Bild: Jerry Malmberg
Bild: Jerry Malmberg

Det är bra att Miljöpartiet fokuserar på bostadsfrågorna under helgens kongress. Vi och en hel generation unga väntar på beslut om en aktiv och konkret bostadspolitik, skriver Marie Linder och Helena Frisk.

I helgen samlas Miljöpartiet till kongress i Örebro. Det är första gången i partiets historia som det samlas till kongress i regeringsställning. Och det är dessutom första gången partiet innehar bostadsministerposten. Det är ansvar som förpliktigar.

Både Sverige och Örebro står inför stora framtidsutmaningar som kommer att kräva mycket av dagens ledare. Bostadsbristen är utbredd och behovet av att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror är stort.

Hyresgästföreningen har länge uppmanat landets politiker att gå från ord till handling och ta sig an dagens utmaningar. Miljöpartiet har valt att sätta fokus på bostadsfrågorna under helgens kongress och det är bra. Vi ser fram emot att partiet tar ytterligare steg för att få fart på bostadsbyggandet.

Hyresgästföreningen har vartannat år sedan 1997 låtit undersökningsföretaget Skop genomföra en undersökning om unga vuxnas boende. Resultatet för 2015 är nedslående. Rapporten visar att det råder ett stort gap mellan hur unga vuxna bor och hur de vill bo.

Det råder också ett stort gap mellan bostadsbyggandet och efterfrågan på bostäder. Endast 49 procent av Sveriges 20–27-åringar bor i egen bostad. Det är den lägst uppmätta andelen någonsin. Totalt är det 353 000 unga vuxna som skulle vilja ha en egen bostad – men som saknar det i dag.

Hyresrätten är en flexibel boendeform som underlättar möjligheten till rörlighet på arbetsmarknaden och är därmed en boendeform av stort samhällsintresse. Hyresrätten är också den boendeform som unga vuxna främst efterfrågar. Därför har det betydelse vilka förutsättningar hyresrätten existerar under.

Inför Miljöpartiets kongress har många diskussioner handlat om vikten av att det byggs mer. Regeringens investeringsstöd för små hyresrätter är ett steg i rätt riktning för att inledningsvis få fart på bostadsbyggandet.

Men det krävs fler åtgärder. Vi behöver en bostadspolitik med hyresrätten i fokus, en politik som förstår att samhället hänger samman. Bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik måste planeras hand i hand med långsiktighet och hållbarhet som ledord.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet måste styra bostadsbyggandet och samhällsplaneringen. I valrörelsen talades det om att 250–300 000 nya bostäder behövde byggas, nu talar vi om att behovet är så stort som 500–600 000 bostäder de kommande tio åren. Det vi gör i dag kommer att prägla våra städer i årtionden, kanske århundraden framöver.

Kommunerna kan inte ensamma finansiera och genomföra den expansion som behövs av både bostäder och infrastruktur, därför behöver staten ta ett större ansvar.

Ett viktigt steg är att råda bot på den skattemässiga obalansen mellan olika boendeformer. Men det räcker inte. Vi uppmanar därför ombuden på Miljöpartiets kongress att fatta beslut om en aktiv och konkret bostadspolitik. Det är nödvändigt att både statens och kommunernas mark används på ett offensivt sätt för att bidra till ett ökat bostadsbyggande.

Kommunerna måste även ta fram planer för bostadsbyggande och sätta till nödvändiga resurser för planarbete. Lika viktigt är att kommunerna använder sina allmännyttiga bostadsföretag till det de är till för – att bygga och förvalta hyresrätter utifrån de behov som finns och till rimliga hyror.

En hel generation unga väntar på att spadarna ska sättas i jorden. Nu är det dags att gå från ord till handling över hela Sverige.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen region Mitt