Det är några små steg framåt, men det är ett tunt dokument regeringen presenterar i sin vårbudget, skriver Dagens Arenas chefredaktör som efterlyser rejäla satsningar på välfärden.

När regeringen i går lämnade Våpen, eller vårändringsbudgeten för 2017 som den egentligen heter, var det knappast några överraskningar. Varken i den eller i reaktionerna från den borgerliga oppositionen. Små steg framåt möts av knorr från den borgerliga kvartetten med supportrarna i SD.

Sverige går fortfarande starkt ekonomiskt, arbetslösheten fortsätter att sjunka och sysselsättningen stiger. De offentliga finanserna visar bra överskott och det lär ligga en rejäl slant i kistan när det om drygt 500 dagar är dags att gå till val igen.

Mer pengar till polisen, 700 miljoner, och försvaret, 500 miljoner. För oss förvärvsarbetande innebär det i snitt nästan 150 kronor i skatt till polisen och en dryg hundring till försvaret. Inte ens en krona om dagen.

Miljösatsningar för 500 miljoner, med bland annat förnybar energi och nya laddstolpar så att bilar kan köra på mer elektricitet, finns också i Våpen. Sen undrar ju vän av ordning hur förnybar kärnkraften är? Den svarar ju för nästan hälften av elen i Sverige. Och vart tog debatten om den farliga kärnkraften vägen?

Landstingen får 500 miljoner till att förbättra den bitvis så usla förlossningsvården. Inte en dag för sent eller krona för lite. Bristerna i förlossningsvården är skrämmande och Lisa Pelling skrev i en ledare på Dagens Arena den 2:a april om att väntetiderna för en operation efter förlossningsskador i Skåne är 40 månader. Ännu ett exempel på en systematisk nedvärdering av kvinnor och kvinnors behov. 500 miljoner är en bra slant, men den räcker knappast till att minimera skadorna vid förlossningar och att ta bort köerna till operationerna.

Landstingen får också 100 miljoner extra till barn- och ungdomspsykiatrin. En nolla för lite.

Det finns massor av hål i välfärden där pengarna gör bättre nytta än på Magdalena Anderssons kistbotten.

Kommunerna får också sin skärv när Magdalena Andersson öppnar locket till skattkistan. Totalt 800 miljoner till att stärka introduktionsprogrammen på gymnasieskolan, fler sociala insatser riktade till unga och en jämlikhetspeng till utsatta skolor.

»Jämlikhetspengen innebär att skolor som har det tufft får statligt stöd i syfte att höja resultaten«, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i en kommentar. Innebär det att nio av tio skolor kan räkna med de pengarna? För i skolvärlden har klimatet hårdnat och skolan lider fortfarande efter kapten Björklunds sjuåriga härjningar som utbildningsminister.

De som närde förhoppningar om att Våpen skulle ta rejäla steg fram mot en välfärd i världsklass hittar inte mycket att glädjas åt. De 40 000 inom äldreomsorgen, och som enligt SCB är undernärda, får ingen ny näring i Våpen. Lika lite som situationen inom akutsjukvården underlättas, eller bostadssituationen i storstäderna förbättras, eller när det gäller utbildningsinsatser för nyanlända, eller arbetslösheten, etcetera. Det finns massor av hål i välfärden där pengarna gör bättre nytta än som guldpengar på Magdalena Anderssons kistbotten.

Investeringar som ger en bättre välfärd, som i sig skapar fler jobb, som skapar mer skatteintäkter, som skapar utrymme för fler satsningar och så vidare. En positiv spiral som behövs efter den borgerliga nedrustningen av vår gemensamma välfärd.

Från borgerligt håll kommer som väntat de unisona protesterna mot de föreslagna skattehöjningarna som verkligen är att beteckna som måttliga. Är det inte rimligt att betala skatt om arbetsgivaren betalar din trängselskatt på förmånsbilen? Eller för den privata sjukförsäkringen som arbetsgivaren betalar? Och vem drabbas egentligen av några kronor mer för flygresan i miljöskatt?

Våpen är ett tunt dokument som inte kommer att göra någon avgörande skillnad för de allra flesta av oss. Jag hoppas på mer mod i höst då regeringen presenterar budgeten för valåret 2018. Då vill jag se rejäla satsningar för ett Sverige med en välfärd i världsklass. Ja, rent av världens bästa.