Oliver Björklund

Idén om att sexbrottslingar har en särskild etnicitet bygger på en föråldrad rasistisk övertygelse. Grön Ungdom vänder sig mot att Moderaterna i skuggan av #MeToo ger legitimitet åt myten av att våldtäkter är ett importerat problem, skriver en företrädare för Grön Ungdom.

I måndags gick Moderaterna ut med nya rättspolitiska förslag som syftar till att komma åt problemet med våldtäkter och sexuellt ofredande. I efterdyningarna av #MeToo ser Grön Ungdom positivt på att så många partier nu på allvar vill jobba fram en lagstiftning som stärker kvinnors rätt att slippa sexuellt våld från män som vägrar respektera mänskliga rättigheter.

Att införa en samtyckeslagstiftning och att se till att brott mot samtycke faktiskt leder till en ordentlig fällande dom har vi länge sett som ytterst nödvändigt.

Vi vänder oss dock starkt mot att Moderaterna även uttryckt att de vill genomföra en så kallad kartläggning av sexbrottslingar som även fokuserar på förövarnas etnicitet.

Sverige har en historia av att på felaktiga vetenskapliga grunder experimentera på människor av normavvikande etnicitet och skapa raspolitik för att förtrycka dem. Det finns en djup problematik i att ge näring åt idéer om att människors ursprung rent genetiskt gör oss mer eller mindre benägna att följa de regler ett modernt samhälle bygger på.

Det skapar dels splittring i samhället men står även står i vägen för att fokusera på utbildning, socioekonomisk bakgrund, könsmaktsordning och andra faktorer som i själva verket ligger bakom sexuellt våld.

Grön Ungdom undrar vad syftet med kartläggningen av förövares etnicitet är, om det inte bara är populism inför ett stundande val. Om en kartläggning skulle visa en överrepresentation av en viss etnisk bakgrund, vad skulle steg två i Moderaternas reformpaket vara?

M:s samhällsansvar 2017 handlar endast om att på olika sätt ta tillbaka röster från Sverigedemokraterna.

Ytterligare åtstramningar av människors möjlighet att få sina skyddsskäl prövade i Sverige? Fler förslag om att sätta in militära styrkor i invandrartäta bostadsområden? Ett lila kuvert i brevlådan till de med utländsk bakgrund?

Det måste vara tråkigt att vara moderat. De som valt att engagera sig i Moderaterna med visioner om en bättre framtid har nu insett att M:s samhällsansvar 2017 inte handlar om att bygga ett starkare samhälle, utan endast om att på olika sätt ta tillbaka röster från Sverigedemokraterna. Att SD vid ett tillfälle var Sveriges näst största parti i opinionen har naturligtvis skrämt M.

Inte för att idéer som är skadligt för en demokrati får så brett stöd, utan för att M har känt makten glida dem ur händerna.

Vi ser dock ingen poäng med att bekämpa rasistiska idéer i Sveriges riksdag om kampen går ut på att driva samma politik. Resultatet blir ju bara två likadana partier.

Den manliga könsrollen och en lång historia av  oförmåga att respektera kvinnors kroppar, viljor och integritet  har fött våldtäktskulturen i Sverige.

Det är inte etniciteten hos förövarna som är roten till problemet. Den manliga könsrollen och en lång historia av en samhällelig oförmåga att respektera kvinnors kroppar, viljor och integritet är det som fött den rådande våldtäktskulturen i Sverige.

Kartlägg hur den befästs hos unga pojkar redan i skolan. Kartlägg hur män med makt i politiska partier och ungdomsförbund, teater och musikindustri, näringslivet och inom offentlig verksamhet utnyttjar, förminskar och förtrycker kvinnor.

Men ge inte näring åt en berättelse om att våldtäkter är ett importerat problem genom att signalera att man vill kartlägga brottslingars etnicitet.

Oliver Björklund är förbundsstyrelseledamot Grön Ungdom