Lisa Palm
Lisa Palm

Samtidigt som Arbetsdomstolen behandlar en barnmorskas vägran att utföra aborter med ideologisk agenda väljer Moderaterna att ta stöd från SD ett parti som vill försvaga aborträtten. Vill M byta kvinnors rättigheter mot makt, undrar Lisa Palm, Feministiskt Initiativ.

Ska vi behöva debattera rättigheter som är så självklara som aborträtten? Det verkar som det.

För några dagar sedan Arbetsdomstolen upp fallet med den barnmorska som vägrar utföra aborter, med en ideologisk agenda uppbackad av internationella anti-abortlobbyister för att få upp fallet i Europadomstolen. Omgiven av män skriver USA:s nya president Donald Trump beslutet som medför att organisationer som stödjer abort inte längre kommer från statligt stöd. Och när Moderaterna är beredda att ta stöd från. Sverigedemokraterna, partiet som tillsammans med sitt kvinnoförbund driver frågan om att försvaga aborträtten, är det hög tid att lyfta debatten om de rättigheter som feminister länge har kämpat för och inte ta dem för givet.

Familjepolitiken får sällan stor plats i den allmänna debatten, men när vi ser hur nationalistiska partier får allt mer inflytande i Sverige och runt om i världen är familjepolitiken ett av områden vi ska vara extra uppmärksamma på. Just eftersom den nationalistiska familjepolitiken kopplas samman med rätten till sin egen kropp och helt och hållet utraderar kvinnors rättigheter. Och därmed aborträtten.

När vi ser hur nationalistiska partier får allt mer inflytande i familjepolitiken ska vi vara extra uppmärksamma

Ett av Sveriges största partier, har nu räckt ut handen till Sverigedemokraterna. Partiet har motionerat om att på flera punkter urholka aborträtten genom att skära ner på antal gångna veckor till det en får göra abort, från 18 veckor till 12 veckor.

När nu SD uppvaktas av M ska vi inte bli förvånade om det är familjepolitiken som de vill göra anspråk på. I deras principprogram står det att ”»Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap«. För Sverigedemokraterna är kärnfamiljen den viktigaste pelaren för det samhälle dem ideologiskt eftersträvar.

Om Sverigedemokraterna får inflytande i politiken kommer det naturligtvis påverka synen på aborträtten. Särskilt när det samtidigt pågår en politisk diskussion om den vårdvägrande barnmorskan som backas upp av ekonomiskt starka anti-abortlobbyister.

Det finns inget som garanterar att ett samarbete mellan M och SD inte skulle bidra till att vi får se en bakåtsträvande familjepolitik. Vi såg nämligen hur Kristdemokraterna under tiden med Alliansen vid makten gavs samma utrymme. Det slår mot hbtq-personer, flickor och kvinnors rättigheter.

Rätten till sin egen kropp och aborträtten är ett resultat har varit en lång och hård kamp bedriven av kvinnorättsrörelsen.

1975 kom den abortlag som vi nu har idag – som säger att ger möjlighet att göra abort fram till vecka 18.

Vi behöver bli bättre på att förmedla kunskap vidare till unga om de rättigheter som feminister länge kämpat för. Annars riskerar vi att unga, framför allt tjejer, inte alls har den feministiska historien med sig varför vi har dem rättigheter som vi har idag.

Detta är särskilt viktigt när Moderaterna bjuder in Sverigedemokraterna till ett samarbete som kan leda till att man byter kvinnors rättigheter mot makt!

Lisa Palm

Fi -ledamot i Stockholms stad