Tony 'Roos,

Nu blomstrar Sveriges ekonomi – och det är hög tid att förbättra arbetsvillkoren för bild- och formkonstnärer, med hjälp av ett nytt statligt konstnärsstöd, som ger a-kassa och pension skriver Tony Roos förbundsordförande Konstnärsförbundet Alliansen (KFA).

I mitten av april kom regeringens vårproposition. Svensk tillväxt förväntas bli hög även 2017 med en prognos på 2,9 procent. Det är en högre tillväxt än prognosen för jämförbara länder i Europa. Högre än vad som förväntas i Finland, Danmark och Norge.

Sysselsättningsgraden i åldern 20-64 år är nu den högsta som någonsin uppmätts i EU. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år, samtidigt som långtidsarbetslösheten har minskat och är, tillsammans med Danmark, lägst i EU.

En ansvarsfull finanspolitik och en god tillväxt i sysselsättningen har lett till överskott i de offentliga finanserna under både 2015 och 2016 och en minskad statsskuld.

Sveriges ekonomi är god och det finns överskott i de offentliga finanserna. Detta ger utrymme för att klara en ny reform för att skapa bättre ekonomiska villkor för bild- och formkonstnärer.

I november tillsatte regeringen utredningen Konstnärernas villkor, utredare är Ann-Christin Nykvist. Utredningen skall vara klar och redovisas i februari 2018. Konstnärsalliansen (KFA) uppvaktade utredarna redan den 2 mars. Enligt utredningens direktiv skall utredaren, föreslå förändringar för att förbättra möjligheterna att verka som professionell konstnär i hela landet.

Den tillsatta utredningen har att se över arbetsvillkor och stödsystem för samtliga konstnärsgrupper, inte bara för bildkonstnärer. Det lär bli ett omfattande arbete för utredningen.

Vårt viktigaste förslag är ett nytt statligt konstnärsstöd kallat »Generellt konstnärstillägg«. Ett inkomstbaserat stöd där ett visst antal objektiva kriterier ställs upp för att avgränsa gruppen.

KFA med flera konstnärsorganisationer menar att det är hög tid att arbetsvillkoren för bild- och formkonstnärer nu radikalt uppdateras.

Det är vår tur nu. Använd de överskott som skapats i de offentliga finanserna.

KFA anser att nya konkreta reformer måste till, bland annat vårt förslag till generellt konstnärsstöd:

  • Det är dags att avveckla bildkonstnärsfondens (inom Konstnärsnämnden) verksamhet som årligen delar ut ettårigt och tvåårigt arbetsstipendier som är skattefria och överföra anslaget till det nya  konstnärsstödet.
  • För att finansiera ett generellt stöd bör det  överföras medel från arbetsmarknadspolitikens område. Stödet ska beskattas vara pensions -och sjukförsäkringsgrundande samt ge rätt till a-kassa.

Vi föreslår att en särskild nämnd inom Konstnärsnämnden, eller en särskild avdelning inom Statens kulturråd administrerar den nya ersättningen som ska  kunna sökas för ett år i taget och beräknas på  inkomsten från den konstnärliga verksamheten.

Det inriktas till yrkesverksamma konstnärer med relativt låga inkomster, upp till en viss nivå då stödet successivt avtrappas nedåt. Liknande stödformer finns i Tyskland, Holland och Frankrike.

  • KFA vill även se lagstiftning om en enprocentregel för att garantera gestaltningsuppdrag till yrkesverksamma konstnärer.
  • Inrätta även en konstnärsfond där en avgift ska utgå på auktionshusens försäljning av konst där upphovsrätten slutat verka.
  • Stärk och förbättra landstingens möjligheter att projektanställa konstnärer vid olika projekt.

Öppna även för att utveckla utställningsersättningen till kommuner och landsting där konstutställningar visas för allmänheten.

KFA menar att det aldrig tidigare funnits större möjligheter att finna en finansiering av nya reformer för bild- och formkonstnärerna, det är vår tur nu.

Tony Roos, förbundsorsförande

Konstnärsförbundet Alliansen (KFA)