Johan Lindholm

Vi är mitt i en byggboom och arbetskraftsbehovet är stort. Men vår motpart tar inte ordning och redafrågan på allvar, vilket leder till att arbetare fortsätter utnyttjas som slit- och slängvaror, skriver Byggnads ordförande Johan Lindholm.

De företag som verkar på våra byggarbetsplatser ska vara seriösa och betala lön enligt avtal till sina arbetstagare. Det borde vara en självklarhet. Men det är det inte i dagens byggbransch. Därför ställer vi oss bakom regeringens lagförslag om ett huvudentreprenörsansvar som presenterades i tisdags.

I förslaget åläggs huvudentreprenören att kontrollera vilka underentreprenörer som anlitas i projektet. Förslaget liknar det kollektivavtalade huvudentreprenörsansvar som våra medlemmar fick strejka sig till 2014. Vi har länge tyckt att det funnits anledning att vässa detta ansvar, men problemet är att vår motpart, Sveriges byggindustrier (BI), varken nu eller 2014 har visat något större intresse av att ta ordning och reda-frågan på allvar.

De svenska byggjättarna vill kunna fortsätta anlita skrupellösa byggföretag vars enda konkurrensfördel är sämre arbetsvillkor och lägre löner.

Varför vår motpart inte vill diskutera det här med oss får de själva svara på. Vi kan inte förstå det på något annat sätt än att några av de svenska byggjättarna inte drar sig för att förse sig med vinster på vilka villkor som helst.

De vill kunna fortsätta att anlita skrupellösa byggföretag vars enda konkurrensfördel är sämre arbetsvillkor och lägre löner.

Resultatet blir i många fall att arbetsgivaren ökar sitt pensionssparande och köper sommarhus, medan arbetaren går hem till sin barack, äter en skål snabbnudlar till middag och facetime:ar med familjen hemma i Litauen. Eller Polen. Eller Rumänien.

Vi står nu i en byggboom och arbetskraftsbehovet är stort. Men alla på bygget måste få jobba under samma villkor.

Vi vill inte ha några A- och B-lag, där några jobbar under kollektivavtal och får avtalsenlig lön, medan andra behandlas som slit- och slängvaror.

Det finns flera byggföretag som välkomnar förslaget och vill ha ordning och reda på arbetsplatserna.

Detta är den viktigaste frågan för Byggnads medlemmar, som dagligen möter de problem som kommer med oseriösa lycksökare i byggbranschen: kollegor som utnyttjas och slarv med säkerhet och arbetsmiljö.

I den bästa av världar hade vi utökat entreprenörsansvaret i vårt kollektivavtal enligt den svenska modellen. Men vi kan inte sitta och förhandla med oss själva. Vår motpart väljer att stoppa huvudet i sanden och till slut finns ingen annan utväg än den lag som nu är på gång.

Samtidigt som BI sparkar bakut så är man inte överens med sina egna. Det finns flera byggföretag som välkomnar förslaget och gör gemensam sak med oss, vi som vill ha ordning och reda på arbetsplatserna. Förslaget om entreprenörsansvar handlar ju i grunden om hur vi tycker att konkurrensen i den svenska byggsektorn ska se ut.

Varför vill inte arbetsgivarna rensa bland byggboomens lycksökare?

Vill vi att seriösa företag med kollektivavtal ska utföra arbetet eller tycker vi att det är okej att oseriösa lycksökare dumpar löner och villkor för egen vinning.

Valet är enkelt för oss och det borde vara det för alla.

Johan Lindholm är förbundsordförande i Byggnads.