ge en seriös underbyggnad till dina påståenden?

    • bengt gunnar - 16 februari, 2016

     Med bibehållen statsskuldskvot och 3 % ökning av BNP kan budgeten gå med ett underskott på ca 50 miljarder per år. Då har man släppt överskottsmålet på 1 %, som jämfört med dagens målsättning skulle ge ytterligare resurser.

     Detta är statiska effekter. Om statens utgifter ökas uppstår också multiplikatoreffekter. Det torde ändra exemplet något i riktning mot ökad BNP och ökade skatteintäkter.

     Om pengar läggs på undersköterskor torde 1 miljard räcka till grovt räknat 3000. 10 miljarder skulle därmed räcka till 30 000 st. Du kanske kan tänka dig att detta skulle ge ökad värdighet till de äldre som behöver samhällets stöd.

     Som bekant finns många andra eftersatta behov i samhället. En 50 %-ig ökning av antalet poliser skulle t ex ge en polistäthet motsvarande den i EU. Behovet torde vara ännu större om man beaktar att staten släppt sitt våldsmonopol i vissa områden i storstäder och på rena landsbygden.

     • m - 16 februari, 2016

      Staten kan knappast gå med 3 % bytesbalansunderskott vid full sysselsättning (den icke strukturella arbetslösheten dvs frågan om invandring ger arbetskraft som kan sysselsättas) utan att driva inflation och utan att motsvarande tillgångar ökar på den privata sidan som får en fordran på staten. Vid full sysselsättning får vi även en undanträngningseffekt avseende privata investeringar. Hur ser arbetslösheten ut i Sverige för den del av befolkningen med svenskfödda föräldrar? Är arbetslösheten strukturell snarare än ett symptom på bristande efterfrågan? Statliga budgetunderskott som automatiskt motsvaras av överskott på den privata sidan kan ju iofs bidra till en minskning av skuldsättningen på den privata sidan om lägre skatter i förhållande till BNP ger gemena man större utrymme. Eller?

     • rättar - 16 februari, 2016

      avsåg 3 % budgetbalansunderskott, inte bytesbalansunderskott, men eftersom jag funderade på det, så tar jag ånyo upp frågan om bytesbalansöverskottet av idag då budgetunderskott troligen skulle minska det genom ökad import. Handelsbalansen med varor visar varken överskott eller underskott, medan tjänstebalansen visar överskott. Hur mycket av tjänstebalansen är real export av tjänster producerade i Sverige och hur mycket avser företagsinterna transaktioner där produktionen sker utomlands? Hur kan man ta reda på det? Det har ju en viss betydelse för hur man ska se på det svenska överskottet, är det realt? Är växelkursen rätt värderad eller undervärderad?

 8. Milan - 15 februari, 2016

  Ett företag i den kapitalistiska ekonomin anställer folk om de kan användas i produktionen och generera vinst för företaget. Ett företag anställer inte analfabeter/halvanalfabeter bara för att de är ”billiga”. En sådan billig anställd antingen inte genererar någon vinst eller t o m orsakar företaget högre utgifter än den låga lönen. Alldeles marginellt kan man förmodligen få några få i arbetet om lönen är tillräckligt låg, men att vilja satsa på svältlöner är ett uttryck för ren desperation och oförmåga att klara av de (inte längre ett rasistiskt ord) vansinniga volymerna..

 9. Rättvisetörstande Realist - 16 februari, 2016

  Alliansen har målmedvetet fört en politik som i lönndom drivit arbetsmarknadens lönebildning åt det här hållet under sina två senaste regeringsperioder. Det första man gjorde var att lägga HELA ansvaret för hälsa och arbete på den egna, individen samtidigt som man ljög om sjukfusk, beskar anställningstryggheten, och undergrävde fackföreningsrörelsens villkor att agera och existera… tills många av arbetarna nu självmant har förnekat sig det lilla trygghetsskydd som trots allt finns i.o.m. att vara organiserad. Man tycker att det är för dyrt (helt följdriktigt eftersom alliansen har höjt kostnaderna och slopat avdragsrätterna…), och man har dessutom varit naiva nog att tro på högerpropagandan att arbetarrörelsen har spelat ut sin roll på arbetsmarknaden och att man klarar sig lika bra utan den.

  Det är ingen som helst tvekan om alliansen med berått mod har fört den nuvarande situationen i PRECIS den här riktningen. Förr fick låginkomsttagare gör avdrag för fackavgift och a-kassa… något som allansen tog bort omedelbart när de kom till makten 2006. Nu får istället den övre medelklassen göra avdrag för att leja bort den städning och det fastighetsunderhåll som man är för lata eller för ”fina” för att utföra själva. Något som låginkomsttagarna ALDRIG haft råd att göra, RUT&ROT-subventioner eller ej…… Och nu vill borgarna skapa en ÄNNU lägre låglönemarknad än den som redan är ett faktum för många låginkomsttagare t.ex. inom offentlig sektor… i synnerhet kvinnor… och orsaken är en förment borgerlig omsorg om de utrikes födda.

  Alla s.k. ”krislägen” i samhället tilltalar högerpolitikerna för då ser man möjligheten att genomföra de ideologiska förändringar som annars inte ens skulle gå föreslå i en parlamentarisk demokrati… i det här fallet är det vårt ökande flyktingmottagandet. Det kallas allmänt för ”Chockdoktrinen” och är klockrent beskriven i Naomi Kleins bok med samma namn. Man genomför alltså de för marknadsekonomin (se kapitalismen…)förment ”nödvändiga” förändringarna i kölvattnet av ett katastrofläge av någon form… innan folk i gemen har kommit på fötter efter det inträffade och börjat tänka logiskt igen.

  Liknande metoder har tillämpats av republikanska politiker i USA t.ex. efter Katrinas härjningar i New Orleans. Politiker som Newt Gingrich t.o.m. erkände offentligt att han uppskattade och i princip välkomnade de katastrofliknande villkoren som möjliggjorde hans partis ekonomiska politik och samhällsbyggnad som annars inte skulle ha varit möjlig att genomföra med folkets stöd i god demokratisk ordning. Likadant är det nu med M och C’s ”nödvändiga” åtgärder inom den svenska lönebildningen och bestämmande av anställningsvillkor för i första hand utlandsfödda.

  • andra förbjudna åsikter - 17 februari, 2016

   Och här har vi en genomsnittlig ”analys” gjord av en vänsterextremist. Lika djup som en vattenpöl efter ett stilla duggregn.
   Genom att städtjänsten, och en stor mängd andra tjänster för den delen, blev tillräckligt billig för att medelklassen skulle ha råd så har många människor fått ett arbete som ger en riktig lön.
   Så ta du och fundera på vad som ger mest pengar i näven: ett riktigt arbete med några hundralappar lägre avdrag för fackavgiften eller a-kassa med bibehållet avdrag för facket som du inte har någon som helst nytta av som arbetslös.
   Finns det någon vänsterextremist som är kapabel till att dra några som helst logiska slutsatser? Retorisk fråga. Grundkravet för att bli vänsterextremist är just att inte klara av logik. Samt en genuin avsky för allt som liknar arbete.

   • Rättvisetörstande Realist - 17 februari, 2016

    Suck, bara personangrepp. Du tål inte att bli emotsagd eller hur…?

    Jag frågar dig igen… VARFÖR läser du Dagens Arena och skriver kommentarer om du när ett sådant hat till allt som går att betrakta som ”vänsteråsikter”…?

    Tror du att vi som har en annan åsikt än dig plötsligt kommer ”inse” att du har rätt, och ändra uppfattning…?! Du är nog ett troll ändå….. ett högertroll.

   • bengt gunnar - 17 februari, 2016

    andra förbjudna /
    Vad är en vänsterextremist? Din början på svar ”Grundkravet för att bli vänsterextremist är just att inte klara av logik. Samt en genuin avsky för allt som liknar arbete.” Litet tunt, tycker jag.

    Om du är en sådan excellent analytiker föreslår jag att du kommer med dina slutsatser och hur du kommit fram till dessa. Ämnet är alltså låga löner. Det skulle vara intressant.

    Ditt inlägg ger ett synnerligen förvirrat intryck. Dessutom kryddar du med invektiv. Det ägnar sig ofta höger- och vänsterextremister åt. Lika begåvad metod i båda fallen.

 10. bengt gunnar - 16 februari, 2016

  Dessvärre verkar det som om du törstande inte kommer att läskas. Jag håller i stora drag med dig om din analys och din värdering av vad som hänt.

  S och V har varit utomordentligt usla i sin oppositionsroll. Mycket av kritiken har varit gnäll om alla olika kränkta och ännu inte kränkta grupper och undergrupper. Man har inte sett framåt. Ej varit långsiktiga. Man har inte dragit slutsatser av att SD utvecklats till att bli det starkaste bland LO:s manliga medlemmar. Det behövs uppenbarligen en ordentlig utrensning och kulturrevolution inom S om det inte skall bli en betydelselös sekt av samma storlek som V.Här har vi dock litet av moment 22. De som skall driva en sådan metamorfos skulle eliminera sig själva och därmed närheten till köttgrytorna.

  • m - 16 februari, 2016

   Hear, hear! Tror förvisso det är sant.

  • Rättvisetörstande Realist - 17 februari, 2016

   Jag instämmer, ideologiskt är inte ledarna av dagens socialdemokratiska parti ”sossar” mer i än i så måtto att de lever upp till partiets historiska beredvillighet att kompromissa.

   Ska man däremot hitta den politik och de värderingar som gamla ”riktiga” sossar idag säger sig sakna, så återstår inget annat parti än vänstern. Det är bara att lägga en ideologisk karta över alla riksdagspartierna idag, och sedan lägga en från låt oss säga sent 80-tal eller tidigt 90-tal, så ser vi åt vilket håll alla har glidit.

   Det är dags att vi inser att det senaste decenniets skattesänkningar och omfördelningar av gemensamägda värden måste bli en kulmen på denna nyliberala ekonomiska experimentverkstad, och därmed en nystart där funktioner som ALLA medborgare vill ha och tjänar på under en alla annan gång under livet återförs till statligt eller åtminstone offentlig drift.

   Skolan och vården har enligt mig det mest skriande behovet, men allmännyttiga bostäder, järnväg, trygghetssystem och äldreomsorg ligger tätt efter. Hur faan kunde övertalas till att låta räven vakta hönshuset… oavsett vilka löften han har lämnat i fråga om att inte ge efter för sin natur och berika sig själv i första hand….???!!! Hur djävla lättlurad får man vara, felen ligger ju inbyggda i själva konstruktionen. Det heter ju ”vinstdrivande” riskkapitalbolag… vilka prioriteringar förväntas de göra…???!!!

   Det är faktiskt inte att undra på att samhällsfunktioner (som vi alla vill ha och KRÄVER ska fundera väl när vi själv råkar behöva dem…) knappt börjar vara värda namnet. VAD hade vi trott skulle hända när statens inkomster från bl.a. skatt sänktes av alliansen med i storleksordningen 500 MILJARDER…? Att det INTE skulle märkas…??!! Snälla ni, så dj_vla dumma kan vi väl ändå inte ha varit…!

 11. bengt gunnar - 18 februari, 2016

  R realist / Håller med om det mesta. Ett klart problem är att många av alliansens åtgärder är svåra att backa. Ex : Det är knappast politiskt möjligt att avskaffa friskolor. Man kan inte hur lätt som helst förstatliga infrastruktur osv.

  Man måste lära sig att på ett pedagogiskt sätt visa att skatter används på ett bra sätt och till allas nytta. Det behövs alltså en kulturrevolution med realism.

  Exempelvis måste man tydligt visa på konsekvenserna av flyktingpolitikens huvudalternativ 1. Subventionerade skitjobb (som förespråkarna inte ens kan ge exempel på) och 2. Uppgradering av flyktingarna med språk och utbildning. Detta måste göras med en tidshorisont på kanske 20 år.

 12. Rättvisetörstande Realist - 18 februari, 2016

  Jag är helt enig med dig, och det faktum att alliansens s.k. ”reformer” i princip är omöjliga att riva upp (åtminstone över en natt…), var de MYCKET medvetna om när de skyndade sig att forcera igenom dem. Reinfeldt kallade ju svenskarna för ”Det Sovande Folket” i den bok han skrev tillsammans med Borg och Schlingman, och HUR rätt hade han inte…?! Vi var såå lättlurade…! Om någon var emot skattesänkningarna kunde man (och FORTFARANDE kan…!) tysta dem genom att säga – ”Är du kommunist va…???!!! Så var den debatten död.

  Sedan var det (och är fortfarande…) besvärande lätt för dem att reducera eventuella skattehöjningar som skulle gynna folkflertalet till en ren ”plånboksfråga”. Så lyckas man skrämma t.o.m. dem som skulle gynnas av de förbättringar som skattehöjningarna skulle användas till att backa och tänka strikt ekonomiskt i det korta perspektivet i stället för att tänka framåt på VAD som gynnar både dem själva, sina barn och sina äldre släktingar

  ”Si och så mycket mindre får hushållen att röra sig med om de rödgrönas politik genomförs” brukar de borgerliga skrika så fort en allmännyttig reform som innebär en kostnad för staten förs på tal.

  Att reformer som gynnar ALLA (t.ex. mer pengar till skolan eller sjukvården…) t.o.m. de välbeställda på sikt… det andas man inte en stavelse om. Man litar till att folk står sig själv närmast, och att girigheten ska vinna över solidariteten och långsiktigt tänkande. Och det har ju funkat utmärkt hittills eftersom inte tillräckligt många har fått smaka på baksidan av 140 MILJARDER i sänkta skatter (varav vanliga arbetare bara fick en tredjedel…!).

  Man har fortfarande för fullt upp att njuta av de tusenlappar som de som fortfarande är friska och har ett jobb fick för att tänka på VAD som skulle hända om en eller flera i hushållet skull bli sjuka eller förlora sitt jobb. HUR många har spenderat/placerat dessa borgerliga extrapengar så att de skulle klara en stor ränteuppgång och/eller plötslig sjukdom eller arbetslöshet…???!!! INTE MÅNGA är mitt tips.

  • bengt gunnar - 18 februari, 2016

   Rättvise…
   Du har så rätt. Vilken oerhörd inkompetens att inte få fram detta tydligt. Det är ju så självklart.

   Det behövs ett parti för jämlikhet, utbildning, kultur, fullödig integrering och framtid i samklang med miljöns krav som samtidigt beaktar realiteter. Man får gärna köra med reglerad marknadsekonomi. Marknadsekonomi med regleringar är utmärkt. S och V klarar uppenbarligen inte detta.

   Jag är så f-b trött på kvartalspolitiken och alla kränkta grupper. För att ta en liten sak som blivit stor : Varför skall man tillåta mobiler i klassrummet. Syftet med vistelsen är att ungarna skall lära sig saker. Inte att de skall leka. Skolan är inte fritid.

   Man behöver inte behandla enskilda grupper i särskild ordning. Det räcker att behandla människor som kännande och tänkande varelser och med respekt.

  • Dansken - 19 februari, 2016

   140 milliarder i sänkte skatter på nio år. Det är inte ens vad invandringen koster på ett år. Noget är fel i ditt resonemang…

   • Rättvisetörstande Realist - 19 februari, 2016

    Jaså, och VAD kostar invandringen då…?! Och snälla du kom inte med fantasifulla och fördomsfulla beräkningar från SD’s hemsida eller Tino Sanandaji. Det är inte trovärdigt, den offentliga nedmonteringen har pågått låångt innan flyktingströmmen från Syrien kidnappade alla ideologiska frågor.

    Vanligt folk har fått några tusenlappar mer att förlusta sig för och de RIKTIGT rika har inkasserat resten av förmånerna av dessa skattesänkningar. Det gäller inte bara inkomstskatten, det handlar om ett system skifte som ger bidrag till företag och välbeställda istället för till dem som faktiskt BEHÖVER hjälp.

    Alliansen sänkte t.ex. oombedda den globalt sett redan låga bolagsskatten, slopade arvs- förmögenhets- och gåvoskatten… gjorde om fastighetsskatten till ”flattax” under namnet ”fastighetsavgift” så att man betalar samma avgift för ett 50 miljonersgods som ett vanligt hus… OCH kan dessutom göra RUT&ROT-avdrag för städning och underhåll av sin nu skattebefriade miljonfastighet med 100.000 per år. Bara denna statliga subventionen kostar statskassa drygt 20 MILJARDER om året. Om det är någonstans det är ”fel i resonemanget” är det i detta upplägg

    Man känner igen gamma högerretorik och ”hästskitspolitik”. Om man ger hästen tillräckligt mycket havre, så blir det alltid lite till gråsparvarna i skiten som hästen inte klarar att smälta i allt överflöd. Och ”gammelsossar som besviken på högerpolitiken flyr till vårt kära SD som påstår sig ha ”folket i ryggen” stödde ALLA dessa skatteomläggningar.

    Så VART ligger felen i resonemanget…???!!!

    • m - 19 februari, 2016

     Om du dömer ut Tino Sanandajis siffror och statistik så visar du sådan ignorans att dina egna siffror får motsvarande brist på trovärdighet. Invandringen kostar ca 2-3 % på finansnettot vart år dvs 80-100 miljarder och det är en kameral beräkning som inte tar hänsyn till alla kostader och all påverkan på samhället. Siffrorna kommer från regeringens utredare professor Ekberg, men sista uppdateringen som beställdes är från 2005.

     • m - 19 februari, 2016

      Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 3 918 miljarder kronor år 2014.2 % ger 80 miljarder, 3 % ger 120 miljarder. Det är ungefär var kostnaden för invandringen ligger som direkt belastning på skattenettot dvs vad den svenskfödda befolkningen överför till den utlandsfödda. Självklart är det inte alla kostnader. Exempelvis ger ju försämrad skola effekter på sikt och även i forma av förlängd utbildningstid. Utanförskapsområdena kostar t.ex. ökad bemanning i skola och sjukvård, polis och brandkår, men även i att sociala problem skapas som förs vidare mellan generationer.

      Resonemang om att skatter alltid är bra är rätt ihåliga….

    • m - 19 februari, 2016

     Felet i resonemanget ligger i:
     1) Du uttrycker dina känslor väldigt tydligt, men det skymmer resonemanget och logiken. Är budskapet jag ska uppfatta att du är upprörd så har det gått fram, men om ditt budskap har ett sakinnehåll för mig att försöka förstå så har du misslyckats.
     2) Vänsterpartiet har en liten röstandel och skulle aldrig klara sig kvar utan kamrat 4 % i valen.. Som utgångspunkt för ett resonemang, att de har svaret, så är det inte trovärdigt.
     3) Att de borgerliga velat sänka skatteuttaget och minska statens roll till förmån för det privata är ingen nyhet. Sverige har gått från ca 55 % skatteuttag till ca 45 %. Man har en majoritet bakom detta sedan länge.
     4) Skattemedel kan användas på olika sätt och det finns inget självklart samband mellan god användning och dålig/ineffekltiv..
     5) Pig/Rut avdrag är inte en subvention i den mening du beskriver utan ett sätt att öka arbetsutbudet eftersom man minskar kilarna mellan lönearbete, som är högbeskattat och eget arbete, som inte är beskattat och man minskar den svarta sektorn i samhället. Det är effektivitetshöjande i den mån det lönar sig arbeta extra med beskattad lön för att sedan köpa tjänster privat. Det är inte heller en kostnad mätt som återbetalning/avdrag eftersom det kommer skatteintäkter dels från pigorna och rutorna och dels från extra arbete som lönar sig. Vi har haft ett ökat arbetsutbud bland bättre betalda.
     6) Det är rimligt att de som har bättre betalt har råd att efterfråga pig/rut tjänster eftersom de har RÅD. Det sker inte på bekostnad av de som har miondre betalt utan man har minskat inkomstöverföringen till dessa – höginkomsttagaren betalar totalt sett betydligt mer i skatt.
     7) Fastighetsskatten, här håller jag med dig och det är den stora omfördelningen av inkomster och den snedvrider skattesystemet. KD fick igenom det. Avkastning på det kapital (eget eller lånat) som investeras i en bostad blir skattebefriat ovan den kommunala avgiften/fastighetsskattningen dvs man går mot en klumpsummeskatt som betalar kommunala tjänster. Problemet är att avkastningen av insatt kapital inte beskattas.
     8) Förmögenhetsskatten gick inte att upprätthålla då det stora kapitalet i årtionden kringgått svensk skattelagstiftning och flyttat kapitalet utomlands. Effekten för SVerige har därigenom blivit negativ.
     9) I en globaliserad värld måste avkastningsskatt på kapital och reavinstskatt vara densamma och det gäller även företagsbeskattning eftersom man annars inte får några investeringar i landet eller får effekten att vinsterna tas upp till beskattning utomlands.
     .10) Pensionssytemet är underfinansierat och pensionerna för låga, men alla partier utom V stödjer det, så S har svikti de arbetande och pensionärerna.
     11) Jobbskatteavdraget förskjuter inkomstfördelningen på bekostnad av sjuka ioch pensionärer och en skattesänkning är aldrig netutral så att någon får det bättre utan att någon får det sämre, det tar bara lite tid innan inkomstkruvorna avlägsnar sig från varandra. S och Mp är överens om at inte göra något åt det.

     • Rättvisetörstande Realist - 19 februari, 2016

      @m
      Jag har aldrig påstått att Vänstern över en natt skulle kunna klara att ta över regeringsmakten och fixa det arbetet. Jag bara påpekar att nu när många säger sig sakna, en ”riktig socialdemokratisk” politik, att man inte kan finna den ideologin nån annanstans än hos Vänstern i dagens läge. OCH att sittande socialdemokrater borde ta lärdom av detta, istället för att närma sig moderaterna ytterligare.

      ROT och i all synnerhet RUT ett gigantiskt arbetsmarknadspolitiskt misslyckande och ett ideologiskt feltänk ur skatte- och fördelningspolitiskt hänseende, eftersom det varken har gått att bevisa någon större inverkan på arbetslösheten eller någon minskning av de ”svarta” jobben till förmån för en ökning av ”vita”. Det är mest ett borgerligt önsketänkande baserat på en teoretisk kalkyl.

      Vad som däremot har konstaterats är ett omfattande fusk, t.ex. att man inom ROT skriver om ”material” till ”utfört arbete” på en saltad räkning, som därmed blir avdragsgillt. Jag har själv sett det ske när jag anlitade elektriker förra hösten. ”- Skit i det, det är ju staten som betalar, och du kom ju billigare undan”, blev svaret när jag påpekade missförhållandena för firman.

      Vidare angående RUT det ökande fenomenet att oseriösa underleverantörer utför det faktiska arbetet åt RUT-företaget med svart arbetskraft… som i sin tur gör skatteavdrag enlig gällande regler, och ”rika familjen” (som egentligen skulle ha råd att leja städ/hemhjälp ändå…) kommer undan billigare. PLUS att RUT-företagare utför tjänster åt nära släkt och göra avdrag även för detta.

      Detta pågår samtidigt som fattiga pensionärer, arbetslösa och sjuka betalar upp 10-12 % högre inkomstskatt och själva INTE har råd att köpa dessa statlig subventionerade tjänster (fast de många gånger skulle behöva dem…). HUR svårt kan det vara att se felet eller orättvisan i det upplägget…??!!

      Och att det inte finns något självklart samband mellan ”god användning och dålig/ineffektiv”….!!?? Det är (HUR ”effektiva” de privata entreprenörerna än kan synas vara…) ett faktum att de skummar av mellan 10-15% och ända upp till drygt 50 % (när det gäller flyktingmottagning…!) av de pengar som den offentliga sektorn d.v.s. stat- kommun, eller landsting betalar för att få verksamheten utförd. Det innebär att vi med öppna ögon åderlåter välfärden på pengar HUR än du vänder och vrider på saken. Pengar som annars skulle har kunnat göra nytta i vilken som helst offentlig funktion istället för att försvinna i ett svart hål i skatteparadiset i Jersey.

      Slutligen vad gäller det senaste decenniets minskade skattetryckets inverkan på skattemoralen….! Enligt organisationen Tax Justice Network (som arbetar med att kartlägga internationella skattebrott…) rör det sig om mist 75.000 miljarder kronor undanhålls beskattning av enskilda individer inom EU… och då har man inte räknat med företagens ”skatteplanering” som också undgår kostnaden för samhällbyggnaden trots att de med lever i det. Bara i Sverige beräknas siffran vara DRYGT 46 MILJARDER som undanhålls skatt trots att alliansen sänkte bolagsskatten med 16 MILJARDER. Bara här hemma kan vi se det ”genuint svenska” Ikea som har smitit från en skattenota på drygt 9 miljarder kronor under åren 2009-2014… och detta trots att IKEA drivs som en stiftelse med sätet i utlandet och knappt betalar någon skatt alls i Sverige ändå.

     • m - 19 februari, 2016

      Skatteverket har gjort utredningar som visar på positiva effekter och Rut branschen har ökat kraftigt. Lågavlönade har inte råd…är det något nytt? Argumentet är att skattekilarna minskar. Motiveringen är också att invandrare har väldigt låg utbildning. Är det svårt att fatta? IKEA har inte smitit med skatt. Det är ett holländskt företag ägarmässigt och baserat på franchising, så andra enheter belastar övriga enheter. Är det svårt fatta att du inte har torrt på fötterna utan endast är en kverulerade vänsterpartist som skriker dig hes för att du tycker världen är fördjävlig? Det senare ger jag dig i så fall rätt i.

    • m - 19 februari, 2016

     Ser vi då på riksdagen utifrån de viktigaste frågorna partierna driver så ser vi att SD vill minska statens kostnader med ca 4-6 % av skatten genom stopp för invandringen och höja ålderspensionerna. Effekten blir också lägre utbud av arbetskraft i låglönesektorer vilket ger bättre förutsättningar för ökade eller bibehållna löner. Är det konstigt att människor röstar på dem?

    • Tove - 19 februari, 2016

     En liten kostnadspost i sammanhanget:

     ”Under den period som polisen nu granskat manuellt (11 november 2015 till 31 januari 2016) anmäldes 831 misshandelsfall på asylboenden samt 484 fall av hot och ofredanden.”

 13. Rättvisetörstande Realist - 20 februari, 2016

  @m
  RUT-branschen ökar kraftigt… ja, det tror faan det när de får ”momsen i rabatt” via statliga subventioner. RUT & ROT kostar i nuläget staten drygt 20 MILJARDER i skatteinkomstbortfall, och de sämst ställda har mycket riktigt INTE råd att nyttja tjänsterna… men betala 10-12 % högre inkomstskatt, DET ska de göra…!! Istället subventionerar vi nu de redan rikas konsumtion av sagda tjänster, TROTS att de mycket väl skulle har råd att köpa dem ändå.

  Borgarna som säger sig vara emot ”bidrag” i alla former ser inget fel i att ge bidrag till företag och välbeställda privatpersoner samtidigt som antalet sjuka som har sparkats ut från sjukförsäkringen har passerat 100.000. Hur faan kan detta får ske i en modern demokrati…?!

  RUT & ROT-subventionerna snedvrider också villkoren mellan de näringsidkare som kan erbjuda RUT och/eller ROT-avdrag, och de som INTE kan det. Jag fattar inte att man inte hör mer protester från de företagare som sitter med ”Svarte Petter” i fråga om att få åtnjuta dessa särskilda förmåner.

  Dessutom är det märkligt att borgarna som har en nästan religiös tilltro till ”marknadskrafterna” som bör få verka ifred, ändå genomför denna manipulering av konkurrensvillkoren…! Men det är väl skillnad när man får möjlighet gynna sig själv och sina kärnväljare, istället för att stödet ska gå till en massa simulerande sopor i socialgrupp tre som har satt utnyttjandet av trygghetssystem i system kan jag tro….

  Att kalla mig för ”kverulant” faller platt… härskarteknik brukar man kalla sådant, och det har länge använts som debatteknik när argumenten tryter. Säg rent ut att du struntar i att vi sparkar på arbetslösa, sjuka och gamla… för att få loss pengar till skattesänkningar för dem som redan lever gott på sina inkomster. Var inte blyg, säg som det är, du skiter i dem så länge inte du själv eller någon närstående drabbas….

  • m - 20 februari, 2016

   Om du ska argumentera kring Rut och Rod så ska du ta med:
   1) Antal nyanställda och den skatt de betalar (som annars inte blivit anställda)
   2) Minskning av antal svarta jobb
   3) Ökade skatteintäkter genom mer arbete (övertid) hos de som utnyttjar Rut och Rot

   Jag vet, någon komplett undersökning har inte gjorts, men en del finns hos skatteverket.

   Att rakt på sak hävda det betalas med 10-12 % högre inkomstskatt hos de lågavlönade är självklart helt uppåt väggarna.

   Men jag vet inte hur utfallet blivit, men det vet inte du heller vad jag förstår (följaktligen är du kverulant och inte saklig), jag har endast gått igenom logiken för avdragsrätten.

   Om du håller dig till sak istället för känslomässigt SKRIKANDE, med stora bokstäver, så blir du mycket mer intressant.

   • Rättvisetörstande Realist - 20 februari, 2016

    @m
    Med ”de sämst ställda” syftar jag på i min kommentar är dem som INTE får något jobbskatteavdrag. d.v.s. ålderspensionärer, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna samt förtids- och sjukpensionärer. Det är sammanlag ÖVER en miljon svenska medborgare som befinner sig i den situationen… så du ser att det påståendet INTE ALLS är ”uppåt väggarna” som du hävdar.

    Om man räknar på det nya systemets ytterligheter så blir orättvisorna särskilt uppenbara och stötande. Låt oss jämföra en arbets- eller trafikskadad sjukpensionerad normalhusägare med ägaren av ett 50-miljonersgods. Han har först och främst (förutom ”jobbskatteavdraget”…) sluppit ifrån drygt 750.000 i fastighetsskatt, och kan dessutom göra avdrag för städning och underhåll RUT&ROT…) av sin nu skattebefriade fastighet med 100.000 VARJE ÅR… om han är sams med frugan. Vidare har han också sluppit ifrån arvs- förmögenhets- och gåvoskatt.

    HUR djävla obscent är inte det när alliansen samtidigt ändrade beräkningsgrunden för ersättningen till långtidssjukskrivna och sjukpensionärer så att nivån sjönk från redan låga 62 % av SGI till knappt 58 %…! M tyckte väl inte att 62 % var tillräckligt lågt uppenbarligen.

    PLUS att man med berått mod sparkade ut dem som fortfarande var sjuka från F-kassan efter en viss utsatt tid… 100.000 individer närmare bestämt. Närmare 30.000 har hunnit bli utförsäkrade en andra gång, och nu i skrivande stund skulle de värst utsatta ha förberetts sig på att utförsäkras en tredje gång om inte sossarna hade slopat ”stupstocken”. Och knappt hade detta hunnit ske innan en marknadsliberal grupp ekonomer efterlyser ett återinförande av den, med en ÄNNU tidigare deadline.

    • m - 20 februari, 2016

     Nu har du lämnat Rut och Rot, som förefaller självfinansierad, men där det inte gjorts någon uppföljning på senare tid, så varken du eller jag kan veta. När vi ser på hela skatteomläggningen så är det först och främst a-kassor, sjukförsäkring, jobbskatteavdrag och fastighetsskatt som sticker i ögonen (inte Rut- och Rot då avdraget är maximerat och skatten i stort sett proportionell och det kanske inte direkt berör 50 miljoners mannen utan den övre tiondelen i inkomstfördelningen, medan 50 miljoners mannen befinner sig i den översta procenten). Fastighetsskatten är naturligtvis den största omfördelningen som gjorts (KD var så religiösa så de tyckte det (för att klara sig kvar i riksdagen) och fick många villaägare, även med relativt låga inkomster (t.ex. pensionärer), att rösta på dem). Pensionssystemet räcker ju inte till heller, är underfinansierat (Bild regimen) och tjänstepensioner som införs i alltfler grupper räcker inte för att kompensera (särskilt inte för lägre avlönade eller sjuka eller andra utanför arbetsmarknaden). Jobbskatteavdraget är en styggelse som inte visat sig ge några större effekter. Invandringen släppte man loss med Mp och nu har vi resultatet vad gäller löntagarnas ekonomi – krav på låglönejobb (antagligen enda sättet i praktiken), press på lågavlönades arbetsmarknad och lön, ökade skatteutgifter och därmed mindre till annat t.ex. pensioner. Ovanpå det har man inte lyckats ta beslut för att strama åt kreditgivningen (inte heller dagens riksdag) och tillsammans med sänkta skatter (ren tur med tanke på att man inte visste en finanskris var på ‘G’) skapade man en bostadsbubbla, som givetvis drabbar de som är utanför ägandemarknaden, inte gjort bostadskarriär, har låga inkomster mest (men det som har stora lån t.ex. unga kan drabbas mycket hårt vid en sättning). Förmögenhetsbildningen, som främst ligger i bostäder, har blivit allt skevare och lönespridningen ökar eftersom de med mer eftertraktad utbildning verkar i yrken med mycket låg arbetslöshet till skillnad från LO kollektivet. Bostadssektorn har man helt negligerat under tjugo år i landet, produktionskostnaderna för bostäder är alldeles för höga och sannolikt skapar inte den privata marknaden full behovstäckning utan då står man med risk för outhyrda lägenheter och byggandet avstannar, vilket håller priserna uppe.


     Så vi är ganska överens, tror jag, om den här bilden av Alliansregeringen som medvetet syftade till ökade klyftor, neddragen välfärdsstat och som har New York komplex – man tror lilla Sverige kan spela på samma multikulturella spelplan som världsstaden. Det blir ju så mycket ‘roligare’ då.
     .
     Vänstern från S över Mp till V förmår inte analysera konsekvenserna av den ekonomiska politiken och invandringspolitiken. Det är två skilda saker, men de påverkar varandra och samhällsutvecklingen.

     Man undrar hur vänstern bedrivit valrörelser de senaste tio åren….jag tror inte man förmått analysera konsekvenserna och varit låsta i den retorik byggd på abstrakt universell moral om människovärde, postmodernism, tron att dominans av språk och media ska förändra världen och glömde bort att reala ekonomiska maktförhållanden är det väsentliga för att förstå värden, oavsett om det är marknader för olja, kapital eller arbetskraft.

     Det är en sorglig utveckling vi ser. En vänster som i 15 år varit full upptagna med att motarbeta den imaginära rasismen i landet, bejakande det nyliberala samhället med rivna gränser och kapitalets frihet utan förstånd att slå vakt om det samhälle man varit med om att forma under hela efterkrigstiden till ett humant välfärdssamhälle.

  • m - 20 februari, 2016

   https://www.skatteverket.se/download/18.71004e4c133e23bf6db8000109148/1359706121852/rapport201101.pdf

   Rapporten är gammal, från 2011, rätt näraliggande i tid då Rot och Rut infördes, och man skattar svartarbete som blivit vitt till ca 10 %, men efterhand sannolikt ökande andel vitt arbete på bekostnad av svart.

  • m - 20 februari, 2016

   Almega och Företagarna hävdar (2010) att skatteintäkterna från Rut och Rot överstiger utbetalningarna (avdragen) vilket pekar på att ‘låginkomsttagare’ inte betalar detta. Men resonemangen haltar eftersom frågan handlar om effektivitet dvs om det varit mer effektivt om de som jobbar med Rut och Rot jobbat med något annat. Om man kallar det subvention eller avdrag är likgiltigt. Subvention är det i mening att relativpriserna påverkas (effektivitetsargumentet med priser som styrande) men man måste här ha med att alla skattesystem, utom klumpsumme skatt, påverkar och snedvrider resursallokeringen dvs man måste ta hänsyn till skattekilar vid bedömning och här handlar det om att man frigör tid och resurser från de som köper och man anställer personer (främst Rut) som annars varit arbetslösa.

   Jag tycker det är på tiden att man utvärderar och räknar på utfallet av Rut och Rot. Det har gått ett antal år nu, så det borde vara lämpligt.

   http://politikfakta.se/wp-content/uploads/2012/12/Rapport-ROT-och-RUT-sammanställning-för-2010.pdf

   • Rättvisetörstande Realist - 21 februari, 2016

    @m
    Det spelar ingen roll om det går att räkna fram ett ”netto” mellan kostnaden för RUT&ROT-avdragen och inbetald skatt från dem som utför arbetet (även om den siffran nog ska tas med en nypa när den kommer ifrån Almega och Företagarna…), hela konceptet är en fördelningspolitik härdsmälta eftersom den miljon medborgare som INTE kvalificerar sig för ”jobbskatteavdrag” betalar upp till 12 % högra inkomst skatt… skatt som bl.a. går till att finansiera RUT&ROT.

    RUT&ROT innebär att man ger ekonomisk subvention till dem som ”förtjänar” det, snarare än till dem som behöver det. En rik familj kan göra avdrag med 100.000 om året, VARJE år, SAMTIDIGT som en fattigpensionär betalar MINST 1000 kr extra i skatt varje månad, och INTE har råd att köpa någon hjälp för egen del… även om de mycket väl skulle behöva det. HUR svårt kan det vara att se felet med en sådan konstruktion…??!!

    • m - 21 februari, 2016

     Med den typen av resonemang kommer också Vänsterpartiet och dess anhängare att förtvina. Om du tänker på all den energi man lagt på att prata om pigjobb, orättvisa mm och samtidigt ser hur de stora frågorna knappt fått någon uppmärksamhet, tycker du att retoriken givit resultat?

     Sysselsättningsgraden för invandrar från länder utanför Europa är ca 50 % efter sju år och då räknar man sjukskrivning mm dit. Kostar inte det något? Om de kommer i arbete så blir det en vinst även om det subventioneras.

     Om skatteintäkterna överstiger avdragen så har inte de lågavlönade belastats. Du kan inte hävda att jobbskatteavdrag, sänkt fastighetsskatt, sänkt sjukersättning går för att täcka subventionerna av pig- och rutavdrag.
     -

     • m - 21 februari, 2016

      Förvisso är det så att inbetald skatt inte enbart ska täcka avdragen utan även bidrag till helheten, främst äldre, barn och sjuka, och ge bidrag till gemensamma kostnader, pensioner, skola, försvar mm, men jag har redan tagit upp hur en korrekt kalkyl bör se ut ovan. Problemet i samband med Rut och Rot är invandringen och den höga arbetslösheten i de grupper som är aktuella för den typen av uppgifter. Den kostnaden, låga utbildningsnivån och oförmåga anamma svenska seder och bruk och språk gör det omöjligt hävda att alla i Sverige ska ha högkvalificerade arbetsuppgifter. Turism, restaurang, vårdbiträden, bilmekaniker, frisörer, skogsarbeten, bygg och reparation, städning, det är vad man kan sysselsätta dem med och det fungerar inte i vårt högskattesamhälle där tjänster ska betalas med redan beskattad lön.

      Vänstern har förordat hög invandring under tjugo år. Ja då får de väl också acceptera ett samhälle med större klyftor? Som man sår får man skörda. Att sedan en miljon svenskar har det jävligt knapert, det skiter man i för Sverige är en humanitär stormakt och alla som inte tror på det är rasister,.

     • m - 21 februari, 2016

      Om du ska argumentera kring Rut och Rod så ska du ta med:
      1) Antal nyanställda och den skatt de betalar de (som annars inte blivit anställda)
      2) Minskning av antal svarta jobb
      3) Ökade skatteintäkter genom mer arbete (övertid) hos de som utnyttjar Rut och Rot

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


Johanna Senneby

I stället för miljardkonsulter – 1 700 sjuksköterskor i ett år

En miljard kronor har Stockholms landsting lagt på konsulter de senaste fem åren. För de pengarna hade Stockholms sjuksköterskor kunnat få över 1 700 välbehövliga kollegor i ett år. 0Inga delningar

Kinnunen (SD) döms för bokföringsbrott – behåller riksdagsplats

Kvinnors långa sjukskrivningar skjuter i höjden


Nina Brevinge

Pisa: Bättre resultat – men ojämlikheten ökar

Svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen och bryter därmed trenden. Men likvärdigheten har försämrats och ligger nu under OECD-genomsnittet. 0Inga delningar

Fortsatt starkt stöd för SD bland LO-väljare

Arbetsförmedlingen: Invandring nödvändig för att möta arbetskraftsbristen


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  annons_julkap_2016
  pengaropolitik