Claes Thim, skyddsombud

Vi behöver bli cirka 100 000 fler skyddsombud i Sverige. Men om Svenskt Näringslivs förslag att frånkoppla skyddsombuden från facket och låta arbetsgivaren bestämma blir verklighet får det förödande effekter, skriver skyddsombudet Claes Thim.

Den här veckan, onsdag 25 oktober, är det superhjältarnas egen dag; Skyddsombudets dag. Tillsammans med våra företag samverkar vi och ser till att arbetsmiljön på våra arbetsplatser blir bättre. Ibland går det bra och ibland går det mindre bra. Hur många liv vi räddat i vårt förebyggande arbete går bara att spekulera i.

Tyvärr lyckats vi inte fullt ut då arbetare fortfarande dör på våra arbetsplatser, 40 stycken bara i år.

Vi skyddsombud finns där för er, våra kollegor och oss själva så klart. Vi har fått ert förtroende att företräda er när det kommer till arbetsmiljö och det är inget vi tar lätt på.

Vi har en arbetsmiljölagstiftning, en massa föreskrifter, skrivelser i kollektivavtal och så vidare att lära oss efter bästa förmåga.

Tyvärr är det många arbetsgivare som inte vill ge oss den utbildning vi behöver så vi spenderar många sena kvällar med att läsa på om vad som gäller.

Tyvärr är vi också alldeles för få som tar på sig detta livsviktiga uppdrag som skyddsombud faktiskt är. Detta av olika anledningar, trakasserier, hot och att man motarbetas var några av sakerna som kom fram efter en undersökning gjord av LO 2016, om hur det är att vara skyddsombud.

Vi skulle behöva cirka 100 000 fler skyddsombud för att täcka upp alla arbetsplatser i Sverige som har fler än fem anställda, som är regeln om att man ska ha ett skyddsombud på, detta framgår i en sammanställning som tidningen Arbetarskydd gjorde förra året.

Hur ska vi då bli fler?

Svenskt Näringsliv gjorde förra veckan ett utspel om att man vill frånkoppla skyddsombuden från facket, detta efter en rapport de själva släppt. Det skulle vara rent ut sagt förödande om du frågar mig.

Jag vet själv att när det blåser som mest så är det facket som stöttar oss skyddsombud och inte företagen eller Arbetsmiljöverket som (oftast) inte har tid.

Att låta arbetsgivare bestämma över vilka som ska företräda arbetare när det kommer till arbetsmiljö är en riktigt dålig idé.

Svenskt Näringsliv vill också ta bort de regionala skyddsombuden som finns där för att stötta lokala skyddsombud men kanske främst verka där det saknas helt och hållet.

Ett bra tips till Svenskt Näringsliv är att om man ska göra en undersökning kring arbetsmiljö så kan man med fördel prata med skyddsombuden och inte bara med arbetsgivare.

Arbetsgivaren har alltid yttersta ansvaret när det kommer till arbetsmiljö men som arbetsmarknaden ser ut idag så blir den än mer komplex. Vi har bemanningsföretag, vi har olika entreprenörer på samma arbetsplats och där kanske inte alla har ett skyddsombud på plats.

Här borde huvudentreprenören, som faktiskt styr över arbetsplatsen, få ett större ansvar. Finns det inte något skyddsombud borde fackens regionala skyddsombud få tillträde i större utsträckning.

Att låta arbetsgivare bestämma över vilka som ska företräda arbetare när det kommer till arbetsmiljö är en riktigt dålig idé. Profit vs arbetsmiljö, vilket vinner?

Om Svenskt Näringslivs lösning för att få fler skyddsombud är att försvaga deras roll så tror jag tyvärr att det blir tvärtom.

För att bli fler så måste vi stärka skyddsombuden och det gör man främst genom utbildning. Det duger inte att skyddsombud gått en utbildning när hen blev vald och inte någon mer.

Jag välkomnar även regeringens förslag om att regionala skyddsombud på facken ska få större tillträde till arbetsplatser.

En paragraf som bör strykas rakt upp och ner i arbetsmiljölagen är den om att företag med skyddskommitté kan stänga ute regionala skyddsombud, den försvårar idag för skyddsombuden på arbetsplatser som kanske behöver hjälp.

Paragrafen i arbetsmiljölagen om att företag med skyddskommitté kan stänga ute regionala skyddsombud bör strykas rakt upp och ner.

Tyvärr är det bara att inse att vi nog alltid kommer ha företag som ser arbetsmiljö som ett område att spara in pengar på. Här är det två saker som är livsviktiga. För företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna ska det kosta och det mycket. Fackförbunden har även de en viktig läxa att bli betydligt bättre på att stå upp för de skyddsombud som faktiskt tar fighten.

Men Skyddsombudens dag ger också anledning att fokusera på det positiva. Arbetsmiljön har fått ökade anslag och en ny myndighet som kommer forska om arbetsmiljö kommer att läggas i Gävle, något som saknats efter att Arbetslivsinstitutet lades ner för tio år sen. Nu behöver vi bara bli fler skyddsombud också.

Så jag tycker att du ska ta dig en funderare på att bli skyddsombud. Vi behöver just din hjälp för att få en bättre arbetsmiljö där alla får komma hem från arbetet i samma skick som man kom dit. Vi kan sträcka oss till att man är något tröttare.

Och förresten, på skyddsombudens dag, så tas en kanelbulle/kram eller liknande tacksamt emot. Ta hand om er där ute och kom ihåg, tänk alltid till före annars kan det vara för sent.

Claes Thim är regionalt förtroendevald och skyddsombud i Svenska Elektrikerförbundet.