Isabella Lövin, vice statsminister

Vi är i början på en ny global progressiv rörelse för kvinnors och flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar, skriver vice statsminister Isabella Lövin (MP), som också är minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Under de senaste decennierna har mödradödligheten halverats tack vare hårt arbete och tillgång till preventivmedel, sexualundervisning, mödravård och säker och laglig abort. Framstegen hotas av bakåtsträvande krafter såväl på andra sidan Atlanten som inom EU.

Men vi har inte råd att rulla tillbaka utvecklingen. Varannan minut dör fortfarande en flicka eller kvinna på grund av komplikationer vid graviditet. Regeringen mobiliserar nu en global rörelse för kvinnors och flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Genom historien har makthavare, ofta män, velat kontrollera kvinnors sexualitet och barnafödande. Trump-administrationens återinförande av munkavleregeln, Mexico City Policy, är ett av de senaste exemplen. Beslutet innebär att allt amerikanskt bistånd som går till organisationer som på något sätt kan kopplas till abort stryps.

Tidigare republikanska presidenter har infört liknande regler, skillnaden nu är att det inte enbart omfattar organisationer som jobbar med familjeplanering utan allt hälsobistånd. All erfarenhet visar att förbud och indragna medel inte minskar antal aborter, tvärtom ökade aborterna förra gången munkavleregeln infördes — då av Bush-administrationen. Denna typ av regler är kontraproduktiva och slår brett mot tillgången på preventivmedel, sexualrådgivning och tvingar kvinnor och flickor till farliga ingrepp som bokstavligen hotar deras liv.

Jag lovar att aldrig ta kvinnors rättigheter för givna.

Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet. Det är också en förutsättning för människor och länder att resa sig ur fattigdom. Det visar vår egen svenska historia där kvinnans frigörelse och kontroll över sin kropp är intimt sammankopplad med Sveriges utveckling till ett mer jämställt och framgångsrikt samhälle.

Vi bär frukterna av den kamp som våra mormödrar och mammor utkämpade och vi har ett ansvar att föra kampen vidare. Jag lovar att aldrig ta kvinnors rättigheter för givna. Vi måste nu ta kampen för de kvinnor och flickor som inte har dessa grundläggande rättigheter.

Det faktum att 99 procent av alla som dör i mödradödlighet lever i låginkomstländer är en djup och oacceptabel orättvisa. Varje år blir 2 miljoner flickor under 15 år mammor. De tvingas ofta sluta skolan, gifta sig och ta hand om hemmet, trots att de bara är barn själva. Hur ska dessa barnmammor klara av att uppfostra sina barn och ge dem förutsättningar till en bättre framtid?

Dag ett då munkavleregeln återinfördes började regeringen att mobilisera politiskt och finansiellt stöd för tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).  Vi ringde till FN– och EU-organ, regeringar runt om i världen — i nord och syd — diskuterade med partierna i riksdagen.

För en vecka sedan arrangerade vi tillsammans med Belgien, Nederländerna och Danmark den internationella konferensen She Decides i Bryssel där jag annonserade 200 miljoner kronor i extra svenskt stöd till SRHR.  Över 50 länder, civilsamhällets organisationer från alla kontinenter, FN, EU liksom det privata näringslivet samlades för att visa sitt politiska och ekonomiska stöd. Totalt samlade vi den dagen in 181 miljoner euro inom ramen för She Decides.

Men pengarna är inte allt. Jag vill hävda att det politiska stödet och signalen som sändes runt världen var minst lika viktig för att organisationer inte ska tystna i självcensur. För att positionerna inte ska backa utan tvärtom röra sig framåt. Och detta är bara början. Början på en global progressiv rörelse för kvinnors och flickors rättigheter.

Isabella Lövin, vice statsminister (MP) och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.