Axel Hallberg Grön Ungdom

Det är glädjande att MUF vill samarbeta med MP för att kraftfullt motverka klimatförändringarna, men då behövs mer än skattesänkningar, skriver Axel Hallberg, klimatpolitisk talesperson, Grön Ungdom, i en slutreplik.

I en replik påstår Benjamin Dousa att Moderaternas budget är den bästa för miljön. Att skära bort 25 % av hela miljöbudgeten, säga nej till viktiga miljöskatter och istället prioritera skattesänkningar är inte smart klimatpolitik.

Med Miljöpartiet i regering har miljöbudgeten ökat med 82 %. Miljöpartiets gröna klimatpolitik syftar till att skapa förutsättningar för alla att leva ett hållbart liv. Det gör vi dels med styrande skatter, men också genom viktiga investeringar som exempelvis stadsmiljöavtalen och Klimatklivet.

Det är glädjande att MUF vill samarbeta med MP för att kraftfullt motverka klimatförändringarna.

Breda, blocköverskridande överenskommelser är viktiga för att säkra en långsiktighet i klimatpolitiken. Grön Ungdom delar MUF:s syn på att näringslivet spelar en viktig roll i grön omställning. Politikens uppgift är att genom regler, skatter och investeringar skapa goda förutsättningar för omställning, både för individer och företag.

Därför är vi i Grön Ungdom stolta att regeringen gör just detta. Att företag kan söka pengar från Klimatklivet för klimatinvesteringar är ett utmärkt exempel på politik som skapar förutsättningar för näringslivet att röra sig i rätt riktning.

Grön omställning kräver att det som släpper ut mycket också ska vara dyrt

MUF verkar dock glömma en viktig del av klimatpolitiken. Alla problem kan inte lösas med skattesänkningar och innovation, vilket Benjamin Dousa verkar tro. Grön omställning kräver att det som släpper ut mycket också ska vara dyrt. Därför föreslår regeringen både flygskatt och höjd skatt på fossil värme.

Dessutom krävs investeringar. Moderaternas budget skär bort viktiga investeringar för ett hållbart samhälle. Med Moderaternas budget hade exempelvis spårvägen i Lund inte kunnat byggas. Hela vårt samhälle måste ställas om. Det är dessvärre inte gratis.

Jag välkomnar att Benjamin Dousa vill ta klimatutmaningen på allvar. Men goda intentioner räcker inte. Jag utvecklar gärna politik för grön omställning tillsammans med Benjamin, men då måste Moderaterna komma med fler förslag än att gång på gång vilja sänka skatten.

Axel Hallberg, klimatpolitisk talesperson, Grön Ungdom