De pengar som i dag går till inhyrd personal bör vi i stället lägga på höjda löner för sjuksköterskor och undersköterskor, skriver Håkan Jörnehed (V), oppositionsborgarråd, Stockholms landsting.

Kostnaderna för inhyrd vårdpersonal har skenat de senaste åren, och fortsätter att öka. Det gäller inte bara för läkare – även om skandalösa summor gått till oförsvarligt höga läkararvoden – utan för sjuksköterskor också.

Karolinska sjukhuset är fortfarande kraftigt beroende av att hyra in sjuksköterskor. I dagsläget bemannas 8 av 14 operationssalar av inhyrda operationssköterskor, som tidningen Vårdfokus rapporterar.

Vårdförbundet har reagerat, och uppmanar landstingen att byta personalpolitik för att bli mer attraktiva som arbetsgivare.

Det är precis vad Vänsterpartiet ordinerar: bättre arbetsvillkor, genom högre löner, möjlighet att vidareutbilda sig, och kortare arbetsdagar för landstingens vårdpersonal.

För ungefär ett år sedan lyfte vi i landstingsfullmäktige frågan om att minimera inhyrd vårdpersonal. En rapport som precis publicerats angav stigande personalkostnader som den centrala anledningen till sjukhusens kostnadsökning.

Länets akutsjukhus gick back med 800 miljoner kronor, arbetsförhållandena var odrägliga, 300 vårdplatser stängda, och inhyrd vårdpersonal från bemanningsföretag utgjorde stadigt en större och större del av personalstyrkan.

Vi frågade personallandstingsråd Peter Carpelan (M) varför landstingsborgarna inte fattade ett politiskt beslut för att begränsa användandet av bemanningsföretag.

Situationen har knappast blivit bättre sedan dess, på något av ovanstående områden.

Vänsterpartiet vill naturligtvis fortfarande minimera mängden inhyrd personal. Eller snarare: vi vill att sjukhusen ska vara så pass självförsörjande vad gäller personal, att det inte ska vara nödvändigt att vända sig till bemanningsföretag, förutom vid extraordinära omständigheter.

Bemanningsföretag är inte av naturen något dåligt. Det är bra att det finns extra personal att tillgå vid kris. Men som med alla företag finns det seriösa och mindre seriösa varianter. Dagens Arenas granskning visar på ljusskyggt beteende från vissa av de bemanningsföretag som flera landsting upphandlat – de kringgår de ramavtal de ingått med landstingen, för att kunna hyra ut sin personal till högre pris. Det känns tyvärr som en självfallen del av att man öppnat upp marknaden.

Sen får vi inte glömma att inhyrd personal är ett symtom. Och i stället för att bara behandla symtomen, bör man ta sig an de bakomliggande skälen till att så mycket inhyrd vårdpersonal krävs över huvud taget.

Man bör ställa sig frågan varför landstingen inte kan behålla sin personal.

Det handlar om vad man lägger pengar på.

Inte sällan kan man tycka att Stockholms läns landstings borgerliga minoritetsregim prioriterar lite lustigt. Som när det togs in väktare på en barnakut, hösten 2015, då man befarade att de stängda vårdplatserna kunde reta upp föräldrar. Det hade man minsann råd med.

Ibland tycks det som om vi har råd med allt utom just det som skulle ha någon verkan – till exempel att höja lönerna för sjuksköterskor och undersköterskor, säkra vidareutbildning för de som önskar, och införa sex timmars arbetsdagar.

Med ett stopp som innebär att man inte tar in inhyrd personal om det inte är nödfall skulle man kunna bekosta dessa satsningar.

Håkan Jörnehed (V), oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting