Hotenbild

Dagens Arena har i vår en serie krönikor om hoten mot demokratin.

Skälet är uppenbart: högerextrema och populistiska krafter har vuxit sig allt starkare i såväl Europa som andra delar av världen. Deras budskap präglas av unken nationalism, främlingsfientlighet och motstånd mot global samverkan. De sprider förakt mot demokratins arbetsformer och de demokratiska partiernas valda företrädare. De använder lögnen som metod och utgör ett allvarligt hot mot själva demokratin – på sikt också i Sverige.

Under våren ger Dagens Arena svar och tankar på hur vi kan möta hoten mot demokratin.

Hur bör denna fara bemötas? Vad i den förda politiken har gett öppningar för denna antidemokratiska, auktoritära strömning? Vad måste göras? Vad kan vi göra?

En hel del svar, och kanske nya frågor, på hur vi kan möta hoten mot demokratin hittar du här. Hittills är det tio debattörer som skrivit elva inlägg.

Kent Källqvist, chefredaktör

Thomas Hammarberg: »Nedmonteringen av demokratin sker systematiskt«

Carl Tham: »I 20 år har makten medvetet försvagat den svenska demokratin«

Bengt Säve-Söderbergh: »Demokratin måste vårdas, den uppstår inte av sig själv«

Morten Kjaerum: »Solidaritet och samarbete stoppar ickedemokraterna«

Börje Ljunggren: »Demokratin är hotad som världens dominerande styrelsereform«

Börje Ljunggren: »Betydelsefulla länder har blivit allt mer auktoritärt arroganta«

Sverker Gustavsson: »Attacken mot demokratin är allvarligt menad«

Sten Widmalm: »Populisterna har minskat demokratin i världen«

Sven Ruin: »Demokratin behöver mer allsidig, korrekt och ovinklad rapportering«

Ingemar Lindberg: »Hoten mot demokratin: Auktoritär liberalism är inte svaret«

Olle Wästberg: »Demokratin behöver mer av folkvilja«

Annelie Nordström : Utarmad glesbygd hotar demokratin