Hanna Lidberg, Axel Hallberg

skuggbudget Med minskat bistånd, slopat presstöd och avskattat studiebidrag visar Moderat Ungdom hur färdriktningen för Sverige ska se ut. De unga och de fattigaste hamnar i skottlinjen, skriver Hanna Lidberg och Axel Hallberg, språkrör för Grön Ungdom.

I måndags presenterade Moderata Ungdomsförbundet sin skuggbudget. Det är en budget som präglas av stora nedskärningar och skattesänkningar. Det är en politik för minskad rättvisa i Sverige och i världen.

MUF vill skära ner på det gemensamma, bland annat genom slopat presstöd, minskad biståndsverksamhet och avskaffat studiebidrag. När MUF ska välja sina strider är det världens fattigaste länder, tidningsredaktioner och Sveriges unga som hamnar i skottlinjen.

Sverige är ett av världens rikaste länder. Ändå vill MUF att vi ska ta mindre ansvar för att skapa en rättvis värld. Minskat bistånd förändrar Sveriges roll i världen. Vi är ett viktigt land som visar vägen till jämställdhet, hållbarhet och fred. Vår biståndspolitik hjälper de som har det svårast i världen.

Där det finns fattigdom, svält och förtryck ska svensk biståndspolitik finnas för att göra människors liv drägligare. Att skära ner på biståndsbudgeten för att istället sänka skatten är att ta från världens fattigaste och ge till världens rikaste. Det är politik för orättvisor.

Avskaffat presstöd hotar demokratin. Presstödet möjliggör redaktioner runt om i landet som kan skriva om aktuella ämnen och granska politiken.

Redan idag saknar var åttonde kommun löpande nyhetsbevakning, enligt Institutet för Mediestudier. Där finns alltså ingen som kan granska makten eller ge opartisk information om vad politiker gör.

Det är ett enormt demokratiproblem. Vi måste värna demokratin och det fria ordet. Det görs inte genom att dra undan mattan för Sveriges tidningsredaktioner.

Nu vill MUF  göra det billigare att förstöra vår planet. Det är djupt oansvarigt.

Avskaffat studiebidrag är ett slag i magen för alla unga som vill studera och bygga sina liv. För Grön Ungdom är det en självklarhet att den som vill studera ska kunna göra det, oavsett bakgrund.

Slopat studiebidrag skulle innebära en enorm fördel för unga med goda förutsättningar hemifrån. Politiken borde ge alla unga samma möjligheter, inte förstärka klasskillnader.

Utöver nedskärningar föreslår MUF stora skattesänkningar. Bland annat vill ungdomsförbundet sänka miljöskatterna med 38 miljarder kronor. Den svenska koldioxidskatten är en framgångsrik internationell förebild. Sverige har visat att det går att kombinera ambitiös klimatpolitik med god ekonomi.

Nu vill MUF ta miljöbovarna om ryggen och göra det billigare att förstöra vår planet. Det är djupt oansvarigt.

Grön Ungdoms politik är den motsatta. I vårt Sverige investerar vi i människor och demokrati. På så sätt bygger vi ett samhälle som är till för alla, inte bara några få.

I vårt Sverige gör vi det dyrare att släppa ut för att rädda klimatet. I vårt Sverige satsar vi på bistånd för att alla världens människor ska kunna leva fria från hunger, våld och förtryck.

Hanna Lidberg är språkrör för Grön Ungdom

Axel Hallberg är nyvalt språkrör för Grön Ungdom