Bild: Tobias Baudin och Lenita Granlund/Kommunal.

Sms-anställningar och ett liv ständigt standby är inget ungdomsproblem, utan pågår långt upp i medelåldern i kommuner och landsting. Det är en ohållbar arbetsgivarpolitik som måste få ett slut, skriver Kommunals ordförande och avtalssekreterare.

LO-styrelsen har begärt förhandlingar med Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Syftet är att avtalsvägen förhandla fram tryggare anställningsvillkor. Det är en styrka att alla förbund tillsammans står bakom kraven.

Bakgrunden till Kommunals engagemang är enkel: nära var tredje medlem i Kommunal har en otrygg anställning.

Det handlar om upprepade visstidsanställningar, vikariat och sms-jobb. Och det är inget ungdomsproblem – genomsnittsåldern för tidsbegränsat anställda arbetare i kommuner och landsting är 37 år.

Det är en helt orimlig situation. I dessa yrkesgrupper där flertalet börjar jobba i unga år hinner alltså många bli medelålders innan man får en fast tjänst.

Det är också en oerhört kortsiktig arbetsgivarpolitik eftersom det är bristyrken vi talar om. De negativa konsekvenserna drabbar såväl de yrkesskickliga medlemmarna i Kommunal som brukarna och verksamheterna i stort.

Nära var tredje medlem i Kommunal har en otrygg anställning. Och får inte fast jobb förrän efter 37.

För Kommunals del berör det 20 kollektivavtal som förbundet tecknar med sex arbetsgivarorganisationer. Det handlar bland annat om privat vård, skola, omsorg, trafik och den gröna näringen.

Nu hoppas vi verkligen att arbetsgivarna vill diskutera de här framtidsfrågorna ordentligt. Kommunal vet att det går. Inom vårt största avtalsområde, SKL, är flera liknande processer redan igång.

Vi är övertygade om att vi delar insikten om att dagens situation är ohållbar med arbetsgivarna. Väl genomfört kommer det ha stor betydelse för medlemmarna i Kommunal, men också för alla dem som kommer i kontakt med välfärdens verksamheter.

Trygga anställningar är bra för kvalitén i barnomsorg, äldreomsorg och kollektivtrafik. Och det är en långsiktigt hållbar arbetsgivarpolitik.

Tobias Baudin är ordförande i Kommunal

Lenita Granlund är avtalssekreterare i Kommunal