Ella Bohlin (KD), Foto: Scharlotte Peppare

kvinnosjukvård Stockholms län har en mycket bra specialistvård för kvinnor som varit med om olika former av övergrepp, skriver barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) i en replik.

Jag vänder mig starkt emot den bild av sjukvården i Stockholm som utmålas i debattartikeln från Marina Andersson (S) under rubriken Borgerlig sjukvårdspolitik sviker våldsutsatta kvinnor.

Den som har utsatts för ett övergrepp har alltid rätt till stöd och vård. Stockholms län har en mycket bra specialistvård för kvinnor som varit med om olika former av övergrepp. Exempelvis ETC (1/2-2018) har uppmärksammat detta och konstaterar att tillgången till akut vård efter en våldtäkt beror på var i landet man bor.

Det finns bara tre specialistmottagningar för kvinnor som utsatts för ett sexuellt övergrepp. En av mottagningarna finns på Södersjukhuset i Stockholm.

Mottagningen på Södersjukhuset har öppet dygnet runt och här finns även stöd i form av en samtalsterapeut.

Under första halvåret av 2017 fördubblades antalet besök av personer under 18 år.Det är en skrämmande utveckling. Tillgången till akut vård efter ett sexuellt övergrepp ska inte variera beroende på var i landet man bor. Den här typen av ojämlikhet är inte acceptabel. Resten av landet måste följa Stockholms exempel.

Jag vänder mig starkt emot den bild av sjukvården i Stockholm som utmålas. Stockholm har inom många områden Sveriges kortaste köer till specialistvård. Inom kvinnosjukvården utvecklar vi vården för kvinnor med lipödem och endometrios, vi bygger ut förlossningsvården och vi har en specialistmottagning för könsstympade kvinnor, för att nämna några satsningar.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att debattörerna inte känner till vilka partier som styr landstinget i Stockholm. SD är inte en del av den styrande majoriteten.

Var femte person i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för våld av en närstående. Vi får inte blunda för detta. Det ansvar som sjukvården har ska vara tydligt. Läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer och arbetsterapeuter ska veta vilket ansvar de har. Personalen behöver kunna ställa rätt frågor så att fler ska få hjälp.

Möjligheterna att identifiera personer som utsatts för våld och olika former av övergrepp ska bli bättre. För att utveckla vården kommer Stockholms län ta fram ett regionalt vårdprogram.

Det finns en bred kompetens inom psykiatrin för att behandla människor som har varit med om traumatiska händelser. Landstinget har gjort en stor kartläggning av vården för patienter med sexuella trauman. Det man fann var att andra vårdgivare kan behandla de patienter som tidigare sökt vård på Kris- och traumacenter.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att debattörerna inte känner till vilka partier som styr landstinget i Stockholm.

SD är inte en del av den styrande majoriteten och har vid ett antal tillfällen gjort gemensam sak med de rödgröna för att rösta emot alliansens förslag.

Alliansförslag som skulle förbättra vården för stora grupper av människor har röstats ned, till exempel inom reumatologi.

Ella Bohlin (KD) är barn- och äldrelandstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården i Stockholms läns landsting.