Gör upp med den statliga rasismen

Dela

När polisen registrerar romer visar sig samhället vara en rasistisk förtryckare. Inte en försvarare av människovärdet.

Dagens Nyheters avslöjande att polisen registrerar romer slog ner som en bomb på måndagsmorgonen. Det är naturligtvis hårresande på alla nivåer. Sammanlagt 4 029 personer finns med i registret. Över 1 000 av dem är barn. Den svenska rasismen, som griper långt in i vår samhällsapparat, har bevisat sig ännu en gång.

Det är oerhört viktigt att se den samhällstruktur som detta register har upprättats i. Ansvariga makthavare och myndigheter kommer att göra allt för att minimera registret till ett olycksfall i arbetet – och försöka skylla rasregistreringen på enskilda personer. Om det lyckas kan den svenska strukturella rasismen fortsätta grassera.

Sverige har en lång historia av rasprofilering. I slutet av 1800-talet var vårt land världsledande på det rasbiologiska området. År 1921 grundades Statens institut för rasbiologi i Uppsala. Romer och samer tillhörde de minoriteter som råkade särskilt illa ut i skallmätningarna. Den rasbiologiska forskningen gav upphov till rashygien: statligt sanktionerade tvångssteriliseringar av människor som ansågs hota den ”nordiska rasens” överlevnad.

Detta är en mörk del av Sveriges historia. Men rasprofileringen och rasregistreringen tillhör uppenbarligen även vår nutid. När polisen registrerar romer, Europas mest utsatta och förföljda minoritet, visar sig samhället vara förtryckaren. Inte en försvarare av människovärdet.

Registreringen av romer är inte det enda exemplet på svensk, nutida rasprofilering. I Reva-projektet har polisen använt plankningskontroller i tunnelbanan som svepskäl för att sätta dit papperslösa. Människor på hemväg från jobbet har kontrollerats endast på grund av sitt ”utländska” utseende. När det uppdagades försökte justitieminister Beatrice Ask hävda att problemet låg hos de kontrollerade, i deras känsla av diskriminering.

Ungefär vid samma tidpunkt gjorde migrationsminister Tobias Billström sitt beryktade uttalande om att flyktinggömmare minsann inte är några ”trevliga, blonda svenska damer”. Han kritiserades av statsminister Fredrik Reinfeldt. Men Billström sitter fortfarande kvar på sin post, trots en regeringsombildning. Att en migrationsminister uttrycker sig rasistiskt om människor i Sverige kan tydligen förlåtas.

Rasismen är bekväm för samhället att handskas med så länge rasisterna kan pekas ut som ”dem” och inte ”vi”. Men den svenska rasismen representeras inte bara av unga aggressiva män i högerextrema rörelser och främlingsfientliga partier. Sveriges rasism manifesteras när myndigheter och makthavare rasifierar människor, i retorik och praktik. Övervakar, kontrollerar och misstänkliggör dem.

Det rasbiologiska institutet lades ner 1956. Över ett halvt sekel senare har Sverige inte förmått lämna rastänkandet. Vårt lands mörka historia är vår nutid. Det räcker inte att vi inser och skäms över det. Vi måste göra upp med rasismen som gör hela vårt samhälle sjukt.

15 kommentarer

 1. Lars Olov - 24 september, 2013

  ”Sverige har en lång historia av rasprofilering. I slutet av förra seklet var vårt land världsledande på det rasbiologiska området”
  Artikelförfattaren överdriver. Precis som det står i artikeln så lades ju rasbiologiska institutet ned 1956. Alltså i mitten av förra seklet.
  Det är ju inte så att vi i Sverige höll på med rasbiologisk forskning på Göran Perssons tid. Men inom den socialdemokrati som aldrig lämnat 1900-talet och gått in i 2000-talet så kanske man med ”förra seklet” menar 1800-talet. Och i så fall är påståendet korrekt.

  • Åsa Petersen - 24 september, 2013

   Det var ett skrivfel. Rättat nu.

 2. realist - 24 september, 2013

  Den rådande principen i Sverige är att etnicitet inte registreras. När nu polisen har gjort ett avsteg så väcker det berättigade och starka reaktioner. Men övertolkar man inte detta felsteg om man hävdar att det finns en statlig rasism?

  • Lars Olov - 24 september, 2013

   Visst gör man det. Svenskarna är världens mest toleranta folk enligt en global undersökning från World Value Survey. Och det gäller nog även för den svenska staten

 3. Inge Johansson - 24 september, 2013

  Det är inte ovanligt att statliga och kommunala myndigheters tjänstemän är ovetande om varför och hur de skall agera på sin post. Det är därför viss försiktighet skall iaktas med att inrätta dylika institutioner. Att tro att politiska visioner skall genomföras med statliga och kommunala tjänstemän är att vara oförsiktig. Bättre då att ha en mångfald av utförare så att jag kan välja den som passar mig.
  Att ha privata polisorganisationer är förstås att gå för långt men kanske inte.

  • Lars Olov - 24 september, 2013

   Privata polisorganisationer har vi redan. Polisens uppdrag är enligt deras egen hemsida att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.
   I det uppdraget ingår således inte bara att utreda brott utan även att förebygga dom. Men mycket av det arbetet har ju övertagits av de privata vaktbolagen. Det är ju de privata vaktbolagen som patrullerar i industriområden och håller ordning på köpcentra. Inte polisen

  • sigward casperson - 24 september, 2013

   Din kommentar är väl en sorts märklig ironi!

 4. Fredrik O - 24 september, 2013

  Hur får artikelförfattaren det till att Tobias Billström uttrycker sig rasistiskt när han säger att det INTE är blonda svenska damer som gömmer flyktingar?

  • sigward casperson - 24 september, 2013

   Det får du räkna ut på egen hand!

   • Fredrik O - 24 september, 2013

    Så du kan inte heller förklara Sigward?

 5. Anders Engström - 24 september, 2013

  Sedvanlig svensk moralpanik. Alltid lika förvånande att så många journalister, politiker och andra ”förståsigpåare” skriker i falsett och pekar finger utan djupare analys. Den förställda harmens lön är mobbens kortvariga uppmärksamhet och eventuella gillande. 15 minutes of fame. Följdskadorna skiter man i. Skärpning, tack.

 6. John Erik Ottosson - 25 september, 2013

  Jag tycker att tonläget är väldigt uppskruvat i analysen av polisens register i Skåne. Är det inte för tidigt att konstatera att registret är baserat på etnicitet? Är det inte ett register baserat på kriminalitet inom en zigensk grupp och släkt/bekantskapsrelationer? Någon koppling till rasism är det för tidigt att bedöma och kopplingen till rasbiologiska institutet är att dra registerhållningen för långt.
  Att ha register baserat på kriminalitet där kriminellas relationer i ett nätverk eller släkt kartläggs måste så vitt jag förstår vara okey även om etnicitet är kittet i de kriminella relationerna. Sedan verkar ju registret vara lite väl omfattande och borde ha rensats på icke aktuella data.

 7. Milan Bily - 25 september, 2013

  Ganska nyligen fick jag veta att polisen registrerar kända brottslingars fruar/sambon och deras barn. Dessa kan användas på olika sätt som de kriminellas hjälpredor, kurirer etc. De omtalade registren/filerna eller vad det nu är innehåller dels endast en liten bråkdel av den romska populationen i Sverige, dels ingifta o d icke-romer. Innan man får veta konkreta siffror på vem som är registrerad och varför, har jag svårt att bli upprörd. Det kan kanske visa sig att polisen bara gjorde en legitim kartläggning av kriminella miljöer/nätverk.
  Några registrerade döda kan vara f d brottslingar eller nära släktingar till aktiva brottslingar och har hamnat i schemat för att förklara förbindelser mellan andra personer, medan de inkluderade tvååringarna o d kan uppfattas som besparingsåtgärd från polisens sida – man registrerar hela familjen i st f behöva upprepa samma arbete när barnen bllr större och möjligheten finns att de kan utnyttjas av någon kriminell släkting. Och, vilket blir extra känsligt, medan svenska ”infödingar” (jag menar de oftast blonda och blåögda) är vanligtvis främst individer utan någon nämnvärd ”blodslojalitet” , kännetecknas en del andra kulturer av lojaliteten mot storfamiljen, klanen, stammen, ett religiöst samfund. Och när man bedömer polisens arbetssätt gentemot sådana grupper, då krockar ”infödingsmåttstocken” med en avvikande verklighet.
  Vad gäller den aktuella upprördheten och brösttonerna, då kan man nästan lika väl oja sig över existensen av belastningsregistret överhuvudtaget. Den ”diskriminerar” dömda personer genom sin blotta existens. Som tur är har ingen förståsigpåare ännu kommit på tanken. (Polisens verksamhet består ju i stora del i att man binder ihop ett brott med någon redan tidigare känd ”kund”.)
  Det hela handlar inte om att sätta någon, varken ett oskyldigt barn eller en tidigare dömd person i fängelse/koncentrationsläger, bara om polisens spaning. Men det hela är förstås ytterst känsligt i Sverige, där det är helt tabu att föra någon statistik o d rörande etnicitet, för att inte tala om brott och etnicitet. Vad vet jag – det kunde kanske visa sig att föreställningen om t ex en romsk brottslighet, som säkert finns hos en del av befolkningen i Sverige, skulle visa sig helt gripen ur luften. Man kan räkna med att en stor del av sverigedemokraternas framgångar beror på det rätt dumma tisslandet och tasslandet om ”känsliga” frågor.
  Jag får medge att det hela är rätt svårt – min helsvenska fru håller med ojarna och förståsigpåarna i denna fråga – anledningen till att jag skriver här är mitt tilltagande missnöje just med ojarna och förståsigpåarna i Sverige.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


Johanna Senneby

I stället för miljardkonsulter – 1 700 sjuksköterskor i ett år

En miljard kronor har Stockholms landsting lagt på konsulter de senaste fem åren. För de pengarna hade Stockholms sjuksköterskor kunnat få över 1 700 välbehövliga kollegor i ett år. 0Inga delningar

Kinnunen (SD) döms för bokföringsbrott – behåller riksdagsplats

Kvinnors långa sjukskrivningar skjuter i höjden


Nina Brevinge

Pisa: Bättre resultat – men ojämlikheten ökar

Svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen och bryter därmed trenden. Men likvärdigheten har försämrats och ligger nu under OECD-genomsnittet. 0Inga delningar

Fortsatt starkt stöd för SD bland LO-väljare

Arbetsförmedlingen: Invandring nödvändig för att möta arbetskraftsbristen


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • annons_julkap_2016
  pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev