Gör upp med den statliga rasismen

Dela

När polisen registrerar romer visar sig samhället vara en rasistisk förtryckare. Inte en försvarare av människovärdet.

Dagens Nyheters avslöjande att polisen registrerar romer slog ner som en bomb på måndagsmorgonen. Det är naturligtvis hårresande på alla nivåer. Sammanlagt 4 029 personer finns med i registret. Över 1 000 av dem är barn. Den svenska rasismen, som griper långt in i vår samhällsapparat, har bevisat sig ännu en gång.

Det är oerhört viktigt att se den samhällstruktur som detta register har upprättats i. Ansvariga makthavare och myndigheter kommer att göra allt för att minimera registret till ett olycksfall i arbetet – och försöka skylla rasregistreringen på enskilda personer. Om det lyckas kan den svenska strukturella rasismen fortsätta grassera.

Sverige har en lång historia av rasprofilering. I slutet av 1800-talet var vårt land världsledande på det rasbiologiska området. År 1921 grundades Statens institut för rasbiologi i Uppsala. Romer och samer tillhörde de minoriteter som råkade särskilt illa ut i skallmätningarna. Den rasbiologiska forskningen gav upphov till rashygien: statligt sanktionerade tvångssteriliseringar av människor som ansågs hota den ”nordiska rasens” överlevnad.

Detta är en mörk del av Sveriges historia. Men rasprofileringen och rasregistreringen tillhör uppenbarligen även vår nutid. När polisen registrerar romer, Europas mest utsatta och förföljda minoritet, visar sig samhället vara förtryckaren. Inte en försvarare av människovärdet.

Registreringen av romer är inte det enda exemplet på svensk, nutida rasprofilering. I Reva-projektet har polisen använt plankningskontroller i tunnelbanan som svepskäl för att sätta dit papperslösa. Människor på hemväg från jobbet har kontrollerats endast på grund av sitt ”utländska” utseende. När det uppdagades försökte justitieminister Beatrice Ask hävda att problemet låg hos de kontrollerade, i deras känsla av diskriminering.

Ungefär vid samma tidpunkt gjorde migrationsminister Tobias Billström sitt beryktade uttalande om att flyktinggömmare minsann inte är några ”trevliga, blonda svenska damer”. Han kritiserades av statsminister Fredrik Reinfeldt. Men Billström sitter fortfarande kvar på sin post, trots en regeringsombildning. Att en migrationsminister uttrycker sig rasistiskt om människor i Sverige kan tydligen förlåtas.

Rasismen är bekväm för samhället att handskas med så länge rasisterna kan pekas ut som ”dem” och inte ”vi”. Men den svenska rasismen representeras inte bara av unga aggressiva män i högerextrema rörelser och främlingsfientliga partier. Sveriges rasism manifesteras när myndigheter och makthavare rasifierar människor, i retorik och praktik. Övervakar, kontrollerar och misstänkliggör dem.

Det rasbiologiska institutet lades ner 1956. Över ett halvt sekel senare har Sverige inte förmått lämna rastänkandet. Vårt lands mörka historia är vår nutid. Det räcker inte att vi inser och skäms över det. Vi måste göra upp med rasismen som gör hela vårt samhälle sjukt.

15 kommentarer

 1. Lars Olov - 24 september, 2013

  ”Sverige har en lång historia av rasprofilering. I slutet av förra seklet var vårt land världsledande på det rasbiologiska området”
  Artikelförfattaren överdriver. Precis som det står i artikeln så lades ju rasbiologiska institutet ned 1956. Alltså i mitten av förra seklet.
  Det är ju inte så att vi i Sverige höll på med rasbiologisk forskning på Göran Perssons tid. Men inom den socialdemokrati som aldrig lämnat 1900-talet och gått in i 2000-talet så kanske man med ”förra seklet” menar 1800-talet. Och i så fall är påståendet korrekt.

  • Åsa Petersen - 24 september, 2013

   Det var ett skrivfel. Rättat nu.

 2. realist - 24 september, 2013

  Den rådande principen i Sverige är att etnicitet inte registreras. När nu polisen har gjort ett avsteg så väcker det berättigade och starka reaktioner. Men övertolkar man inte detta felsteg om man hävdar att det finns en statlig rasism?

  • Lars Olov - 24 september, 2013

   Visst gör man det. Svenskarna är världens mest toleranta folk enligt en global undersökning från World Value Survey. Och det gäller nog även för den svenska staten

 3. Inge Johansson - 24 september, 2013

  Det är inte ovanligt att statliga och kommunala myndigheters tjänstemän är ovetande om varför och hur de skall agera på sin post. Det är därför viss försiktighet skall iaktas med att inrätta dylika institutioner. Att tro att politiska visioner skall genomföras med statliga och kommunala tjänstemän är att vara oförsiktig. Bättre då att ha en mångfald av utförare så att jag kan välja den som passar mig.
  Att ha privata polisorganisationer är förstås att gå för långt men kanske inte.

  • Lars Olov - 24 september, 2013

   Privata polisorganisationer har vi redan. Polisens uppdrag är enligt deras egen hemsida att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.
   I det uppdraget ingår således inte bara att utreda brott utan även att förebygga dom. Men mycket av det arbetet har ju övertagits av de privata vaktbolagen. Det är ju de privata vaktbolagen som patrullerar i industriområden och håller ordning på köpcentra. Inte polisen

  • sigward casperson - 24 september, 2013

   Din kommentar är väl en sorts märklig ironi!

 4. Fredrik O - 24 september, 2013

  Hur får artikelförfattaren det till att Tobias Billström uttrycker sig rasistiskt när han säger att det INTE är blonda svenska damer som gömmer flyktingar?

  • sigward casperson - 24 september, 2013

   Det får du räkna ut på egen hand!

   • Fredrik O - 24 september, 2013

    Så du kan inte heller förklara Sigward?

 5. Anders Engström - 24 september, 2013

  Sedvanlig svensk moralpanik. Alltid lika förvånande att så många journalister, politiker och andra ”förståsigpåare” skriker i falsett och pekar finger utan djupare analys. Den förställda harmens lön är mobbens kortvariga uppmärksamhet och eventuella gillande. 15 minutes of fame. Följdskadorna skiter man i. Skärpning, tack.

 6. John Erik Ottosson - 25 september, 2013

  Jag tycker att tonläget är väldigt uppskruvat i analysen av polisens register i Skåne. Är det inte för tidigt att konstatera att registret är baserat på etnicitet? Är det inte ett register baserat på kriminalitet inom en zigensk grupp och släkt/bekantskapsrelationer? Någon koppling till rasism är det för tidigt att bedöma och kopplingen till rasbiologiska institutet är att dra registerhållningen för långt.
  Att ha register baserat på kriminalitet där kriminellas relationer i ett nätverk eller släkt kartläggs måste så vitt jag förstår vara okey även om etnicitet är kittet i de kriminella relationerna. Sedan verkar ju registret vara lite väl omfattande och borde ha rensats på icke aktuella data.

 7. Milan Bily - 25 september, 2013

  Ganska nyligen fick jag veta att polisen registrerar kända brottslingars fruar/sambon och deras barn. Dessa kan användas på olika sätt som de kriminellas hjälpredor, kurirer etc. De omtalade registren/filerna eller vad det nu är innehåller dels endast en liten bråkdel av den romska populationen i Sverige, dels ingifta o d icke-romer. Innan man får veta konkreta siffror på vem som är registrerad och varför, har jag svårt att bli upprörd. Det kan kanske visa sig att polisen bara gjorde en legitim kartläggning av kriminella miljöer/nätverk.
  Några registrerade döda kan vara f d brottslingar eller nära släktingar till aktiva brottslingar och har hamnat i schemat för att förklara förbindelser mellan andra personer, medan de inkluderade tvååringarna o d kan uppfattas som besparingsåtgärd från polisens sida – man registrerar hela familjen i st f behöva upprepa samma arbete när barnen bllr större och möjligheten finns att de kan utnyttjas av någon kriminell släkting. Och, vilket blir extra känsligt, medan svenska ”infödingar” (jag menar de oftast blonda och blåögda) är vanligtvis främst individer utan någon nämnvärd ”blodslojalitet” , kännetecknas en del andra kulturer av lojaliteten mot storfamiljen, klanen, stammen, ett religiöst samfund. Och när man bedömer polisens arbetssätt gentemot sådana grupper, då krockar ”infödingsmåttstocken” med en avvikande verklighet.
  Vad gäller den aktuella upprördheten och brösttonerna, då kan man nästan lika väl oja sig över existensen av belastningsregistret överhuvudtaget. Den ”diskriminerar” dömda personer genom sin blotta existens. Som tur är har ingen förståsigpåare ännu kommit på tanken. (Polisens verksamhet består ju i stora del i att man binder ihop ett brott med någon redan tidigare känd ”kund”.)
  Det hela handlar inte om att sätta någon, varken ett oskyldigt barn eller en tidigare dömd person i fängelse/koncentrationsläger, bara om polisens spaning. Men det hela är förstås ytterst känsligt i Sverige, där det är helt tabu att föra någon statistik o d rörande etnicitet, för att inte tala om brott och etnicitet. Vad vet jag – det kunde kanske visa sig att föreställningen om t ex en romsk brottslighet, som säkert finns hos en del av befolkningen i Sverige, skulle visa sig helt gripen ur luften. Man kan räkna med att en stor del av sverigedemokraternas framgångar beror på det rätt dumma tisslandet och tasslandet om ”känsliga” frågor.
  Jag får medge att det hela är rätt svårt – min helsvenska fru håller med ojarna och förståsigpåarna i denna fråga – anledningen till att jag skriver här är mitt tilltagande missnöje just med ojarna och förståsigpåarna i Sverige.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Erik Hansson (forskare): Lösningen på tiggeriet har inga gränser

Debatt › Att argumentera för att lösningen på tiggerifrågan finns i EU-migranternas hemland är att skjuta problemet ifrån sig. Retoriken för oss närmare ett tiggeriförbud, skriver Erik Hansson, Uppsala universitet. 0Inga delningar

Historien går igen

Blogg › Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare vill göra livet för romer i Sverige så svårt att de väljer att flytta till andra länder. Det är en välkänd historia. 23facebook: 23

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

EU har misslyckats i grunden

Ledare › Frågan om invandringen var det som avgjorde brexit-omröstningen. EU-projektet behöver nu omdefinieras.  459facebook: 459

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 156facebook: 156

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1516facebook: 1516

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 605facebook: 605

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Vesna Prekopic

Stäng SD-dörren helt, Anna Kinberg Batra

Det är alltså inte ideologiska skäl som kommer hindra att moderaterna samarbetar med sverigedemokraterna - det är sakpolitik. 0Inga delningar

Bryt boendesegregationen, Baylan

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö


Johanna Senneby

Ekonomiskt lönsamt att högavlönad är föräldraledig

Löneskillnaden i ett par kan vara så hög som 16 000 kronor och det lönar sig ändå att dela på föräldradagarna – förutsatt att båda har kollektivavtal... 0Inga delningar

»Förhoppningsvis ett steg bort från nolltolerans mot droger«

Eleverna fortsätter fly från yrkesprogram


Nina Brevinge

Annelie Nordström: Tuppfajt och kartellbildning hotar LO-samordning

»Tuppfajt« och «kartellbildning« inom LO hotar samordningen, säger före detta kommunalbasen Annelie Nordström till Arbetet... 0Inga delningar

Nya pensionsregler för ex-ministrar ingen lex Reinfeldt

Veckans graf: Flest arvsmiljardärer i Europa


Lisa Gemmel

Hur kunde det hända igen?

Med stora hål av sorg i hjärtat måste vi fortsätta kampen mot hatet och våldet.  40facebook: 40

Nu tar Dagens Arena semester!

Är du feminist eller nationalist?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik