Axel Hellberg

Samtidigt som stormen Harvey ödelägger stora delar av Houston-området kämpar de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna för att blockera viktig klimatpolitik. Valet 2018 blir ett klimatval, skriver Axel Hallberg, klimatpolitisk talesperson för Grön Ungdom.

Stormen Harvey har haft förödande konsekvenser i Texas. Minst 37 personer har dött till följd av ovädret och dödssiffran fortsätter att stiga. För att undvika en dramatisk ökning av extremt väder måste världens länder agera kraftfullt mot klimatförändringarna.

Det går inte att koppla ett specifikt väderfenomen till klimatförändringar.

Men med ett varmare klimat kommer det extrema vädret oftare. Stormen Harvey i Texas är bara det senaste exemplet på extrema väderförhållanden som kostat många människors liv. Tidigare i somras dog 1 000 personer I Sierra Leone till följd av jordskred orsakat av dramatiskt regn. Torkan i östra och södra Afrika förvärras av klimatförändringarna, vilket leder till att fler människor drabbas av svält.

Klimatet är en rättvisefråga. Oavsett var i världen vi ser effekterna av klimatförändringarna är det de fattiga och utsatta som drabbas hårdast.

När världen drabbas av extremt väder är det de vars hus sköljs med av översvämningar eller faller samman av jordskred som drabbas hårdast. När torkan breder ut sig är det de fattiga familjerna som inte får tillgång till vatten. När isarna smälter är det de små önationerna som helt läggs under vatten.

Samtidigt är det världens absolut rikaste som bidrar mest till ett förändrat klimat.

Rika länder som Sverige har ett ofantligt stort ansvar för att minska utsläppen. Inte bara för vår egen framtids skull, utan framförallt för att skydda de mest utsatta som själva inte bidragit till uppvärmningen av vår planet.

De borgerliga vill skära bort en fjärdedel av miljöbudgeten och är emot flygskatt, trots minskade utsläpp med 180 000 ton koldioxidenheter per år.

Detta tycks vissa partier i Sveriges riksdag inte förstå. Samtidigt som stormen Harvey ödelägger stora delar av Houston-området kämpar de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna för att blockera viktig klimatpolitik.

De borgerliga partierna vill skära bort 25 procent av miljöbudgeten och motsätter sig flygskatten, trots att skatten skulle minska utsläppen från flyget med 180 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

Om de borgerliga partierna kommer till makten blir det billigare att släppa ut samtidigt som det blir mindre pengar till cykelvägar, laddstolpar och andra infrastruktursatsningar som främjar omställningen till ett hållbart samhälle.

Denna klimatpolitik är djupt oansvarig. Samtidigt som världen drabbas av extremt väder och torka kämpar de borgerliga för att motarbeta grön omställning.

Om ett år är det val. Valet 2018 kommer att bli ett klimatval. Klimatpolitiken är den viktigaste skiljelinjen i svensk politik. Valet står mellan de som vill fortsätta den gröna omställningen och de som gör allt de kan för att hindra den

Axel Hallberg är klimatpolitisk talesperson Grön Ungdom