Marina Andersson

Det är våldsutsatta och traumatiserade kvinnor som blir offer för ideologiskt präglade upphandlingar i Stockholms läns landsting. Det får vara nog nu, skriver Marina Andersson, Stockholms stads S-kvinnor.

Uppföljandevården för kvinnor med trauman efter sexuellt våld lider stora brister i Stockholms län. Detta hindrar alltför ofta brottsutsatta från att kunna läka och återgå till en trygg vardag.

I Stockholms läns landsting styr en borgerlig allians sedan ett decennium. Senaste mandatperioden har de styrt med stöd av Sverigedemokraterna. Under den här tiden har skatterna sänkts och kvaliteten blivit sämre.

Den kvalificerade efterföljande specialistvården för trauman efter sexuellt våld har fungerat väl vid Kris- och traumacentrum, KTC. Trots detta skar alliansstyret ner på den vården.

Men ingen ansvarsfull politiker stänger väl ned en fungerande uppföljandevård för våldstraumatiserade patienter, utan att samtidigt erbjuda ett lika kvalificerat vårdalternativ. Beslutet är irrationellt.

Alla vet att det tar lång tid att utbilda specialister inom sjukvården. Att man inte hux flux kan köpa lång erfarenhet och färdigheterna det ger. Läkare och experter i Stockholms län larmar om att specialistvård för att behandla konsekvenser av sexuella övergrepp ofta är underutvecklad.

Kvinnor i storstäder i åldrarna 16–24 år är mest utsatta för sexualbrott. Skadeverkningar av våld är ett av WHO fastslaget allvarligt folkhälsoproblem.

Våldsrelaterad ohälsa som förblir obehandlad, felbehandlas eller upptäcks sent riskerar att slå hårt mot kvinnornas studieförmåga, inkomster och pensioner.

Vi vill uppmärksamma att våldsrelaterad ohälsa som förblir obehandlad, felbehandlas eller upptäcks sent riskerar att slå hårt mot kvinnornas studieförmåga, inkomster och pensioner på ålderns höst samt mot samhällsekonomin.

Nationellt center för kvinnofrid – NCK, rapporterar att våldsutsatta är mer benägna att drabbas av kronisk smärta, fibromyalgi, mag- och tarmsjukdomar samt Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Den störda balansen av stresshormoner vid PTSD kan leda både till autoimmuna sjukdomar såsom reumatisk artrit, psoriasis, insulinberoende diabetes och sköldkörtelinflammation samt inflammatoriska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och emfysem. I förlängningen kan det leda till cancer.

Medier rapporterar frekvent om upphandlingar som bygger på okunskap och jävsituationer inom sjukvården i Stockholm med ett pengaflöde som urholkar vår landstingsskatt.

Det är nog nu. Sjukvårdens resurser ska användas till att lindra och läka ohälsa och skador hos patienterna. Vi vill se ett stopp på att landstingsalliansen offrar och underprioriterar kvalitativ vård för traumatiserade brottsutsatta, till förmån för ett ineffektivt borgerligt ideologiskt färgat köp och säljsystem, med vinstjakt högt upp på dagordningen.

Utan rätt utbildning och kompetens i den efterföljande traumavården riskerar man att oavsiktligt retraumatisera eller med andra ord återchocka patienterna.

Det vore en mänsklig tragedi. Att ha utsatts för våld och/eller retraumatiseras kan leda till störningar i kroppens hantering av stresshormoner. Det leder till både över- och underfunktion i system som styr immunförsvaret.

Vi bör alla med detta färskt i minnet kunna enas om en enkel ekvation. Att vid diagnoser där det krävs specialistkompetens ska patienters rätt att få rätt vård av erfaren personal råda, vare sig det gäller hjärtkirurgi eller brottsrelaterade psykiska trauman. Motsatsen riskerar att ödelägga människors hälsa, familjeliv och framtid.

Kvinnokampen anno 2018 handlar i allra högsta grad om att bryta borgarnas tolvåriga maktinnehav i Stockholms läns landsting. Vi tar fajten för en rättvis och jämlik sjukvård.

Marina Andersson, S-kvinnor Kvinnodistriktet Stockholm stad