Jessica Klemetsson,

DEBATT Mer personal och utbildad personal måste till för att klara förskolekrisen i Stockholm, skriver Jessica Klemetsson avdelningsordförande Kommunal Stockholms län.

Bristen på utbildad arbetskraft är den stora utmaningen för Stockholms stad de kommande åren. Redan nu är det stor personalomsättning inom förskolan. Stockholms stad behöver bli en attraktivare arbetsgivare i den hårda konkurrensen om arbetskraften.

Chefer som har förutsättningar och tillräckliga resurser för sitt uppdrag är en viktig del. Men man ska också orka jobba kvar, därför måste arbetsmiljön bli bättre och arbetstiderna möjliga att förena med familjeliv.

Lönen måste vara konkurrensmässig för att locka människor till välfärdsyrkena, och för att minska personalomsättningen måste det löna sig att jobba kvar. Hög personalomsättning betyder också sämre kontinuitet, och det innebär sämre välfärd till stadens invånare.

Man kanske till och med väljer bort att ta in en vikarie eftersom det blir så pass mycket merarbete med en som inte är kvar dagen efter.

Det är Kommunals medlemmar som får välfärden att fungera. Och när välfärden fungerar som den ska fungerar också samhället. Den dagen kommunalarna inte dyker upp står samhället still.

Många av de barnskötare som Kommunal organiserar kan vittna om att det är svårt att få tag i vikarier om någon är borta. Faktum är att man kanske till och med väljer bort att ta in en vikarie eftersom det blir så pass mycket merarbete att introducera en vikarie som inte är kvar dagen efter.

  • Kommunal vill se en högre grundbemanning och fast anställda vikarier som känner barnen och kan gå in vid korttidsfrånvaro.
  • Vi vill att politikerna följer upp kraven på personaltäthet och storlek på barngrupperna så att de följs i verkligheten.
  • Vi anser också att det är självklart att hyresnivåerna på lokalerna inte påverkar personaltätheten.
  • Ställ krav på barnskötarutbildning för alla fast anställda barnskötare, och skapa förutsättningar för redan anställda utan barnskötarutbildning att validera kunskaper och utbilda sig med finansiering av arbetsgivaren.
  • Säkerställ också kompetensutveckling till skolans alla yrkesgrupper.

Det verkar som den nuvarande socialdemokratiskt ledda majoriteten har insett det svåra läget och därför beslutat om en handlingsplan för barnskötare och förskollärares arbetsmiljö.

Det är mycket viktigt att det arbetet får fortsätta efter valet i höst. Men en handlingsplan utan att man tillför resurser kommer inte lösa problemen i förskolan och skolan.

Jessica Klemetsson, avdelningsordförande,Kommunal Stockholms län.