Carolina Bruseman välfärdspolitisk talesperson i Grön Ungdom och Lucas Henriksson Grön Ungdom Väst.

Det skulle gå att rädda 500 missbrukares liv om året genom att dela ut läkemedlet Naloxon, skriver Carolina Bruseman välfärdspolitisk talesperson i Grön Ungdom och Lucas Henriksson Grön Ungdom Väst.

Sveriges narkotikarelaterade dödlighet är den näst högsta i Europa, nästan 800 personer dör varje år till följd av missbruksproblematik. För att rädda fler liv har flera landsting ansökt om att dela ut Naloxon till personer med missbruksproblematik och deras anhöriga, men har hindrats av nationell lagstiftning.

För Grön Ungdom är det oacceptabelt att en rödgrön regering agerar bromskloss när människors liv står på spel.

I förra veckan meddelade Läkemedelsverket att de avslår de ansökningar som Region Skåne och Stockholm skickat in om att få skriva ut naloxonspray till personer med missbruksproblematik och deras anhöriga med hänvisning till att det inte är möjligt med den lagstiftning som gäller idag. Grön Ungdom menar att slutsatsen av detta måste vara att lagstiftningen måste ändras, och det på en gång. Varje dag dör personer som vi hade kunnat rädda med rätt politik.

Vi kommer alltid sätta människors liv före drömmen om det narkotikafria samhället.

Naloxon är ett läkemedel som används inom akutsjukvården och häver effekten av en överdos. Om en person som har fått en överdos får medicinen i tid har man räddat personens liv. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar länder att dela ut medicinen. Sju andra europeiska länder delar redan ut den, och bland dessa länder återfinns både Norge och Danmark. Preparatet är okontroversiellt, saknar bieffekter och kan inte missbrukas.

Omkring 500 liv om året skulle gå att rädda genom att dela ut naloxonspray. Att inte ta den chansen är inte värdigt ett land som Sverige. Regeringen måste göra allt de kan för att processen skyndas på och att lagarna ändras för att ska ges Sveriges regioner och landsting de rätta verktygen för att utföra sitt arbete — att ge den vård som dess patienter behöver.

Grön Ungdom verkar för en skademinimerande narkotikapolitik. Vi kommer alltid sätta människors liv före drömmen om det narkotikafria samhället. När landsting och regioner behöver fler verktyg på krävs det att regeringen agerar snabbt. Livräddande verksamhet kan inte vänta – byråkrati och långsamma processer får aldrig vara viktigare än människoliv.

Carolina Bruseman välfärdspolitisk talesperson i Grön Ungdom och Lucas Henriksson Grön Ungdom Väst.