Mari Jonsson. Foto Per Eriksson

debatt Lärarutbildningskontrakt där lärarstudenter blir anställda från dag ett på sin utbildning och kompanjonlärare är två av våra succéer att lära av, skriver Mari Jonsson (S) Barn- och bildningsnämndens ordförande, Borlänge.

Den 9 augusti  sände SVT skoldebatten mellan Gustav Fridolin och Jan Björklund. Det blev en konkret och rak debatt även om kombattanterna var överens om förvånansvärt mycket. Debatten speglade skolans utmaningar, men även olika idéer om hur vi löser dessa utmaningar.

Gustav Fridolin var tydlig – Sverige borde titta på Borlänge och lösa den nationella lärarbristen med lärarutbildningskontrakt.

Borlänge kommun har varit först i Sverige med lärarutbildningskontrakt – vilket innebär att lärarstudenter blir anställda från dag ett på sin utbildning.

Mälardalens högskola har idag 400 sökande på 24 platser efter att de studerande erbjudits lärarutbildningskontrakt.

Studenterna blir en del av ett arbetslag från dag ett – och får mer tyngd i sin anställning än en vikarie. Vi har idag både fler sökande till lärarutbildningen per plats på Dalarnas högskola samt att meritvärdet är högre för de sökande.

Tittar man på Mälardalens högskola som är en av de första med att ta efter Borlänges modell så har de idag 400 sökande på 24 platser efter att de studerande erbjudits lärarutbildningskontrakt.

Vi ska inte heller glömma kvällens andra succé för Borlänge – nämligen kompanjonlärare. Nyanlända lärare som kompletterar sin utbildning och får svensk lärarlegitimation. Ett utmärkt stöd för våra redan legitimerade lärare och ett fantastiskt första jobb för många av våra nya borlängebor.

Nu vill jag inte förringa debatten – Borlänge har fortfarande utmaningar trots lärarutbildningskontraktet. Borlänge behöver höja lönerna för sina lärare – speciellt för de som arbetar i skolorna med störst utmaningar, vi måste avlasta lärarna och skapa en bättre arbetsmiljö och jag vill se fler statliga medel som går direkt till skolan.

Miljöpartiet var först ut med att göra lärarutbildningskontraktet till nationell politik, även om Socialdemokratiskt ledda ministrar också visat stort intresse.

Lärarutbildningskontraktet är en del i att lösa den lärarbrist som vi har – och nu tänker jag fortsätta driva lärarutbildningskontraktet mot mina ledande Socialdemokratiska politiker, så att vi får de resurser som vi behöver.

För även om Borlänge och Sverige har utmaningar i skolan – så måste högsta prioritet vara legitimerade lärare i våra klassrum.

Mari Jonsson (S) är Barn- och bildningsnämndens ordförande, Borlänge