Johan Lindholm

Regeringens lagförslag om entreprenörsansvar ger byggföretagen chans att konkurrera på lika villkor och marknaden för skumraskföretag försvinner, skriver Byggnads ordförande Johan Lindholm i en slutreplik.

Sveriges Byggindustrier skriver att den kommer att slå ut mindre företag. Vår bedömning är att det kommer bli tvärtom: mindre, men seriösa, företag kommer med det nya huvudentreprenörsansvaret äntligen kunna konkurrera om jobben på lika villkor.

För när entreprenörerna riskerar att själva betala ut lön om underentreprenören inte gör det, kommer de att välja att köpa in jobb av seriösa underleverantörer som följer reglerna.

Marknaden för skumraskföretagen försvinner.

Det är intressant att flera av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag gör samma analys som vi.

Regeringens lagförslag liknar till viss del det huvudentreprenörsansvar som vi parter är överens om och har haft i våra kollektivavtal sedan 2014, och som vi vill vässa ytterligare.

Men eftersom vi hittills inte fått med oss våra motparter på detta tycker vi att lagstiftning är rätt väg att gå.

Lagstiftningen kan dock aldrig ersätta vårt ansvar som parter att utveckla vårt befintliga huvudentreprenörsansvar.

Vi är övertygade om att ett fungerande entreprenörsansvar leder till mer ordning och reda i byggbranschen. Det behövs.

Johan Lindholm är förbundsordförande för Byggnads