Foto: Linus HallgrenFoto: Linus Hallgren

Högerns gamla Palme-hat speglas i kommentarsfälten

Dela

Det hat som nu exploderar på internet är det klassiska högerhatet, med ett starkt tillskott av folklig rasism.

30-årsdagen av mordet på Olof Palme har åter påmint oss om hatet mot honom.

Även om detta hat var speciellt, var han inte ensam bland socialdemokratiska ledare att möta högborgerligt ursinne.

När Hjalmar Branting skulle gå ut att äta en matbit när han tillsammans med liberalerna var på väg att få igenom allmän rösträtt, mötte han på krogen okvädingsord och några av de fina herrarna spottade honom i ansiktet. Officerare hyrde busar för att överfalla Per Albin Hansson och ge honom stryk. Ingvar Carlsson möttes av en orkan av burop från finfolket när han skulle vara prisutdelare i Kungliga Tennishallen.

Det svenska överklasshatet mot arbetarrörelsens företrädare är ett permanent tillstånd. Den primitiva naturen på detta hat gör att man skulle kunna kalla det för det vita hatet, efter finska inbördeskrigets uppdelning i vita och röda.

På de fina middagarna kunde det vara genant att säga att man fortfarande var emot den allmänna rösträtten. Så det vita hatet cirklar kring fantasier om personerna. Generalsfruarna berättade om att Palme var narkoman, läkare försäkrade att de visste att han fick elchocker på Beckomberga, fast han bara hälsade på sin gamla mamma där, och bland marinofficerare och säkerhetspoliser talades det mycket om Palme som en möjlig landsförrädare.

En teori som ofta hörs  är att Palme fick hatet att växa genom sin intellektuella arrogans. Men Mona Sahlin är inte ett dugg arrogant, men har mötts av hat och dödshot bitvis i klass med dem Palme fick vara med om.

En annan teori är att Palmes regeringstid innehöll en knivskarp berättelse om jämlikhet och internationell solidaritet, som upplevdes som ett hot av överklassen.

Men hur ska man då förklara att dagens socialdemokrati, som är vilsen politiskt, har lämnar fördelningspolitiken bakom sig och som saknar karismatiska ledare, möts av liknande fantasier och lögner, fast nu på nätet?

Högerpolitiker under Palme-eran klagade ofta över den misstro som Palme visade dem. Men en hel del av denna misstro förtjänade de, till exempel genom att länge stödja icke-demokratiska regimer i Portugal, Spanien och Sydafrika, i stället för att öppna sig för den demokratisering som skedde. För att inte glömma alla fantasier som de medverkade till att sprida om sovjetiska ubåtar som oftast var uttrar.

Ska man 30 år efteråt försöka skildra den här epoken utan ha ett kritiskt perspektiv på allt tokigt högern sa och stod för, haltar berättelsen, som i Göran Ellungs dokumentär i TV 4.

Palme-hatet speglade sin tid, med en hård polarisering vänster-höger och en stark känsla i båda lägren att stora samhällsförändringar var möjliga. I dag har utvecklingsoptimismen ersatts av en kollektiv utmattningsdepression. Det fantiseras om en systemkollaps, vilket uppmuntrar en utbredd rädsla och desperation.

Det hat som nu exploderar på internet kan fortfarande kallas för ett vitt hat, eftersom det klassiska högerhatet nu fått ett starkt tillskott av folklig rasism. Nu är också det latenta politiska våldet mer uttalat. Då kunde högern kasta pil på karikatyrer av Palmes ansikte. Nu är mordhot på nätet vardagsmat.

30 år efter Palmes död borde vi kunna inse att våldet är nästa steg, eftersom på ord följer handling. Är det någon som tror att skolmördaren i Trollhättan inte hämtat inspiration i yttersta högerns skräckbilder på nätet om det nödvändiga kriget mot det främmande?

Ett bra sätt att hedra Olof Palmes minne är därför en juridisk kraftsamling mot mordhoten på nätet. Varför inte en folklig kampanj för att pressa nätoperatörerna att ta bort de mest våldsamma inslagen?

 

35 kommentarer

 1. m - 27 februari, 2016

  Ett intressant ämne om det inte varit det gamla vanliga om att svenska är rasistiska, de som kritiserar invandringspolitiken. Har det alldeles gått Elmbrandt förbi att SD fått rätt i sin kritik och att politikerna från S till M nu svänger i deras riktning liksom ministerrådet inom EU? Gått Elmbrandt förbi att det är vänstern som driver praktisk nyliberalism med öppna gränder? Som skriver, inte kommentarer, artiklar och vinklar nyhetsrapporteringen för att döma ut kritiker som rasister? Att det är SD representanter som får utstå spott och spe
  på krogarna?

  Situationen på 70-talet och 80-talet när Elmbrandt och jag var med var att Saltsjöbadsandan bröts, att LO ryckte fram med Löntagarfonder, att en ny generation socialdemokrater utan vare sig utbildning eller erfarenhet tog plats i partiet och bildade en kollektivistisk nomenklatura. Diskussionen stod kring statens makt och sammanväxt med facket eller ett demokratiskt kapitalistiskt välfärdssamhälle. Tror sjutton att kapitalet reagerade och ska man söka motiv för Palmemordet borde det vara i detta härad.

  Vad jag ser så är det en vänster som uttömts på intellektuell kapacitet och kunskap och erfarenhet under 30 år och ersatts med HBTQ/anti rasism vänster som tror sig kunna förstå verkligheten utifrån universella moraliska värden. En nomenklatura fostrad sedan ungdomsförbundstiden att bli de nya makthavarna

  Elmbrandt har säkert rätt i hur snacket gick bland övre medelklass och kapitalägare på jaktmiddagar och i DG rummen på de statliga verken eller på UD eller på företagen och det spreds sig naturligtvis nedåt i lagren och dominerade självlart kapitalets lakejer – journalisterna (som inte förstod utan blev miljöpartister…).

  Min poäng är att den typ av mediadrev, av vinkling, av media förfall som vi såg i början av 80-talet är ännu mer accentuerat idag och i hög grad har det ‘offentliga samtalet’ ersatts av kommersiella jippon, sport, melodifestival, snyftreportage och brist på kontakt med den komplexa verkligheten därute. Journalister kan inte styra publiken och verkligheten till ett bättre samhälle utan antingen rapportera sakligt så att människor och beslutsfattare får en rimligt korrekt bild av vad som händer alternativt endast förvanska och driva samhället nedåt genom brist på information, snedvriden information eller undanlåtenhet att rapportera.
  .
  Så den här artikeln tog upp ett intressant ämne, men gled snabbt över i verklighetsförfalskning och vinkling och försökte hitta ett samband mellan kommentarsverksamhet på nätet och Palmes förmåga att spetsa till konflikterna i samhället och de mediala drev som blev följden. Det är naturligtvis fullkomligt fel att skylla samhällsklimatet på kommentatorer av artiklar, de reagerar ju på artiklarna och det är ett medialt monopol att sprida information och åsikter till en masspublik.

 2. m - 27 februari, 2016

  Ämnet för artikeln enligt rubriken var att Palmehatet avspeglar sig i kommentarsrader på nätet. Jag har ingen särskild överblick av detta. Jag brukar läsa Avpixlat (jag läser många nättidningar av olika kulör), men jag läser aldrig kommentarsraderna, jag förväntar mig inte stringenta, välbetänkta aktstycken där, jag läser inte heller kommentarsraderna i Dagens Industri av samma skäl. Jag är övertygad om att många av de som läser Dagens Arena inte läser kommentarsraderna och att det som gör det ofta hoppar över signaturen ‘m’ liksom andra signaturer. Jag är nyfiken på en del signaturer här som Lars-Olov, /Lasse, /KG, Bengt-Gunnar som ofta tillför ett perspektiv, men även av signaturer som Andre, Kjell Arvidsson mfl, men andra hoppar jag över om inte de första raderna fångar intresset.
  .
  Man lär sig en del om hur tidningen uppfattas genom kommentarerna och man lär sig en del om olika perspektiv och kunskaper.

  Vad som frapperar är att det knappast är någon kvalificerad kommentar från genuin vänster som håller sig till ämnet och utvecklar tankarna och håller med artikelförfattaren. Vanligen kommer det endast lite burop eller bravorop utan motivation och med tydlig brist på insikt. Nu är det ju självklart så att det finns intelligens och kunskaper även hos vänsteranhängare, så man frågar sig varför de inte finner skäl att kommentera? Än mer frapperande är att de emellanåt dyker upp när artiklarna är bra och vederhäftiga t.ex. när det gäller bostadsfrågan som har belyst relativt hyggligt i någon artikel, när sjukvårdsfrågor belyst på ett vettigt sätt eller senast i en debattartikel om förlossningsvården i Stockholms landsting.
  .
  Det förefaller som att artiklarna i tidningen har svårt fånga läsarnas intresse, att vara relevanta för den verklighet de lever i. Man läser av allmänt intresse för vad man kallar ‘vänster’ och hur man tänker i de kretsarna men som tar sig olika uttryck.

  Emellanåt dyker det upp vad Elmbrandt kallar ‘höger’ som vräker på med något om marknadens förträfflighet i alla lägen och sosse Sveriges DDR stuk och snedvridna incitament för en fungerande marknad, men de kommentarerna kan man hoppa över. De visar ändå en del om hur människor tänker och hur de förstår världen, även om det är populistisk argumentation hämtad från borgerlig press. Det borde även ge en fingervisning om hur den egna tidningens förenklingar påverkar människors förmåga att bilda kunskap och dra slutsatser om verkligheten. Propagandajournalistik har sina begränsningar, framförallt på längre sikt. Det urholkar förståelsen av sambanden i samhället och därmed spelar man kapitalet i händerna! Människan blir konsumenter och lydiga objekt som reagerar på reklam och låter sig dompteras. Man kan läsa även dessa kommentarer som en reaktion (inte en fullständig analys) på vad som artiklarna beskriver och vad andra kommentatorer framför. Man kan se en hel del av hur människor tolkar det som framställs utifrån sin egen verklighetsbild. En del kraftuttryck under affekt blir följden och en del har mer med det allmänna åsiktsklimatet i media och politik att göra än med den aktuella artikeln, men det kan man dels bortse från och dels lära sig något av.

  Det förefaller mig att det finns en diskrepans av stort format mellan hur artikelförfattare i mediavärlden eller radio/TV TROR att läsekretsen uppfattar det de skildrar och hur de verkligen uppfattar det mot sin praktiska erfarenhet i de livsvärldar de befinner/befunnit sig i.

  Hur utbrett är Palmehatet i kommentarer på nätet idag? Jag vet ju inte, men jag konstaterar att vi skriver 2016 och att det var trettio år sedan Palme mördades och att den generation som idag är på ingång i den mest produktiva perioden mellan 30 och 40 inte var födda då och att den bild de fått av världen de första tjugo åren är mer eller mindre skev och media påverkad och ogenomtänkt som den alltid är för det uppväxande släktet (varför jag anser att de politiska ungdomsförbunden ska upplösas – jag gillar inte tanken på en grupp ungdomar som diskuterar invandring, men inte heller Liberaler som diskuterar nekrofili och frigehet, i stort sett samma sak).

  Vad jag ser så är det media som håller Palmemordet vid liv. Det är ett sår i den svenska folksjälen. Det polisiära misslyckandet monumentalt. Krister Pettersson frikänd i brist på bevis, men ändå tar DN in en nonsensartikel från en fd statssekreterare som implicerar att han ändå är skyldig. Det får en att undra över vilka motiv statssekreteraren har att styra opinionen i viss riktning. När det gäller intresse för att avliva Palme så borde löntagarfondsfrågan vara central och Sveriges och de nordiska ländernas samhällsystem som föredöme för en otyglad kapitalism. Samtidigt förefaller det orimligt att en nedgången knarkare knallar runt på stan med en mycket skrymmande Magnum revolver, råkar få se Palme och passar på att knäppa honom och sedan utan problem försvinna. Det borde krävas information om Palmes förehavanden och en beredskap för att agera (-:ikväll ska Palme på bio utan livvaktsskydd).

  Palmemordet är ett sår i den svenska tron på samhället, politiker och myndigheter. Kanske man rentav vet vem och vilka som låg bakom, men tystar ned?

  Man ska inte spekulera när man saknar information och om vi tillämpar det på artikeln här så är det nog rimligt tro att Elmbrandt endast spekulerar i att det frodas Palmehat på nätet och likaså är det endast spekulationer om sambandet mellan höger och nätkommentatorer och rasism. Så Elmbrandt har ett motiv, ett syfte. Vad kan det vara? Återfå mediavärldens hegemoni över tankarna innan internet öppnade för information från utlandet, från hemsidor, från institut och forskning, kommuner och landsting.

  Oavsett vad nu Elmbrandt har för motiv, han redovisar ju inte det, så jag spekulerar, så är det dömt att misslyckas med en strategi att strypa informationsflödet på nätet och strypa kommentarsfälten eftersom det är rätt oväsentligt för upplösningen av media monopolet och självreglerande eftersom ingen läser en massa strunt! Däremot kan det ge upphov till en livaktig debatt i samhället och feedback till media redaktionerna kring hur texter uppfattas

  När det gäller siter som frekventeras av ungdomar som Blondin Bella mm så gissar jag att det är ett fenomen som media måste svara upp mot genom ökad seriositet snarare än motsatsen. vad hon nu kan tänkas skriva om, jag vet inte för jag har aldrig tittat efter, så kan det ju ge insikt för en media redaktion. Är det en effekt av den nivellering som kvällspressen varit banerförare för? Kortsiktighet går ut över långsiktig kundtrohet?

  Elmbrandt borde nog börja sina funderingar med de mätningar av hur svenskar trovärdigheten hos journalistiken och med de svikande prenumerationerna . Det förefaller som att media blir alltmer irrelevant för medborgarna.

  Har någon läst ända hit så är det ju intressant. Ni tillhör en grupp som inte omedelbart stryker signaturen ‘m’ från intressesfären. Ge då gärna en kommentar t.ex ‘Hej på dig’.

  • Lars Olov - 27 februari, 2016

   ””Samtidigt förefaller det orimligt att en nedgången knarkare knallar runt på stan med en mycket skrymmande Magnum revolver, råkar få se Palme och passar på att knäppa honom och sedan utan problem försvinna.””
   Särskilt som denna knarkare aldrig brukade bära vapen. CP var ju som det brukar heta ”känd av polisen” och en av de personer som polisen brukade stoppa och visitera bara de såg honom.
   Jag har för mig att det skulle ha hänt sådär en 40-50 gånger innan han togs in för den famösa vittneskonfrontationen. Inte vid något av dessa tillfällen bar CP skjutvapen.
   Åtalet bygger ju att CP var ensam gärningsman men det skulle i vart fall behövts ytterligare en person för att få det att gå ihop. En person som talade om för CP att OP befann sig på bion.
   Det finns inget i det man vet om CPs förehavanden den kvällen som tyder på att han och OPs vägar skulle ha korsats innan filmen. CP var ju på spelklubben Oxen dit han tagit sig från Sollentuna för att få tag på narkotika. Man har inget belägg för att han ska ha vistats någonstans på OPs resväg mellan bostaden och biografen innan filmen vilket han måste ha gjort för att veta var OP var om han var ”ensam gärningsman”.
   Jag tror precis som GW Persson att det inte var han som gjorde det.
   Det vittne som tog skydd mellan byggfuttarna på Tunnelgatan och såg mördaren springa förbi bodde också i Sollentuna och kände CP. Men han tror inte det var CP som passerade. CP hade ju ett speciellt sätt att röra sig vilket man kunnat se på de övervakningsvideor som visats.

   • m - 27 februari, 2016

    Jag har ärligt talat inte följt detaljerna i ämnet – för mycket media brus – men din diskussion är intressant. Är det korrekt uppfattat att den här Sigge man pratar om ägde Oxen och att Oxen låg alldeles vid biografen? Möjligen skulle man kunna tänka sig att någon sett Palme utan skydd gå in på biografen, meddelat Sigge, som haft en magnumrevolver i lokalen, och skickat ut CP? Å andra sidan förefaller inte CP vara särskilt trovärdig som professionell Hit Man. Det fordras ju kyla och kunskap för att sätta en kula, även om en Magnum ger stora skador oavsett träffområde. Om inte information kommer den vägen, så måste den ha kommit någon annanstans ifrån tycker jag och man har knappt två timmar på sig att organisera sig (en eller flera) inklusive flyktväg.

    • Lars Olov - 27 februari, 2016

     ”Är det korrekt uppfattat att den här Sigge man pratar om ägde Oxen och att Oxen låg alldeles vid biografen?”
     .
     Nej, Spelklubben Oxen låg vid Oxtorgsgränd 2 vilket är en bra bit från Sveavägen 45 i korsningen Sveavägen-Tegnergatan där biografen ligger. När OP passerade i jämnhöjd med Oxen så gjorde han det längs Sveavägen, under jord.
     https://www.google.se/maps/place/Oxtorgsgr%C3%A4nd+2,+111+57+Stockholm/@59.3365582,18.0625769,17z/data=!4m2!3m1!1s0x465f9d5d9932383b:0x311c94e9503e56c3
     Det har varit lite olika uppgifter om vem som egentligen ägde Oxen vid den tidpunkten (det här handlar ju om en del av näringslivet som flyger under radarn och som inte publicerar uppgifter om största ägarna som börsbolagen gör) men en av de som uppgetts vara ägare är Sigge C

    • Lars Olov - 27 februari, 2016

     ””Möjligen skulle man kunna tänka sig att någon sett Palme utan skydd gå in på biografen, meddelat Sigge, som haft en magnumrevolver i lokalen, och skickat ut CP?””
     Låter lite väl djärvt. Dvs att tänka sig att Sigge C först ger CP en revolver och ett uppdrag att skjuta OP för att sedan tipsa polisen om att CP kan vara gärningsmannen.

   • /lasse - 27 februari, 2016

    Det är svårt att änka sig att figurer som Sigge C och Christer P skulle lägga minsta energi på ideologiskt anfäktade politikermord. CP hade ju tidigare haft ihjäl någon men han var nog mer en labil typ med häftigt humör som kunde ta till okontrollerat våld när han brusade upp. I de kretsarna och än mer i dagens av den typen handlar våld och mord om att ”skipa rättvisa” i de egna leden så att säga.

    • Lars Olov - 27 februari, 2016

     En annan intressant detalj är att när FBIs experter fick se den filmade rekonstruktionen så var deras uppfattning om skytten utifrån hans beteende (som byggde på vittnesuppgifter) att han var en skolad pistolskytt. Han betedde sig mer om en utbildad skytt på skjutbanan än som en gangster.
     Det fick spaningsledningen att vända på varenda sten för att hitta belägg för att CP skjutit pistol på skjutbana men några sådana hittade man aldrig varför detta aldrig kom fram i rättegången

  • bengt gunnar - 27 februari, 2016

   Hej på dig, m!
   Många bra reflektioner. Har inga större invändningar, Jag har kommenterat något längre ner men inte i din omfattning. Fö tack för kompl! Likewise!
   Lars Olov hade även en intressant genomgång.

   Om orsaker till generell misstro mot media / politiker kan du läsa här

   http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.3006172-alice-teodorescu-rundgang-i-inrikespolitiken

  • André - 28 februari, 2016

   ‘Hej på dig’….

   • André - 28 februari, 2016

    ”m” , ‘Hej på dig’. mycket intressant! Tyvärr ingen tid att svara…

 3. Gilla läget högerskit!!! - 27 februari, 2016

  Olof Palme är den störste politikern och ledaren detta land haft och kommer någonsin att ha. Man kan samla alla höger ledare i en hög och ändå kommer denna samling marknadsrobotar inte upp till Palmes ben. I slutändan skit är bara skit, inbegripet allians skiten

  • bengt gunnar - 27 februari, 2016

   Historieskrivning kan alltid diskuteras, Med viss regelbundenhet ändras den. Om framtiden kan vi göra prognoser och förutsägelser, men kan aldrig vara säkra. Betänk att Olof Palme var en människa och inget helgon. Människor har fel/brister och förtjänster dock i olika proportioner. Du borde ha strukit den sista meningen. Den tillför inget eftersom den är så avföringsinriktad.

   • André - 28 februari, 2016

    Håller med! Det svenska språket är lite rikare än man tror …

 4. Malte - 27 februari, 2016

  Finns ingen bra förklaring till detta Palme-hat. Kanske är det främst ett fattigdomsbevis för högern. Avsaknaden av egna ”ideologiska ikoner och förebilder” gör att man blir ursinnig på att den andra sidan i politiken har en sådan ikon.= Olof Palme, som kunde uttrycka sig och hade modet att ta ställning för de svaga och utsatta i världen

 5. Gunnar Eriksson - 27 februari, 2016

  m? Finns mycket i vad du skriver, men kanske mer i att du skriver under synonym.
  FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, är tillräckliga att tillämpa för att som det är nu allt för många individer och tankekonstruktioner, ideologier, religioner, statsbildningar och kapitalintressen sätter sig på tvären med aktivt motstånd. Nu är det aktiva arbetet i tillväxt för att underminera rätten för alla människor till ett fritt solidariskt liv i frihet och skydd. Vinnare är kapitalkramarna, den ökande vapenhandeln, med inskränktheten och rädslan bland allt fler landsregeringar. Varför har, du m och jag med flera släppt iväg den icke demokratiska makten?

  • kent.h - 27 februari, 2016

   @ Gunnar Eriksson, angående synonym.
   Även om du heter Gunnar Eriksson så är du fullständigt anonym. Det finns hundratals eller tusentals Gunnar Eriksson. Har du däremot ett efternamn som endast en eller ett fåtal, är du direkt utpekad. Alla har inte har behov av den uppmärksamheten. Det är en viss skillnad att vara journalist i offentligheten.

  • m - 28 februari, 2016

   Jag röstar vart fjärde år och har inte så mycket att säga till om, då hade jag nog tom skrivit under eget namn tror jag. Nu sitter Saudi Arabien som ordförande i FN’s råd för mänskliga rättigheter. Det är ju betryggande. Det visar ju på hur slagkraftig FN deklarationen är….Vad jag hävdar är att det inte är tillräckligt för att bygga teori om hur man med politik förändrar och förvaltar och skyddar det egna samhället. Det behövs mer djuplodande teorier om hur samhället fungerar.

 6. Michael G. - 27 februari, 2016

  Själva roten till hatet är jämlikheten självt. Högerns identitet är uppbyggd på hierarkin. Bara i hierarkin är deras personliga identitet någorlunda trygg. Jämlikheten undergräver deras känsla av utvaldhet och särskildhet. Vem är jag då? Tänker högermannen. Vilsen satsar han allting på hatet. Elmbrant behöver inte gå till kommentarfälten, i själva de borgerliga tidningarna översvämmas vi i dessa dagar av ett något undertryckt men tydligt Palme-hat. Det är inte Palme de hatar. Det är arbetarrörelsens centrala idéer.

  • André - 28 februari, 2016

   Palme är ju ett internationnelt begrepp och symbolen för den ”goda socialismen”.

   • LJ - 29 februari, 2016

    Ja Palme var världsberömdi hela Sverige. Men kommer du utanför Sverige och börjar prata om Palme så säger dom ”vem är det?”
    På så vis skiljde han sig från stora statsmän som tex Frankrikes Charles de Gaulle som ju var känd även utanför Frankrike

 7. Lars Olov - 27 februari, 2016

  Palme har ju med tiden förvandlats till ett helgon och de flesta som skriver eller gör dokumentärer om Palme ägnar sig att spinna på helgonlegenden.
  Ett exempel är filmen ”Palme” som kom 2012 och som sedan sändes i en längre version i tre avsnitt på SVT. Jag har inte sett SVT-versionen utan bara bioversionen.
  Bara för att ta ett exempel på hur man där undanhåller viktiga fakta om Palme så kan man ta IB-affären som ju var en stor sak när det avslöjades och även senare.
  Vad man ”glömmer” att berätta om i filmen ”Palme” är att Olof Palmes första fasta jobb var som analytiker vid den militära underrättelsetjänsten. Där jobbade han tillsammans med Birger Elmer med vilken han umgicks med även privat. Palme lämnade underrättelsetjänsten och började jobba åt Erlander. Men han behöll intresset för spioneriet. Birger Elmer fortsatte vid underrättelsetjänstens och steg i graderna. 1958 så organiserade Birger Elmér upp en ny underrättelseorganisation inom ramen för den militära underrättelsetjänsten. Det var Grupp B/IB och Olof Palme var väl insatt i denna verksamhet som bla innefattade olaglig åsiktsregistrering.
  Men i filmen får man inte veta något om Palmes koppling till IB för det passar inte in i den helgonlegend som man spinner på.
  Detsamma gäller för Palmes ”avspända” förhållande till sanningen. Leif GW Persson berättade om när han såg Palme tala om Geijer-affären i TV och chockades av hur Palme stod och ljög för hela svenska folket.
  Palme var ju en intressant person som verkade i en intressant tid vilket aldrig kommer fram i de rätt så platta helgonlegenderna. Vilket är synd.

  • /lasse - 27 februari, 2016

   Ekonomi och historia är i allmänhet mer politik än vetenskap och oegennyttigt sanningsökande, inte minst då politisk nutidshistoria. Annat som också gärna glöms var det som kom fram för ett antal år sen hur han i ungdomen rapporterade till CIA efter att ha bevistat socialistiska ungdomskonferenser i öst. Eller vapenhandeln och dubbelmoralen med ”vapenbyken” och krigsmateriellagstiftningen. Men det gynnade svensk verkstadsindustri.
   Palme var partiledare i 16 år varav sex i opposition. När Palme tillträdde hade nog svensk arbetarrörelse i forma av ”rörelsen” sin i särklass starkaste ställning, det fann ingen internationell motsvarighet. Monarkin var i bottenläge. 16 år senare var läget helt annorlunda, monarkin hade stärkt sin ställning avsevärt (inte minst Tarras-Wahlbergs skickliga marknadsföring av den nye monarken), de Svenska kapitalisterna hade återhämtat sig till tidigare oanade nivåer, den svenska börsen gick år efter år bäst i världen, de exklusiva konst och antik auktionerna slog rekord på rekord, osv. Och ”rörelsen” blev allt vilsnare medan ordförande Palmes ekonomiavdelning, den sk kanslihushögern, blev alltmer nyliberal.

   Änglar och helgon blir mycket sällan ledande politiker, det händer bara i sagorna där den fattige gifter sig med prinsessan och de lever lyckliga i alla sina dagar. Som med den i Sverige ökände LBJ, en mycket förslagen och hårdför politiker som visste hur man manipulerade kongress och senat. Här är han bara känd för Vietnam men han var också den siste New Deal presidenten och ingen har genomfört så många sociala reformer som han gjorde på den 1 1/2 period som han satt. Detta tack vare att han var en hårdför politiker som visste hur man genomdrev beslut med alla medel.

 8. M Lind - 27 februari, 2016

  m börjar med att redovisa hur hen läser, för att däreffter uttrycka ett par frapperande tankar.

  Tack. Då vet jag hur du brukar läsa och vad du anser vara frapperande.

  Jag håller inte med om att en avsaknad av vad du bedömer skulle vara på plats, är frapperande.
  / M L

  • m - 27 februari, 2016

   Intressant. Vad frapperar då dig? (mina tankar behöver ju inte vara kungsord, budskapet var snarast att kommentarsfält ger feedback och har ett intresse därigenom).

 9. /lasse - 27 februari, 2016

  Varför inte en folklig kampanj för att pressa nätoperatörerna att ta bort de mest våldsamma inslagen?
  Så nätoperatörerna ska t.ex. bestämma vilka tidningar som tillåts synas på nätet? Papperstillverkarna ska bestämma vad som får skrivas på ”deras” papper? Enskilda intressenter ska agera privatpoliser?
  Sådan här borde rimligen vara en sak för landets lagstiftande församling att ta beslut om . En folklig kampanj borde väl vända sig mot dessa och inte enskilda företag.

 10. Rolle L - 27 februari, 2016

  Det är klart att Palme stack ut. Som gammal klubbordförande i Metall kan jag bara konstatera att han lyssnade på oss i rörelsen … och folket. Dvs den stora massan som han visste att dom valde att lyssna på honom. Men den tidens hat och motstånd som han fick utstå kan väl närmast jämföras mot det hat som SD fått utstå. Ingen har lyssnat på dom men nu gör man just som dom så länge uttryckt. Och deras järnrör (var det inte ett aluminium rör – tar inte lika hårt) som skapat så mycket debatt under åren, går väl inte att jämföra med det hat som Moderaterna visade Palme på sitt årsmöte 1985 men som talats tyst om i media. Betänk då att Palme mördades i februari 1986. I övrigt vill jag inte jämföra Palme med Åkesson, men man kan inte utesluta ett parti och dess åsikter bara för att de sticker ut! Idag lyssnar många, även metallare, på Åkesson. Se gärna på bifogad länk från 1985 för att förstå vart ett hat kanske kan leda: http://www.youtube.com/watch?v=1fklH2AZwHI

  • m - 27 februari, 2016

   Otrolig video.

 11. andra förbjudna åsikter - 27 februari, 2016

  Och hur mycket våld och hot om våld har inte ledande politiker inom Sd fått utstå från just vänstern? Har vi sett något som helst kring detta här? Inte en stavelse.
  Bara nu i dagarna kommer åtal väckas för överfall av en fd riksdagsman för Sd
  Ta du, Elmbrant, och sopa rent framför egen dörr först.

 12. bengt gunnar - 27 februari, 2016

  Man skall vara mycket försiktig med att tolka kommentarer på olika sajter och till krönikor. Det som skrivs är uttryck för en enskilds åsikter. Jag tror nog att grupperingar ibland genomför kampanjer i visst syfte. Även om det är många inlägg så är det knappast representativt,

  Vad svenska folket tycker om olika saker speglas ibland i opinionsundersökningar. Kvaliteten på sådana är ibland diskutabel. Stort svarsbortfall och märkliga frågeformuleringar ger missvisning. Även svenska val kan ses som en opinionsyttring. Svarsbortfallet är litet men det kan ifrågasättas om ”konsumentupplysningen” är fullödig.

  Om det idag och historiskt förekommer/-it antipatiska yttringar skall detta givetvis noteras och analyseras, men man måste samtidigt fråga sig hur utbredda attityderna är/var. Man skall också skilja hat(mycket starkt ord) från ogillande / ha annan åsikt osv, Hat är oresonligt, förblindat och i sig helt intelligensbefriat.

 13. Michael G. - 27 februari, 2016

  Det var intressant att se detta 30-års jubileum. Som väntat på DN-debatt och i Expressen särskilt tinas Christer Petterssons lik så att säga upp igen och fraktas fram inför allmänhet till beskådan. Patetiskt. Det är uppenbart för alla utom möjligen våra dåliga journalister och borgerliga debattörer samt SÄPO. Dessutom skriver man nedsättande artiklar om Olof Palme. Jag tycker det var signifikativt med krigsmaterielinspektören Carl-Fredrik Algernons påstådda olycka eller självmord i tunnelbanan. Det var 1987. Palme och han dog nära i tiden till varandra. Det här handlar om storpolitik och svensk militär, SÄPO och polisen var direkt delaktiga i mordet.

 14. Hettips till äkta Polis - 28 februari, 2016

  Det riktas om att en mördare sitter bland våra riksdagsmän. Han heter Anti Avsan
  och är Riksdagsledamot, Stockholms län. Kan polisen utreda detta tro?

 15. bengt gunnar - 28 februari, 2016

  Nog har DA censurerat betydligt beskedligare inlägg. Detta får betraktas som grovt förtal.

 16. Bengt Sundell - 29 februari, 2016

  En utmärkt artikel av Björn Elmbrant. De borgerliga partierna i Tyskland släppte fram judehatet och Hitler. I Sverige är det Palmehatet från överklassen och borgarna.

  • ???? - 29 februari, 2016

   Helt obegriplig kommentar.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Rekordmånga tvingas föda i annat län

Nyhet › Efter att BB Sophia stängde har andelen föderskor som tvingas föda i ett annat län ökat dramatiskt. Fortsätter hänvisningarna i samma takt kommer rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Assistanskritik på svajigt underlag

Under hösten har Försäkringskassan och regeringen hamnat i blåsväder i frågan om LSS. Men det är inte alldeles enkelt att finna fog för kritiken. 0Inga delningar

Kommunal varslar om strejk för undersköterskor

Kommunernas nota för hyrpersonal: 1,2 miljarder


Johanna Senneby

Alldeles för tidigt att räkna ut KD

Trots KD:s historiskt låga väljarstöd kan Busch Thor vara lugn. Det räcker nämligen med så lite som 2,5 till 3 procents stöd i opinionsmätningar för att partiet ska ta sig över spärren med hjälp av taktikröster, visar forskningen. 0Inga delningar

Grönt ljus för Idolstrejk

Förlossningskaos på Danderyd: »Barnmorskorna gråter«


Vesna Prekopic

Överskatta inte Pisa

Den dagen vi blir lika besatta av att utjämna klassklyftorna i skolan som att prestera i Pisa-mätningarna, då skolutvecklar vi på riktigt... 0Inga delningar

Ett år med andrum

Prioritera polisens kärnverksamhet


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • annons_julkap_2016
  pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev