Axel Hallberg Grön Ungdom

I sin vårbudget skär Moderaterna bort hela 25 procent av miljöbudgeten och ger förtur åt skattesänkningar. Vi unga drabbas hårdast, skriver Axel Hallberg, klimatpolitisk talesperson Grön Ungdom.

Klimatfrågan oroar unga mer än terrorism och krig, enligt Världsnaturfondens klimatbarometer. 94 procent i gruppen 16-25 år tycker det är viktigt att leva klimatsmart och 61 procent oroar sig för hur klimatförändringar kommer att påverka deras framtid. Det är vi unga som kommer att drabbas hårdast om politiken inte vågar agera kraftfullt mot klimatförändringar.

I onsdags presenterade Moderaterna sin vårbudget. Budgeten är ett svek mot oss unga och alla människor runtom i världen som påverkas av klimatförändringar redan idag. Moderaterna väljer nämligen att skära ner ordentligt på miljöbudgeten och prioriterar istället skattesänkningar.

I Moderaternas Sverige är det billigt att förstöra klimatet.

Moderaterna skär i sin budgetmotion bort hela 25 procent av miljöbudgeten. Till satsningarna som Moderaterna vill skrota hör bland annat Klimatklivet, som finansierar klimatsatsningar runtom i Sverige.

Tack vare Klimatklivet har bland annat antalet laddstolpar i Sverige fyrdubblats! Moderaterna vill avskaffa Klimatklivet och därmed göra det svårare att leva klimatsmart.

Inte nog med att Moderaterna skär bort stora delar av miljöbudgeten, de vill också göra det billigare att vara en klimatbov.

Moderaterna vill sänka bensinskatten som gör det billigare att släppa ut koldioxid och bromsar omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Dessutom motsätter sig Moderaterna flygskatten, vilket i praktiken innebär att flyget fortsatt slipper att betala för sina utsläpp. I Moderaternas Sverige är det billigt att förstöra klimatet.

Moderaternas vårbudget är ett hån mot alla de unga som oroar sig för klimatförändringarna.

Hur länge dröjer det innan Moderata Ungdomsförbundet vaknar upp och inser att Moderaterna totalt struntar i vår ungdomsgenerations största ödesfråga?

Axel Hallberg,

klimatpolitisk talesperson Grön Ungdom