Philip Botström SSU

Om EU fortsätter vara en union främst för banker riskerar dagens europeiska ungdomar få det sämre än våra föräldrar. Halvera jordbruksstödet, som i dag tar 38 procent av EU:s budget, och investera i utbildning, omställning och forskning, skriver SSU:s ordförande Philip Botström.

I fredags hölls EU-toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg. Där samlades EU:s regeringschefer på initiativ av Stefan Löfven och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för att underteckna den sociala pelaren. Det var ett viktigt och stort steg mot ett rättvisare och tryggare EU.

Nu är det dags att också börja prata om finansieringen för att förverkliga ambitionerna som slås fast i den sociala pelaren. SSU kräver att jordbruksfonden halveras och att pengarna istället läggs på EU:s sociala fond.

Trots att ekonomin går allt bättre i Europa, är det allt för många européer som inte känner av det i sin vardag. I Sydeuropa går nästan varannan ung arbetslös och för de som arbetar så har löneutvecklingen stått still sedan finanskrisen. Det har skapat tydliga förlorare och vinnare.

Förlorarna blev ungdomarna i Grekland och vinnarna blev storbankerna, Leif Östling och hans kompisar.

Om EU fortsätter med business as usual riskerar dagens europeiska ungdomsgeneration få det sämre än våra föräldrar. Det är en utveckling vi inte kan acceptera.

När de sociala klyftorna ökar minskar legitimiteten och förtroendet för samarbete och gemensamma lösningar. Istället växer rädslan för globalisering och rörlighet vilket skapar grogrund för främlingsfientlighet och extremism.

Förlorarna blev ungdomarna i Grekland och vinnarna blev storbankerna, Leif Östling och hans kompisar.

Det ser vi inte minst i länder som Polen, Ungern, Tjeckien och Österrike där extrema partier fått allt starkare fotfäste. För att kunna mota extremism och skapa nytt framtidshopp måste globaliseringens fördelar komma alla till del. EU måste göra verklig skillnad i människors vardag.

I det arbetet är sociala pelaren, som undertecknades under toppmötet, avgörande. Det handlar om att lyfta och prioritera medborgares sociala rättigheter. Inte bara för att det är rätt, utan också för att det är ekonomiskt smart.

Det visar det faktum att World Economic Forum hade jämlikhet och inkluderande tillväxt som tema på den senaste konferensen i Davos och att internationella aktörer såsom IMF och OECD konstaterar att jämlikhet är nyckeln för att skapa en tillväxt som håller på sikt.

Det som nu är centralt för att den sociala pelaren ska göra skillnad på riktigt är att målsättningarna efterföljs med finansiering.

När EU går in i budgetförhandlingar är det viktigt att Sverige driver på för att finansieringen till de sociala investeringarna ökar.

Det finns inte brist på områden i EU:s budget att omfördela.

Idag lägger exempelvis EU orimligt mycket pengar på jordbruksstöd. Hela 38 procent av EU:s budget går till att subventionera en sektor för att hålla den vid liv. Samtidigt läggs bara 10 % av budgeten på den sociala fonden.

Det är vare sig rimligt eller hållbart. SSU kräver därför att jordbruksfonden halveras och att pengarna istället går till att investera i utbildning, omställning och forskning runt om i Europa.

Det är inte bara ett bättre sätt att använda våra gemensamma resurser – det är också ett sätt att framtidssäkra Europa.

Att så många EU-ledare samlades för att diskutera sociala rättigheter är unikt och resultatet av Stefan Löfvens och regeringens enträgna arbete. Förhoppningsvis utgör toppmötet i Göteborg en start på ett skifte – från ett EU som bara fokuserar på att investera i banker till ett EU som istället investerar i människors utbildning. Ett mer rättvist och inkluderande EU som gör framtiden värd att längta till.

Philip Botström är förbundsordförande SSU