Bild: Elnaz Baghlanian
Kent Källqvist Bild: Elnaz Baghlanian

För mig handlar fackligt arbete inte bara om att ro åt sig så hög lön som möjligt, skriver Kent Källqvist, tidigare chefredaktör på Dagens Arena i en slutreplik till Proletärens chefredaktör Jenny Tedjeza.

Som praxis är för den fria journalistiken är chefredaktör och ansvarig utgivare samma person som exempelvis på Dagens Arena. Till skillnad från Kommunistiska Partiets organ , där partistyrelseledamoten Lars Rothelius är ansvarig utgivare.

Proletärens chefredaktör Jenny Tedjeza skriver att min ledare 1:a maj var »bland det värsta jag läst«. Ja, ibland är sanningen ingen rolig läsning. Tedjeza skriver också att hamnföretaget APM Terminals ägnar sig åt Union Busting. Det har jag svårt att se då de har kollektivavtal med Transport och vill teckna hängavtal med Hamnarbetarförbundet och gjort flera framstötar för att få till ett avtal. Läs gärna medlarnas framställan och Hamn4ans svar som finns länkade i ledaren.

Och läs gärna också Arena Idés skrift: Union busting i Sverige.

För mig handlar fackligt arbete inte bara om att ro åt sig så hög lön som möjligt. För mig handlar det också om en solidarisk lönepolitik, att det är mänskligt och samhällsekonomiskt rationellt med lika lön för likvärdigt arbete och begränsade löneskillnader.

För mig är det inte okej att en truckförare i Göteborgs hamn tjänar mer än dubbelt så mycket som en undersköterska, barnskötare, elevassistent eller en truckförare på ICAs lager.

Den 3:e maj varslade Fastighets och Seko om strejk för att kämpa för sina lågavlönade medlemmar.  Den 2:a maj sa LO upp avtalet med Bemanningsföretagen för att de vägrar att gå med på rimliga och lika villkor som de fast anställda. Det är facklig kamp med solidaritet som både mål och vapen.

För mig är det inte okej att en truckförare i Göteborgs hamn tjänar mer än dubbelt så mycket som en undersköterska

Jag vill inte se en ego-fixerad facklig anarki där de med nyckelfunktioner i samhället ser till att få kanonbra löner och att de som sliter minst lika hårt i andra yrken inte kan försörja sig på sin lön. Jag vill inte ha ett amerikanskt system, med superstora löneskillnader.

Att Proletärens läsare samlat in pengar till hamnarbetare är väl i sig bra. Det finns många hamnarbetare runt om i Sverige som inte har de inkomster som göteborgarna har. Det är få löntagare i Sverige som har inkomster runt 50 000 kronor i månaden.

Och så till insinuationerna om min lön. Som chefredaktör på Dagens Arena kvitterade jag ut en lön på 27 000 kronor i månaden på en halvtidstjänst.

Dagens Arena är en del av Arenagruppen, en ideell stiftelse utan partipolitiska eller fackliga bojor och utan fantasilöner.

Jag vill ha ett solidariskt Sverige, inom alla områden.

Kent Källqvist, journalist och före detta chefredaktör Dagens Arena.