Hotenbild

Dagens Arena startade under våren en serie som diskuterar hoten mot demokratin.

Högerextrema och populistiska krafter har vuxit sig allt starkare i såväl Europa som andra delar av världen. Inkomstklyftorna ökar och människors inflytande över sin vardag och över politiken minskar.

Populismen  sprider förakt mot demokratins arbetsformer och de demokratiska partiernas valda företrädare. De använder lögnen som metod och utgör ett allvarligt hot mot själva demokratin – på sikt också i Sverige.

I den här debatten diskuterar Dagens Arena hur vi kan möta hoten mot demokratin.

Hur bör dessa hot mot demokratin bemötas?  Vad i den förda politiken har gett öppningar för antidemokratiska, auktoritära strömningar? Vad mer i samhällsutvecklingen hotar demokratin?

En hel del svar, och kanske nya frågor, om och  hur vi kan och bör möta hoten mot demokratin hittar du här.

Thomas Hammarberg: »Nedmonteringen av demokratin sker systematiskt«

Carl Tham: »I 20 år har makten medvetet försvagat den svenska demokratin«

Bengt Säve-Söderbergh: »Demokratin måste vårdas, den uppstår inte av sig själv«

Morten Kjaerum: »Solidaritet och samarbete stoppar ickedemokraterna«

Börje Ljunggren: »Demokratin är hotad som världens dominerande styrelsereform«

Börje Ljunggren: »Betydelsefulla länder har blivit allt mer auktoritärt arroganta«

Sverker Gustavsson: »Attacken mot demokratin är allvarligt menad«

Sten Widmalm: »Populisterna har minskat demokratin i världen«

Sven Ruin: »Demokratin behöver mer allsidig, korrekt och ovinklad rapportering«

Ingemar Lindberg: »Hoten mot demokratin: Auktoritär liberalism är inte svaret«

Olle Wästberg: »Demokratin behöver mer av folkvilja«

Annelie Nordström : Utarmad glesbygd hotar demokratin

Ulla Gudmundson Demokratins kris märks också i Rättvik 

Boel Godner  Att fortsätta med eget-boende-lagen hotar demokratin

Maria Malama och Ernst Hollander: Ge ömsesidighet förtur framför marknaden

Karin Åmossa Högskolan får inte bli en ekokammare 

Lena Micko: Hot mot folkvalda måste få skärpta straff

Marita Ulvskog: Medborgarna kräver ett socialt Europa

Daniel Lindvall : Klimatkampen hotas av auktoritär populism

Ulf Dahlsten: Därför misslyckas västs export av demokrati

Thomas Karlsohn: »Bard-striden« gömmer det verkliga hotet mot universiteten

Loa Brynjulfsdottir   #metoo Det könsbaserade våldet kan stoppas med facklig kamp