Paul Sabo

Valfriheten är viktig och det fria skolvalet är vad unga faktiskt vill ha. Vill SSU att unga ska stanna i skolor där eleverna inte ser någon framtid, skriver Paul Sabo, ordförande i KDU Sörmland, i en replik.

Efter snart en hel årskurs av studier på en friskola kan jag säga att jag mår toppen. Mitt liv präglas idag av höga betyg, motiverade kamrater samt ett frirum att kunna engagera mig politiskt. När jag läser Daniel Vencu Velasquez Castros analys i Dagens Arena, känner jag inte igen den verklighet han beskriver.

Har skribenten varit på en friskola? Har skribenten tagit sin tid att intervjua personer på olika friskolor. Hade SSU:s studieledare i Stockholm gjort det, hade vi istället sett en annan analys.

Detta öppnade för en helt ny chans för ungdomar som tidigare var tvungna att gå i skolor där det fanns mycket problem.

År 1992 infördes det fria skolvalet av den moderata ministern Beatrice Ask. Vad som innan var en tvingad närhetsprincip var nu en öppen marknad. Personer som bodde på ena sidan av staden, kunde nu studera på en helt annan plats än var man blev tvingad att studera.

Detta öppnade för en helt ny chans för ungdomar som tidigare var tvungna att gå i skolor där det fanns mycket problem. Jag talar om de unga som idag fastnar i kriminaliteten i förorterna. Vill SSU att ungdomar ska stanna i skolor, vars elever inte ser någon framtid? Vi i kristdemokraterna säger nej!

Jag kan förstå SSU:s ståndpunkt, angående konkurrensen mellan elever att komma in på den bästa skolan. Konkurrens är dock inget man kommer undvika helt i livet, utan det är bra att lära sig det tidigt.

Sedan att den elev med bäst betyg kommer in före den som har sämre betyg är enligt mig normalt. Samma princip gäller nästan överallt. Det är inte heller unikt med kommunala skolor att välja personer med bäst betyg, varför ska friskolor vara annorlunda?

Enligt oss kristdemokrater är valfriheten viktig. Man ska ha rätt att bestämma över sitt egna liv. Varför vill SSU bestämma åt ungdomarna?

Det finns flera studier som visar att elever på friskolor presterar i snitt bättre och får bättre betyg. Detta leder bara till positiva saker, exempelvis blir fler behöriga till högskola/universitet, vilket ökar chansen att fylla de yrken som idag saknar arbetare.

Hade vi följt SSU:s agenda, hade jag idag gått i ett gymnasium som präglas av knivbråk, droger och dålig studiero. Jag vill ha kvar det fria skolvalet.

SSU, våga se vad ungdomarna faktiskt vill ha!

Paul Sabo är ordförande KDU Sörmland