marten-narkotika

REPLIK Fler måste våga ifrågasätta Sveriges hårdföra inställning till droger och välja en väg som fungerar, skriver Mårten Roslund, språkrör och Lucas Henriksson, styrelseledamot Grön Ungdom Väst.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet hävdar att så kallade fixrum för narkotika bara kommer att slå mot utsatta människor i missbruk. I stället vill de hålla fast vid den restriktiva linje som gett Sverige den näst högsta narkotikadödligheten i Europa. När moralism får trumfa kunskap blir resultatet en livsfarlig politik.

KDU verkar ha missat att fixrum inte handlar om att dela ut knark.

KDU menar att varje steg mot en mildare hållning gentemot missbrukare riskerar att legitimera droger. Som exempel använder de legalförskrivningen mellan 1965 och 1967. Det var ett försök där det offentliga försedde vissa missbrukare med narkotika i ett försök att stabilisera deras sociala situation och hjälpa dem att bryta med sin kriminella livsstil. Projektet har med rätta kritiserats på en rad punkter.

Men vad KDU verkar ha missat är att fixrum inte handlar om att dela ut knark, utan om att erbjuda en plats där missbrukare på ett säkrare sätt kan använda droger. I ett fixrum kan sjukvårdspersonal till exempel visa hur besökarna ska injicera för att undvika farliga infektioner. Målet är att minska skadorna av missbruk, men också att sänka tröskeln till sjukvården. På så sätt kan verksamheten välkomna fler till avvänjningsprogram.

Om KDU hade varit intresserade av att se effekterna av fixrum i praktiken hade de inte behövt resa långt. Köpenhamn har sedan några år tillbaka en inrättning på Vesterbro. Efter tre år har personalen redan motverkat 300 överdoser, och sannolikt förebyggt ännu fler. Tycker KDU att statliga pekpinnar är viktigare än vårdpolitik som räddar hundratals liv?

Erfarenheterna från Köpenhamn visar att KDU:s bild av fixrum som en inkörsport till missbruk saknar förankring i verkligheten. Fixrummets målgrupp hör till samhällets mest utsatta; de lever, köper och brukar sina droger på Vesterbro. Det finns inga tecken på att verksamheten har lockat människor utan tidigare missbruk.

Köpenhamn är inte ett enskilt framgångsexempel. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, EMCDDA, visar att fixrum över hela världen motverkar dödsfall och minskar riskbeteende som injicering med smutsiga nålar. Tillgången till säker konsumtion sammanfaller varken med ökat bruk eller med ökad brottslighet i närområdet. KDU:s farhågor är fantasier.

En vårdpolitik som blundar för forskning är inte bara ansvarslös – den offrar faktiskt människoliv. Nu måste fler våga ifrågasätta Sveriges hårdföra inställning till droger och välja en väg som fungerar. För Grön Ungdom är fixrum en självklar del av utvecklingen.

Lucas Henriksson, styrelseledamot Grön Ungdom Väst
Mårten Roslund, språkrör Grön Ungdom