Bild: Elnaz Baghlanian
Kent Källqvist Bild: Elnaz Baghlanian

Ja, jag tycker att Hamn4an agerar yrkesegoistiskt, skriver Dagens Arenas tidigare chefredaktör Kent Källqvist i en slutreplik till styrelseledamot Erik Helgesons replik på ledaren om hamnkonflikten i Göteborg.

Det finns inte ett enda sakfel i min ledare. Såvida inte Hamnarbetarförbundets egen tidning Hamnarbetaren kommer med falska uppgifter.

Uppgifterna om den genomsnittligafaktiska arbetstiden kommer som jag angav från arbetsgivaren, närmare bestämt APM Terminals. Lönekontoret där har bra koll.

Ett fackförbund som notoriskt avvisar medlarnas förslag till hängavtal, en mycket vanlig modell på svensk arbetsmarknad, är inte på något sätt kompromissvilligt.

Ett fackförbund som notoriskt avvisar medlarnas förslag är inte kompromissvilligt

Ett avtal gör att Hamnarbetarförbundet blir bundna av en fredsplikt, och det vill de in i det längsta undvika. Det är där skon klämmer.

Blixtarna, de behovsanställda, administreras av Manpower. Men vilka som ska få jobb, det så kallade turordningssystemet, är som du skriver utvecklat av er.

Och för din information finns många andra anställda som inte omfattas av lagen om anställningsskydd.

Det jag skriver om Helsingborgs hamn är att de, och Gdansk, Rotterdam, Åhus och Gävle fått ökad trafik på grund av att redare väljer de hamnarna framför Göteborg. Är det att framhålla Helsingborg?

Och Erik Helgeson, uppgiften om hur många av Hamn4ans medlemmar som jobbar på den aktuella terminalen har jag fått från tidningen Hamnarbetaren (1 2017). Där står det: »Fakta Göteborgskonflikten: Hamnarbetarförbundet organiserar cirka 250 personer, cirka 85 procent av de kollektivanställda, på APM Terminals i hamnen i Göteborg, som är Nordens största containerterminal. Hamnarbetarförbundet står utanför LO och har inte kollektivavtal med arbetsgivaren och då heller inte fredsplikt.«

Ja, jag tycker att Hamn4an agerar yrkesegoistiskt. Eller rättare sagt, tycker du att det är okej att en truckförare i Göteborgs hamn tjänar mer än dubbelt så mycket som en undersköterska, barnskötare, elevassistent eller en truckförare på ICAs lager?

Är det din form av solidaritet och solidarisk lönepolitik?

Kent Källqvist, journalist och tidigare chefredaktör Dagens Arena